Açık Lise Seçmeli Coğrafya 3 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )65 milyon yıl önce Meksika Körfezi yakınında gerçekleştiği belirlenen ve yaptığı etkiler ile dinozorlarında içinde olduğu pek çok canlı türünün yok olmasına sebep olan ekstrem doğa olayı nedir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede yaşanan kuraklığın olumsuz etkilerini azaltacak uygulamalardan biridir?
3.
Soru 3 )Herhangi bir dayanıklı tüketim malının üretim aşamalarından (ham maddesinin üretimi, nakliyesi, malın üretimi) satış noktasına ulaştırılmasına kadar geçen sürede yoğun şekilde enerji tüketilmekte ve doğaya salınan katı, sıvı ve gaz atıklar ekosisteme zarar vererek küresel ısınmayı arttırıcı etki yapmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu zararı en aza indiren uygulamalardan biri olabilir?
4.
Soru 4 )Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı yerleşmelerde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetlerden biri de tarım festivalleridir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarım turizmi olarak da bilinen bu festivallerin yerel halka sağladığı kazanımlardan biri değildir?
5.
Soru 5 )
Yukarıda tabloda bazı kıtaların geçmiş ve gelecekteki nüfus ve nüfus beklentileri (%) verilmiştir.
Tabloya bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
6.
Soru 6 )Dünya ekonomisinde gelecekte üretimde iş gücü faktörünün eskiye göre daha az önemli olacağını öne süren bir bilim insanının bu iddiasını aşağıdakilerden hangisine dayandırdığı söylenebilir?
7.
Soru 7 )Hizmetlerin yurt geneline yayılmasını sağlamak ve denetimini yapmak için yasalara bağlı kalarak oluşturulan devlet kurumları bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi işlevsel hizmet bölgesine örnek oluşturan bu kuruluşlardan biridir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bölgeler arasında gelişmişlik seviyesinde farkların olmasının ortaya çıkardığı sorunlardan biridir?
9.
Soru 9 )Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamına giren yerlerin genelinde aşağıdakilerden hangisinin potansiyelinin düşük olduğu söylenebilir?
10.
Soru 10 )Türkiye’de hizmet sektöründe çalışanların gayrisafi yurt içi hasılası(GSYH) içindeki payı 1923’te %37 iken bu değer 2016’da %70’e ulaşmıştır.
Bu veri artışında Türkiye’de kaydedilen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin payı yoktur?
11.
Soru 11 )
Ticaret; üreticiden tüketiciye kadar uzanan taşıma, depolama, tezgâhlama ve ambalajlama gibi bir çok işlemi kapsar. Kısaca kazanç amacı taşıyan bütün faaliyetler, ticaret kelimesi ile ifade edilir. Bir bölgede üretim, tüketim ve nüfus arttıkça ticaret potansiyeli daha yüksek olur.
Buna göre haritada numaralanmış yerlerin hangisinde ticari hacim daha büyüktür?
12.
Soru 12 )Ülkemizde ulaşım sistemlerinin gelişmiş olduğu Marmara Bölgesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
13.
Soru 13 )Haydarpaşa, İzmir, Mersin, Bandırma ve Samsun limanlarının ülkemiz ekonomisi açısından önem taşımaktadır.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
14.
Soru 14 )Teknoloji ve iletişim araçlarındaki hızlı gelişmeyle beraber mal ve hizmetlerin, paranın, teknolojinin, kültürlerin ülke sınırları düşünülmeksizin akışı ve aktarımına ne ad verilir?
15.
Soru 15 )Dünya ticaretinin %90’a yakın kısmı Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından gerçekleşmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Eski çağlarda Çin, Hindistan ve diğer Doğu medeniyetlerinde üretilen ürünlerin Avrupalı tüketiciye ulaşması Anadolu’nun kara yolları ve limanları vasıtasıyla mümkündü. Kral Yolu, İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi önemli tarihî yollar Anadolu’ya hâkim olan Hititlerden Bizanslılara, Selçuklulardan Osmanlı’ya pek çok medeniyetin ekonomik ve siyasi gücü elinde bulundurmasını sağlamıştır. Osmanlılar ile altın çağını yaşayan tarihî ticaret yolları, imparatorluğun zayıflaması ve Batılı denizcilerin doğuya ulaşan alternatif güzergâhlar bulması ile önemini yitirmiştir.
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
17.
Soru 17 )Manavgat, Kurşunlu ve Düden şelaleleri aşağıdaki illerimizden hangisinin sınırları içindedir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin somut olmayan kültürel miraslarından biridir?
19.
Soru 19 )Aşağıda coğrafi işaret kapsamına alınmış ürün ve üretim alanı arasında yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 2023 turizm stratejisinin hedeflerinden biri olamaz?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Coğrafya 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Coğrafya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Coğrafya 3 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Coğrafya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Coğrafya 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Coğrafya 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Coğrafya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Coğrafya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Coğrafya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Coğrafya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Coğrafya 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Coğrafya 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Coğrafya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Coğrafya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Coğrafya 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Coğrafya 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020