Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Kişileri devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi koruyucu haktır?
2.
Soru 2 )“Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin önemine işaret etmektedir?
3.
Soru 3 )Modern bir devlette devletin örgütlenmesi pozitif hukuka göre olur. Hukuk kurallarının en üstünde yer alan anayasalar, devletin örgütlenmesini belirleyen temel yasalardır.
Verilen ifadede Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı aşağıdaki temel esaslardan hangisinden söz edilmektedir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi laik devlet anlayışıyla ilgili bir ifade değildir?
5.
Soru 5 )“Seçme yeterliliğine sahip olan herkesin oy kullanabilmesi” aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
6.
Soru 6 )Yunanca “demos” sözcüğü “halk”, “kratos” sözcüğü ise “iktidar” anlamına gelmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “halk iktidarı” anlamına gelmektedir?
7.
Soru 7 )Vatandaşlarının sosyal durumlarıyla, refahlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşama düzeni sağlamayı kendine ödev edinen devlet sosyal devlet olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayışının gereklerindendir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarından biri değildir?
9.
Soru 9 )İnsanlar, akıl, vicdan, onur ve saygınlık sahibi, ahlaki seçimler yapabilen ve serbestçe davranabilen varlıklar olmaları nedeniyle hak sahibidirler.
Verilen ifade insan haklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi hukuk kuralları içerisinde normlar hiyerarşisinin en üst basamağında yer alır?
11.
Soru 11 )Yazılı olarak en geç on beş gün içerisinde cevaplanmak üzere Milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlardan bilgi istemesidir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi devletin varlık koşullarıyla ilgili doğru bir ifade değildir?
13.
Soru 13 )Birleşmiş Milletlerin, İşkenceye ve Başka Zalimce İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Ceza ya da Davranışlara Karşı Sözleşme’sine dayalı olarak kurulan komite aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına taraf olan devletlerin dışişleri bakanlarından oluşan organı aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Demokrasiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
16.
Soru 16 )Çevre kirlenmesinin önlenmesi için bütün dünyada faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Binaların, ulaşım ve iletişim araçlarının, şehirlerin, giyim kuşamın, beslenme alışkanlıklarının her geçen gün hızla değişmesine karşın bunların kullanılmasını düzenleyen toplumsal kuralların, ahlak anlayışlarının, hukuk kurallarının bu değişime anında cevap verememesi çeşitli insan hakları ihlallerine dönüşebilmektedir.
Verilen parçada insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan aşağıdaki sorunların hangisinden söz edilmektedir?
18.
Soru 18 )Batı’da 15. yy’ dan itibaren ortaya çıkan yeni dönem olan “Rönesans”ın sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözünden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
20.
Soru 20 )“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” sözü aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisini ifade eder?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Demokrasi ve İnsan Hakları 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Demokrasi ve İnsan Hakları 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Demokrasi ve İnsan Hakları 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Demokrasi ve İnsan Hakları 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Demokrasi ve İnsan Hakları 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Demokrasi ve İnsan Hakları 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Demokrasi ve İnsan Hakları 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Demokrasi ve İnsan Hakları 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020