Açık Lise Seçmeli Coğrafya 3 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
6 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Yeryüzünde günlük sıcaklık farkının en az olduğu yerler Ekvator çevreleri iken, çöller gece gündüz arasında sıcaklık farklarının en fazla görüldüğü yerlerdir.
Buna sebep olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi aşırıyağışların sonuçlarından biri değildir?
3.
Soru 3 )Bilim insanları, yaptıkları araştırmalar sonucunda insan faaliyetlerine bağlı olarak atmosferdeki karbondioksit artışının dünyamızda sıcaklık ortalamalarını düzenli şekilde artırdığını, bunun da küresel iklim değişimine yol açtığını belirtmiştir. Bu durumda gıda üretiminin azalacağını, önlem alınmazsa bunun kitlesel canlı ölümlerine neden olabileceğini düşündüklerinden bazı çözüm önerileri sunmuşlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu önerilerden biri olamaz?
4.
Soru 4 )I. El sanatlarının gelişmesi
II. Verimli toprakların bulunması
III. Suya erişebilirlik
Verilenlerden hangileri ilk medeniyetlerin akarsu boylarında geliş mesine neden olmuştur?
5.
Soru 5 )Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalan bölgeye Mezopotamya denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da yaşamış medeniyetlerden biridir?
6.
Soru 6 )Asya kıtasında Ganj ve İndus nehirleri kıyılarında kurulan Hint medeniyetinin temel besini olan ve günümüzde de o bölgede yaşayan insanlar için önemini koruyan tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi sanayileşen bir ülkede gözlemlenen bir durum değildir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi küresel ekonominin gelecekte karşılaşacağı durumlardan biridir?
9.
Soru 9 ) Türkiye haritasında taranarak verilen üç alan aşağıdaki bölge türlerinden hangisinin içerisinde yer alır?
10.
Soru 10 )Bir ülkedeki ulaşım yollarının sıklığı ve kalitesi, o ülkenin gelişmişlik ve refah düzeyinin göstergesidir.
Verilen bilgiye dayanarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?
11.
Soru 11 )Türkiye, geçmişten günümüze kadar önemli yolların kesiştiği yer olma özelliği kazanmıştır. Bu nedenle kıtalar arasında kara yolu, demir yolu,deniz yolu, hava yolu ve enerji taşımacılığında merkez konumundadır.
Ülkemizin hangi özelliği bu duruma etki eden en önemli faktördür?
12.
Soru 12 )Yeryüzü şekilleri engebeli ve dağlık oldukça kara ve demiryolu yapımı zorlaşmakta, yol yapım maliyetleri artmaktadır.
Buna göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde yeryüzü şekilleri yol yapımı için diğerlerine göre daha uygun özelliklere sahiptir?
13.
Soru 13 ) Kalkanlı, Doğu Anadolu’yu Trabzon’a bağlayan geçittir.
Buna göre Kalkanlı Geçidi haritada kaç numaralı yerdedir?
14.
Soru 14 )Türkiye’deki demiryollarıyla ilgili aşağıda verilen genel bilgilerden hangisi yanlıştır?
15.
Soru 15 )Aşağıdaki illerimizin hangisinde havalimanı yoktur?
16.
Soru 16 ) • Coğrafi konumu
• Nüfusunun yoğun olması
• Ekonomik etkinliklerin gelişmiş olması
Yukarıda belirtilen özellikler haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde ulaşım sistemlerinin daha çok gelişmesini sağlamıştır?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi bir malın veya hizmetin ticari başarısını etkileyen en önemli vasfıdır?
18.
Soru 18 )Dünya genelinde turizm sektörü nün gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha az etkili olmuştur?
19.
Soru 19 )Turistik gezi için GüneydoğuAnadolu’yu planlayan birinin aşağıdaki yerlerden hangisini gezmesi beklenemez?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerdensonra ülkemizde turizm sektö rünün geliştiğinin doğrudan kanıtı değildir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Coğrafya 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Coğrafya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Seçmeli Coğrafya 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Coğrafya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Coğrafya 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Coğrafya 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Coğrafya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Coğrafya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Coğrafya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Coğrafya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Coğrafya 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Coğrafya 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Coğrafya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Coğrafya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Coğrafya 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Coğrafya 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020