Açık Lise Seçmeli Coğrafya 4 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Cumhuriyet’in ilk yıllarında nü fus artışını teşvik eden görüş ve uygulamaların desteklenmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )1965’de kurulan Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan Nüfus Planlaması Kanunu’nun ülkemiz nüfusuna temel bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdaki illerimizden hangisi Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamında yer almaktadır?
4.
Soru 4 )Doğu Anadolu Projesi kapsamında yer alan illerimizin ekonomisi ziraat ve hayvancılığa dayanmaktadır. Bunedenle öncelikle bu alanlarda yatı rımları geliştirmek gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisini DAP kapsamında yapılması gerekenlerden biri olamaz?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin jeopolitik önemini azaltır?
6.
Soru 6 )Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dolayısıyla Kıbrıs adası Türkiye için hangi yönden daha önemlidir?
7.
Soru 7 )Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ); Karadeniz çevresindeki ülkelerin coğrafi yakınlıktan dolayı ticari, bilimsel ve teknolojik İşbirliklerini geliştirme projesidir.
Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin bu teşkilata üye olduğu söylenemez?
8.
Soru 8 )• Okullaşma oranı
• Doktor başına düşen hasta sayısı
• Doğal kaynakların kullanım biçimi
Verilenlerin tamamı bir ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar?
9.
Soru 9 )İnsani Gelişim Endeksi Raporu’nda son sıralarda yer alan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
10.
Soru 10 )I. Nüfus artışı
II. İhtiyaçların çeşitlenmesi
III. Çevreci hareketlerin güçlenmesi
IV. Yenilenebilir enerjinin önem kazanması
Yukarıda verilenlerden hangileri doğal kaynakların tüketimini arttı ran faktörlerdir?
11.
Soru 11 )Büyük devletlerin 19. yüzyıldan itibaren petrol ve kömür gibi enerji kaynaklarına sahip olma düşüncesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdaki ülkelerden hangisi satın aldıkları petrolü tamamen deniz yoluyla taşımak zorundadır?
13.
Soru 13 ) Hazar bölgesi enerji kaynakları, verilen Dünya haritasında numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde yer almaktadır?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi Brezilya’nın fiziki bir özelliğidir?
15.
Soru 15 )Su, Orta Doğu’da sıcak çatışmalara neden olan önemli unsurlardan biridir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bölgede su sorununa neden olan akarsulardan biri olduğu söylenemez?
16.
Soru 16 )Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin doğal kaynak tüketimiyle oluşan ekolojik sorunları daha fazla yaşamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Afrika’da aslan, leopar gibi yırtıcı hayvanların avlanarak sayılarının azaltılması, otla beslenen hayvan türlerinin artmasına bu durumun da otlakların aşırı tüketilerek kıtada erozyonun hızlanmasına neden olduğu görülmektedir.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılır?
18.
Soru 18 )Uzun süreli kuraklık yaşayan bir bölgede bu duruma bağlı olarak insan ve hayvanların yaşayacağı olası sorun aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 ) Yukarıda verilen görsel hangi çevre kuruluşunun amblemidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi çevre bilinci gelişmiş bireyin amaçlarından biri olamaz?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Coğrafya 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Coğrafya 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Coğrafya 4 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Coğrafya 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Coğrafya 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Coğrafya 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Coğrafya 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Coğrafya 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Coğrafya 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Coğrafya 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Coğrafya 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Coğrafya 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Coğrafya 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Coğrafya 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Coğrafya 3 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Coğrafya 4 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020