Açık Lise Seçmeli Coğrafya 1 Test Çöz 2019 Yılı 1. Dönem

admin
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdaki canlılardan hangisi hem su ve hem de kara ekosistemlerinde yaşayabilmektedir?
2.
Soru 2 )I. Sanayileşme
II. Ağaçlandırma
III. Milli parkların oluşturulması
IV. Kentleşmenin hızlanması
Yukarıda verilenlerden hangileri biyolojik çeşitliliğin üzerinde baskı kurarak olumsuz etkiler yaratır?
3.
Soru 3 )Sıcaklık, nem, basınç ve hava hareketleri canlıların yeryüzüne dağılışını belirleyen etkenlerdendir.
Yukarıda canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen hangi fiziki faktörden söz edilmektedir?
4.
Soru 4 )Ekosistemler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5.
Soru 5 )Yeşil bitkilerin karbondioksit, su ve güneşten aldıkları ışığın yardımı ile besin ve oksijen üretmesine ne denir?
6.
Soru 6 )Ülkelerin birbirlerinden farklı nüfus politikaları geliştirmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olamaz?
7.
Soru 7 )Türkiye’de yapılan nüfus projeksiyonlarında artış hızının günümüzdeki gibi düşmeye devam etmesi durumunda ülke nüfus artışının 2050’ler de duracağı devam eden yıllarda da azalacağı öngörülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?
8.
Soru 8 )İlk yerleşim yerlerinin seçiminde insanlar aşağıdakilerden hangisini en az dikkate almıştır?
9.
Soru 9 )Küresel fonksiyonlu şehirlerde üretilen mallar, verilen hizmetler, yapılan işler, alınan kararlar, sağlık, bilim, sanat, bankacılık, borsa, ticaret, teknolojik alandaki tüm gelişmeler dünya çapında etki alanına sahiptir. Küresel etkiye sahip büyük şehirler genellikle orta kuşakta yer alır.
Metinde küresel boyuttaki şehirlerin hangi özelliği üzerinde daha çok durulmuştur?
10.
Soru 10 )Şehirlerin etki alanına göre yapılan aşağıdaki sınıflamaların hangisi doğrudur?
Afyon <-----> Bakü <----> Londra
11.
Soru 11 )• Sürekli köy altı yerleşmedir
• Köyün uzağında birkaç evden oluşur.
• Tarım ve hayvancılık yapılır.
• Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaygındır.
• Temel yapı malzemesi taştır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen kırsal yerleşme aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )
Dünya üzerinde herhangi bir yerin denizlere, önemli su ve ticaret yollarına göre konumu, yer şekilleri, önemli üretim, tüketim ve sermaye merkezlerine yakınlığı yani coğrafi konumu, üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini olumlu ya da olumsuz olarak etkiler.
Buna göre haritada numaralanmış alanların hangisi konumu nedeniyle daha uygun şartlara sahiptir?
13.
Soru 13 )Aşağıda verilen sanayi tesislerinden hangisinin deprem kuşağı üzerine inşa edilmesi olası bir depremde diğerlerinden daha büyük çevre sorunlarına sebep olur?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi belli koşullarda yenilenebilen dolayısıyla tükenmeyen doğal kaynaktır?
15.
Soru 15 )Aşağıdaki ülkelerden hangisi zengin enerji kaynaklarına sahip olmasına rağmen bunları halkının refah seviyesinin artması için kullanamamaktadır?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin gelişmemiş yörelerinde yatırımları özendirmek, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için alınan teşvik uygulamalarından biri değildir?
17.
Soru 17 )Türkiye’de yağışın yetersiz ve sulama koşullarının elverişsiz olduğu yörelerdeki tarım arazilerinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanmaktadır?
18.
Soru 18 )Türkiye pamuk üretiminde aşağıdaki bölgelerimizden hangisinin payı daha yüksektir?
19.
Soru 19 )Ülkemizin maden çeşitliliği bakımından dünyada ilk beş ülke arasında yer aldığı halde maden gelirleri bakımından düşük seviyede olmasında,
I. Madeni işlemede yüksek teknoloji kullanımı
II. Maden yatakların dağınık halde olması
III. Çalışan sayısının düşük olması
IV. Maden yataklarının düşük rezervli olması
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
20.
Soru 20 )Ülkemizin rezerv bakımından zengin olduğu; daha çok Afyon, Kütahya, Marmara Adası, Kırşehir, Tokat ve İzmir çevresinde çıkarılan ve inşaatlarda yoğun şekilde kullanılan maden aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Coğrafya 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Coğrafya 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Coğrafya 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Coğrafya 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Coğrafya 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Coğrafya 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Coğrafya 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Coğrafya 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Coğrafya 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Coğrafya 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Coğrafya 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Coğrafya 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Coğrafya 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Coğrafya 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Coğrafya 4 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Coğrafya 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020