Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test Çöz 2019 Yılı 1. Dönem

admin
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan “Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınmaz.” ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi sağlanmıştır?
2.
Soru 2 )Temiz bir çevrede yaşama hakkı; kişilere çevreyi kirletmeme ödevi, yerel yönetimlereyse temiz bir çevre için gerekenleri yapma sorumluluğu yükler.
Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemektedir?
3.
Soru 3 )Aşağıdaki temel haklardan hangisi vatandaşların oy kullanarak seçimlerde tercihlerini bildirmelerini ve aday olarak ülke yönetimine katılmalarını sağlar?
4.
Soru 4 )Sağlık hakkı, herkesin yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için devletten gerekli çalışmaları yapmasını isteme hakkıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi devletin, sağlık hakkının gerçekleşmesi için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
5.
Soru 5 )Devlet, hukukun üstünlüğüne dayalı sınırsız ve koşulsuz bir bağımsızlığa sahip olmalıdır. Ülke içinde kendine rakip bir gücün bulunmaması, uluslararası alanda da diğer devletlerle eşit iradeye sahip olması gerekir.
Bu parçanında bir devletin var olabilmesi için gerekli olan hangi koşuldan söz edilmiştir?
6.
Soru 6 )___________, vatandaşlarına hukuki güvenceler sağlayan, devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu devlet sistemidir.
Verilen ifadede noktalarla gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde doğru bir bilgi elde etmiş oluruz?
7.
Soru 7 )I. Toplumu oluşturan bireyler arasında gelir adaleti sağlaması
II. Çalışabilir durumdaki herkesin çalışabilmesi için iş yerleri açılmasını desteklemesi
III. Kişilerin yoksulluğa düşmeden hayatlarını devam ettirebilmeleri için sosyal kurumlar kurması
Verilenlerden hangileri sosyal devlet anlayışının gerekleri arasında yer alır?
8.
Soru 8 )Kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyen en yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )“İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde belirlenen ve ırk, cinsiyet, sınıf, mezhep ayrımı olmaksızın herkesin sahip olduğu insan haklarını kullanması yönündeki bütün engellerin kaldırılması demokrasinin temel görevidir.”
Verilen ifade demokratik bir siyasal sistemin aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
10.
Soru 10 )• Seçimler için aday gösterirler ve ülkeyi yönetecek lider kadroları yetiştirirler.
• Halk ile iktidar arasında aracılık yaparlar.
• İktidarı kullanarak ülkeyi yönetirler.
Verilen işlevleri yerine getiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde demokrasi ve insan haklarının gelişmesine katkısı olan olaylardan biri değildir?
12.
Soru 12 )İnsan hakları yalnızca yasal düzenlemeler yoluyla gerçekleşmez. İnsan hakları ancak insanların bunları bilmesi ve onları kullanma ve koruma bilincine varması sonucu gerçekleştirilebilir. İnsan hakları bilgisi doğuştan gelmez, ancak bunlar öğretilirse bilinir ve saygı gösterilir.
Bu parçanında insan haklarının gerçekleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi bireylerin demokrasi bilincini kazanmasında etkili olan davranışlar arasında yer almaz?
14.
Soru 14 )Birleşmiş Milletler Örgütü, 1945 yılında dünyada barışın sağlanması ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla tüm dünya ülkelerinin katılımına açık olarak kurulmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
15.
Soru 15 )Ülkeler arasında doğabilecek çatışmaların önlenmesi için faaliyet gösteren Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na bağlı organ aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Uluslararası sivil toplum örgütleri;
I. cehaletin önlenmesi,
II. ırk ayrımcılığının önlenmesi,
III. savaşların ortadan kaldırılması
konularından hangilerinde faaliyet gösterir?
17.
Soru 17 )Bugün dünyanın bazı bölgelerindeki insanlar şişmanlıktan şikâyet ederken, bazı bölgelerde yaşayan insanlar açlıktan ölmekte ya da yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu sağlıklarını kaybetmektedir.
Bu parçanın insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan hangisiyle ilgilidir?
18.
Soru 18 )Atatürk ilkelerinden Devletçilik aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
19.
Soru 19 )“Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması tam ve kat’i manasıyla millî egemenliğin kurulmuş bulunmasına bağlıdır. Bundan ötürü hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası millî egemenliktir.”
Atatürk bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
20.
Soru 20 )Atatürk inkılabının düşünsel temelinde aydınlanma kavramı bulunmaktadır. Aydınlanma insanın kendi aklını kullanabilmesi olarak tanımlanır.
Buna göre Atatürk inkılabının temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Demokrasi ve İnsan Hakları 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Demokrasi ve İnsan Hakları 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Demokrasi ve İnsan Hakları 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Demokrasi ve İnsan Hakları 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Demokrasi ve İnsan Hakları 2 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020