Açık Lise Seçmeli Coğrafya 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
6 Ekim 2019
1.
Soru 1 )I. Bir bölgedeki genlerin, türlerin, ekosistemlerin, ekolojik olayların oluşturduğu bütündür.
II. Bitki ve hayvan topluluklarının yaşadıkları ortamdır.
Numaralandırılarak verilen tanımların karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
I <------> II
2.
Soru 2 )Bitkilerin gelişmesi ve büyümesi için belirli bir sıcaklığa ve yağışa ihtiyaç vardır. Bu nedenle sıcaklık ve yağış bitki çeşitliliği ve bunların yayılış alanı üzerinde etkilidir.
Yukarıda bitkilerin gelişmesi ve büyümesi üzerinde etkili olan faktörlerden hangisinin öneminden söz edilmiştir?
3.
Soru 3 )Benzer bitki ve hayvan türlerini barındıran bölgelere biyom denir. Her biyomun kendine özgü iklim, bitki ve hayvan türleri vardır.
Buna göre biyomlar ile ilgili aşağı daki ifadelerden hangisi yanlıştır?
4.
Soru 4 )Suyun sıvı halden sıcaklığın etkisiyle gaz haline dönüşmesi olayıdır. Yeryüzündeki su kaynakları bu olay sayesinde atmosferde nem oluşmasını sağlar.
Yukarıda su döngüsünün hangi aşamasından söz edilmiştir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesidir?
6.
Soru 6 )• Endonezya’da daha az çocuk sahibi olmayı teşvik eden nüfus politikaları uygulanmaktadır.
• Fransa 1995 yılında başlattığı nüfus politikası ile ailelerin dahafazla çocuk sahibi olmalarını teş vik etmektedir.
Buna göre Fransa ve Endonezya karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi liman şehri değildir?
8.
Soru 8 )I. Fırat
II. Amazon
III. İndus
Yukarıdakilerden hangileri çevresinde ilk şehirlerin kurulduğu akarsulardandır?
9.
Soru 9 )Mal ve hizmetlerin imal edilmesi veya oluşturulması için yapılan ekonomik etkinliklere ne denir?
10.
Soru 10 )Çay, şekerpancarı gibi çabuk bozulabilen ham maddeleri işleyen sanayi tesisleri ham madde kaynağına yakın yerlere kurulmaktadır.
Buna göre aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin yer seçiminde ham madde kaynaklarına yakınlık daha çok dikkate alınır?
11.
Soru 11 )İnsanlar tarafından yapılan etkinliklerin tümüne beşeri faaliyetler denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini etkileyen beşeri faktörlerden biridir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki ülkelerden hangisi doğal kaynak bakımından zengin olmasına rağmen yeterince gelişmemiştir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye topraklarının ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden biri değildir?
14.
Soru 14 )Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin üretimi devlet kontrolü altındadır?
15.
Soru 15 ) Türkiye’de büyükbaş hayvancılık, yaz aylarının serin ve yağışlı geçtiği, gür çayır ve otlakların bulunduğu yerlerde yaygın olarak yapılmaktadır.
Buna göre harita üzerinde numaralandırılmış yerlerin hangisinde büyükbaş hayvancılık daha yaygındır?
16.
Soru 16 )• Elektrik-elektronik sanayisinde kullanılır.
• Elektrik iletme özelliği bulunan yumuşak bir metaldir.
• Mutfak eşyası ve süs eşyası yapı mında da kullanılmaktadır.
• Murgul (Artvin) çıkartıldığı ve işlendiği yerlerdendir.
Yukarıdaki bazı özellikler verilen maden hangisidir?
17.
Soru 17 )Sıcak su kaynaklarından elde edilen enerjiye jeotermal enerji denir.
Türkiye’nin jeotermal enerji potansiyelinin yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Türkiye’de aşağıdaki sanayi kollarından hangisi daha yaygındır?
19.
Soru 19 )Hamitabad (Kırklareli) termik santrali aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisini kullanarak elektrik üretmektedir?
20.
Soru 20 ) Heyelan, yer şekillerinin engebeli ve yağış miktarının fazla olduğu yerlerde daha kolay meydana gelir.
Buna göre harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde heyelan oluşma ihtimali daha fazladır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Coğrafya 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Coğrafya 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Seçmeli Coğrafya 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Coğrafya 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Coğrafya 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Coğrafya 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Coğrafya 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Coğrafya 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Coğrafya 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Coğrafya 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Coğrafya 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Coğrafya 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Coğrafya 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Coğrafya 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Coğrafya 4 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Coğrafya 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020