Açık Lise Seçmeli Coğrafya 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )
Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen İlk Çağ medeniyetlerinin yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I <----> II <-----> III
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi unsurlarından biridir?
3.
Soru 3 )Farklı kültürlerin yeryüzünde dağılışı ve özellikleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
4.
Soru 4 )
Görsel, Türklere ait aşağıdaki eserlerden hangisine ait olabilir?
5.
Soru 5 )I. Kereste
II. Mobilya atölyesi
III. Mobilya satış mağazası
Verilenler aşağıdakilerin hangisinde ham madde, üretim ve pazar başlıklarına göre doğru olarak sınıflandırılmıştır?
Ham madde <----> Üretim <----> Pazar
6.
Soru 6 )Dünyadaki önemli üretim, tüketim ve pazar alanları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi turizm sektörünün olumsuz yönlerine örnektir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki turistik merkezlerden biridir?
9.
Soru 9 )Sanayileşme sürecinin ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkması ve gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerin hangisinde gelişmiş ülkeler ile geri kalmış ülkelerin tarım özellikleri arasında yapılan karşılaştırmada verilen bilgilerden ikisi de doğrudur?
Gelişmiş ülkeler <----> Geri kalmış ülkeler
11.
Soru 11 )I. Nüfus miktarı en fazla olan ülkedir.
II. Ülke bir yarımada şeklindedir.
III. Ülkenin kuzeyinde Himalaya Dağları bulunur.
IV. Muson iklimi görülür.
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi Hindistan’a ait doğru bilgilerdir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinde nüfus yoğunluğu daha fazladır?
13.
Soru 13 )
Görselde sembolü verilen örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi madenler ve enerji kaynakları kullanımının sonuçlarından biri değildir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarına neden olmaz?
17.
Soru 17 )
Yukarıdaki tabloda bazı ülkelerin elektrik üretiminde yararlandıkları doğal kaynakların oranı gösterilmektedir.
Bu tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın göstergelerinden biri değildir?
19.
Soru 19 )Yukarıdakilerden hangileri asit yağmurlarının nedenidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi katı atıklara örnektir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Coğrafya 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Coğrafya 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Coğrafya 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Coğrafya 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Coğrafya 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Coğrafya 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Coğrafya 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Coğrafya 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Coğrafya 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Coğrafya 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Coğrafya 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Coğrafya 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Coğrafya 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Coğrafya 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Coğrafya 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Coğrafya 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020