Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
14 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Ortak bir amaç için bir araya gelmiş insanlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
2.
Soru 2 )Kişilerin devletten ve toplumdan isteyebilecekleri haklar isteme hakkı olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi isteme hakları arasında yer alır?
3.
Soru 3 )İnsan haklarına aykırı davranışlara maruz kalan kişilerin mağduriyetlerini yetkili makamlara yazılı olarak bildirmeleri aşağıdaki haklardan hangisini ifade eder?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet olmanın gereklerinden değildir?
5.
Soru 5 )Toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi aşağıdaki yasama denetim yollarından hangisiyle ifade edilir?
6.
Soru 6 )İnsanların insan olmaktan dolayı doğuştan sahip oldukları dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez haklar aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi siyasal partilerin işlevlerinden değildir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki demokratik siyasal sistemin ilkeleri arasında yer almaz?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlardan biridir?
10.
Soru 10 )Hukuk kurallarının en üst basamağında yer alan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Günümüz toplumlarında nüfus çok kalabalıklaştığı için halkın ülke yönetimine doğrudan katılması mümkün olmamakta, vatandaşlar kendilerini temsil edecek milletvekillerini seçerek yönetime katılmaktadırlar.
Sözü edilen durumu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkilerini sınırlandıran ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyet alanları arasında yer almaz?
14.
Soru 14 )Her toplum zaman içinde değişir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak daha çabuk gerçekleşen değişme, bunların kullanımını düzenleyen ahlak anlayışlarının, hukuk kurallarının bu hızlı değişime anında cevap verememesi çeşitli insan hakları ihlallerine sebep olmaktadır.
Verilen ifade, insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan hangisiyle ilgilidir?
15.
Soru 15 )I. Avrupa Birliği
II. İşkenceye Karşı Komite
III. Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
Yukarıdakilerden hangileri Birleşmiş Milletler Örgütünün bünyesinde yer alır?
16.
Soru 16 )• Uluslararası antlaşmalar onaylandıklarında taraf devletler için bağlayıcı niteliği olan bir uluslararası koruma türüdür.
• Taraf devletler sözleşme hükümlerini iç hukuklarına aktararak antlaşmanın gereğini yapmak zorundadır.
• Sözleşmenin gereğini yapmayan devletler için çeşitli yaptırım yolları öngörülmüştür.
Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası antlaşma niteliğinde değildir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi evrensel düzeyde faaliyet gösteren koruma organları arasında yer alır?
18.
Soru 18 )Batıda 15. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan ve “yeniden doğuş” anlamına gelen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )I. Düşünce ve vicdan hürriyetini önemseme
II. Egemenliğin halka ait olmasını benimseme
III. Baskıcı yönetim anlayışını model alma
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk’ün demokrasi ve insan haklarıyla ilgili görüşleri arasında yer alır?
20.
Soru 20 )Atatürk ilkelerinden halkçılık aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Demokrasi ve İnsan Hakları 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Demokrasi ve İnsan Hakları 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Demokrasi ve İnsan Hakları 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Demokrasi ve İnsan Hakları 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020