Açık Lise Seçmeli Coğrafya 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Bitki ve hayvan türlerinin yaşamlarını devam ettirebilmek için bulundukları iklim koşullarına uyum sağlamalarına ne denir?
2.
Soru 2 )Aşağıda verilen biyomlardan hangisi biyolojik çeşitlilik bakımından daha zengindir?
3.
Soru 3 )Canlılar tüm yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaçduyar. Ekosistemdeki enerji akışı gü neşten gelerek üreticiler, otçul tüketiciler, etçil tüketiciler ve ayrıştırıcılara doğru tek yönlü olarak aktarılır.
Buna göre, ekosistemdeki enerji akışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi ekosistemi oluşturan fiziksel etmenler arasında yer alır?
5.
Soru 5 )Gelişmişlik seviyesi yüksek ancakdoğum oranı düşük olan ülkeler nü fus artış hızını yükseltici politikalar uygular.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek gösterilebilir?
6.
Soru 6 )Bir ülkenin nüfus artış hızı ekonomik kalkınma hızından yüksek ise ülkede bazı problemler ortaya çıkabilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu problemlerden biri değildir?
7.
Soru 7 )Dünyadaki ilk şehir yerleşmeleri verimli tarım arazileri çevresinde ve akarsu vadilerinde kurulmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk şehir yerleşmelerinin ortaya çıktığı alanlardan biri değildir?
8.
Soru 8 )Aşağıdaki şehirlerden hangisinin küresel etki alanı daha geniştir?
9.
Soru 9 )Çöl ortasında kurulan küçük bir yerleşme iken, İslamiyet’le birlikte önemi artan ve Suudi Arabistan topraklarında yer alan şehir hangisidir?
10.
Soru 10 )Bazı sanayi tesislerinde ham maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç vardır. Bu tür ham maddeleri işleyen sanayi tesislerinin yer seçiminde suyun kolay temini dikkate alınmaktadır.
Buna göre aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin yer seçiminde su kaynaklarının etkisi diğerlerine göre azdır?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini etkileyen beşeri faktörlerden biridir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi termik santrallerde enerji elde etmede kullanılır?
13.
Soru 13 )Doğal kaynak yönünden fakir ancak sermaye ve teknik bilgi bakımından yeterli olan bazı ülkeler dışarıdan ham madde alıp işleyerek gelişmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek gösterilebilir?
14.
Soru 14 )I. Kahvenin anavatanı dışında yetiştirilmeye başlanması
II. Kuş gribi nedeni ile tavuk üretiminin azalması
III. Kâğıt sanayisinin su kaynaklarına yakın kurulması
Yukarıdakilerden hangileri tüketimin üretim üzerindeki etkisine örnek verilemez?
15.
Soru 15 )Anadolu toprakları tarih boyunca çok sayıda uygarlığın doğduğu, geliştiği bir alan olmuştur.
Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
16.
Soru 16 ) “Tarımla uğraşan bir çiftçiyim. Küçükbaş hayvancılık ve tahıl tarımı başlıca etkinliklerimizdendir. Yaşadığım yer ve çevresi Türkiye’nin tahıl üretiminde önemli bir bölgedir. Tarım arazilerimiz geniş ve tarımsal üretimde makine kullanımı yaygın olmasına rağmen üretimimizde yıldan yıla dalgalanma görülür.”
Yukarıda yaşadığı yer hakkında bilgi veren çiftçi harita üzerinde numaralandırılmış yerlerin hangisinde yaşamaktadır?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi sanayi bitkisi değildir?
18.
Soru 18 )Türkiye’de kıyı balıkçılığında avlanan balık oranının en yüksek olduğu deniz aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Cumhuriyetin ilk yıllarında, ihtiyacı olan hammaddenin ülke kaynaklarından karşılanacağı sanayi tesislerinin kurulmasına öncelik verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu özelliğe sahip tesislerden biri değildir?
20.
Soru 20 ) Harita üzerinde numaralandırılarak verilen alanların hangisi orman yangınlarına karşı 1. derece hassas yerlerden biridir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Coğrafya 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Coğrafya 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Coğrafya 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Coğrafya 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Coğrafya 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Coğrafya 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Coğrafya 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Coğrafya 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Coğrafya 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Coğrafya 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Coğrafya 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Coğrafya 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Coğrafya 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Coğrafya 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Coğrafya 4 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Coğrafya 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020