Açık Lise Seçmeli Coğrafya 3 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
14 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Bir yerde nadiren yaşanan veya o güne kadar yaşanmayan doğa olaylarına ekstrem olaylar denir.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi ekstrem olaydır?
2.
Soru 2 )Fırtına ve kasırgalar özellikle tropikal kuşakta yer alan ülkelerde saatte 300 km’yi aşan hızıyla etkili olur. Ağaçları kökünden söktüğü gibi evleri yıkabilir kıyılarda dev dalgalara sebep olabilir.
Bu doğa olayı ve etkili olduğu yerler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi şiddetli kuraklığın sonuçlarından biridir?
4.
Soru 4 )
Maya ve Aztek medeniyetleri Amerika kıtasında kurulmuştur.
Buna göre haritada numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi Maya ve Aztek medeniyetlerinin yerini göstermektedir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi Nil nehrinin çevresinde kurulan medeniyettir?
6.
Soru 6 )Dünya nüfusun ve yerleşimlerin geleceğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
7.
Soru 7 )Sanayi sektörü İstanbul’un en önemli ekonomik faaliyetidir. Sanayinin varlığı başta ulaşım olmak üzere ticaret, yeme içme hatta inşaat sektörlerinin de gelişmesini adeta mecbur bırakmıştır. Buna bağlı olarak iş imkânlarının fazla olması, İstanbul’un yoğun göç almasının ve en kalabalık şehrimiz olmasının da temel nedeni olmuştur.
Metne bakarak aşağıdaki genellemelerden hangisi yapılabilir?
8.
Soru 8 )
Türkiye’nin çok yağış alan bir bölgesinde yaşadığını söyleyen birinin haritada kaç numarayla gösterilen alanda bulunduğu söylenebilir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi bölge sınırlarını oluşturan ekonomik faktörlerden biridir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kara yolu ve demir yolu yapım maliyetlerini yükseltir?
11.
Soru 11 )Aşağıda verilen şehirlerimizden hangileri arasında demir yolu bağlantısı yoktur?
12.
Soru 12 )Bakü - Tiflis - Ceyhan Petrol Boru hattı ile aşağıdaki ülkelerin hangisinde çıkarılan petrol Akdeniz’e taşınmaktadır?
13.
Soru 13 )Afyonkarahisar ve Aksaray’ın tarım ve hayvancılıkla geçinen diğer illere göre daha fazla gelişmesinde etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıda Sanayi Devrimin bağlı olarak kaydedilen aşamalar şemayla gösterilmiştir.
Sanayi Devrimi → Üretim artışı ve çeşitlenmesi → Ulaşım taşıtlarının ve yolların gelişmesi → _____?_____
Şemada soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi gelmesi en uygundur?
15.
Soru 15 )İzmir’in ülkemizde ticaretin en geliştiği ikinci il olmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı yoktur?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin dışardan satın aldığı (ithalat) ürünlerin başında gelmektedir?
17.
Soru 17 )Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Türkiye dış ticaretinde önemi daha fazladır?
18.
Soru 18 )
İshakpaşa Sarayı, Çifte Minareli Medrese ve Ani harabeleri yukarıda numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yer almaktadır?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin deniz turizmi yönünden zengin potansiyeli olduğunu söyleyen kişinin ileri sürdüğü kanıtlarından biri olabilir?
20.
Soru 20 )Akarsular üzerinde yapılan turizm etkinliğinin adı nedir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Seçmeli Coğrafya 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Coğrafya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Seçmeli Coğrafya 3 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Coğrafya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Coğrafya 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Coğrafya 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Coğrafya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Coğrafya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Coğrafya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Coğrafya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Coğrafya 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Coğrafya 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Coğrafya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Coğrafya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Coğrafya 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Coğrafya 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020