Açık Lise Seçmeli Coğrafya 4 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )15.yüzyılın sonlarında başlayan coğrafi keşifler sonucu ticari önemi sırasıyla artan ve azalan su yolları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
2.
Soru 2 )İnsanlar tarafından açılan, gemilerin geçişine elverişli su yollarına _________ denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
3.
Soru 3 )Mısır Devleti’nin coğrafi konumundan kaynaklı küresel ve bölgesel önemini arttıran kanal aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )M. Kemal Atatürk’ün: “Ekonominin gelişmesinde başlıca lüzumlu olan yollar; demir yolları, limanlar, kara ve deniz ulaştırma vasıtaları, milli mevcudiyetin maddi ve siyasi kan damarlarıdır, refah ve kuvvet vasıtasıdır.” sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi Türk milletinin bilinen beş bin yıllık tarihi boyunca kültürünün ve siyasal hâkimiyetinin hüküm sürdüğü coğrafi alanlardan biri değildir?
6.
Soru 6 )İnsanın çevresini değiştirmek, doğayı daha etkili kullanmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için yararlandığı çeşitli tekniklere ne denir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi gelişmişlik seviyesinin belirlenmesinde yararlanılan verilerden değildir?
8.
Soru 8 )
Grafikte gelişmişlik seviyesine göre ülkelerin büyüme oranları verilmiştir.
Sadece grafiğe bakarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 )2017 yılı küresel inovasyon (yenilik) endeksi raporuna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi inovasyon sıralamasında diğerlerinden öndedir?
10.
Soru 10 )Ülkelerin gelişmesini aşağıdakilerden hangisi olumlu etkiler?
11.
Soru 11 )Birlişmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 1990 yılından bu yana dünya üzerindeki ülkelerin eğitim, sağlık, bireysel özgürlük, yeterli beslenme, güvenlik, gelir düzeyi, okuryazarlık oranı vb. konularda yaptığı araştırmalarla İnsani Gelişme Endeksini yayınlamaktadır.
2016 yılı verilerine göre aşağıdaki ülkelerden hangisi İnsani Gelişme Endeksinde diğerlerine göre daha ön sıradadır?
12.
Soru 12 )Petrol ve doğal gaz rezervinin en fazla bulunduğu ülkeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
13.
Soru 13 )“Türkiye’nin ekonomik büyümesi, siyasi istikrarı ve güvenli bölge olma gibi özellikleri artıkça ülkemizdeki transit boru hattı projelerine yenileri eklenmekte, yurdumuz enerji koridoru olarak adlandırılmaktadır.”
Bu durum Türkiye’nin coğrafi konumunun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
14.
Soru 14 )İnsanlık tarihi boyunca ülkeler ve toplumlar arasında yaşanan çatışmalar günümüzde de devam etmektedir. Aşağıda verilen olay neden eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Olay <----> Neden
15.
Soru 15 )• İngiliz sömürgesinde kalan ülkenin Abyei bölgesinin oldukça zengin petrol rezervlerine sahip olması ABD - Çin gibi ülkelerin bölgeye olan ilgisini artırmıştır.
• 2011 yılında yapılan referandum ile kuzey ve güney olarak ikiye bölünmüştür.
• 1983’ten bu yana Afrika’nın en uzun süreli iç savaşının yaşandığı ülkedir.
Verilen bilgiler hangi ülkeye aittir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi doğanın hassas dengesinin korunduğuna ve taşıma kapasitesinin aşılmadığına örnektir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi ekolojik açığın sonuçlarından değildir?
18.
Soru 18 )Aşağıdaki düşüncelerden hangisi doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını olumsuz etkiler?
19.
Soru 19 )Sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımı için 1975’te yürürlüğe giren, sulak alanlar sözleşmesi olarak bilinen, uluslararası iş birliğini amaçlayan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditlerden değildir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Coğrafya 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Coğrafya 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Coğrafya 4 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Coğrafya 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Coğrafya 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Coğrafya 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Coğrafya 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Coğrafya 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Coğrafya 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Coğrafya 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Coğrafya 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Coğrafya 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Coğrafya 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Coğrafya 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Coğrafya 3 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Coğrafya 4 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020