Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Kişilerin devletten ve toplumdan isteyebilecekleri haklara isteme hakları denir ve bu haklar Anayasa’nın “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” bölümünde yer alır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerden biridir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi bir devletin varlığı için zorunlu olan ögeler arasında yer almaz?
3.
Soru 3 )• Haberleşme özgürlüğü
• Kişi hürriyet ve güvenliği
• Özel hayatın gizliliği
Verilen haklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın gereklerinden biri değildir?
5.
Soru 5 )_________ insanların insan olmaktan dolayı sahip oldukları dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez haklardır.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarıyla ilgili doğru bir ifade değildir?
7.
Soru 7 )“Kanunlar Anayasa’ya aykırı olamaz.” ifadesi hukuk devleti olmanın aşağıdaki gereklerinden hangisiyle ilgilidir?
8.
Soru 8 )Bugünün toplumlarında halkın doğrudan yönetime katılması mümkün olmadığından halk kendisini temsil edecek yöneticileri seçer.
Verilen ifadede demokrasinin aşağıdaki ilkelerinin hangisinden söz edilmektedir?
9.
Soru 9 )Her seçmenin tek oya sahip olması anlamına gelen seçim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin işlevlerinden biri değildir?
11.
Soru 11 )İnsan haklarıyla ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti döneminde gerçekleşmiştir?
12.
Soru 12 )Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte yapılan değişiklikle “Türkiye devletinin yönetim biçimi Cumhuriyettir.” ibaresi aşağıdaki anayasalardan hangisine eklenmiştir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi demokrasi bilincine sahip bir bireyden beklenen davranışlardan biri değildir?
15.
Soru 15 )İnsan hakları bilgisi doğuştan gelmez, ancak bunlar öğretilirse bilinir. Öğretilmeden bu haklara saygı gösterilmesi de beklenemez. Bir insan hakkı olarak insan hakları eğitimi de demokrasinin olmazsa olmazlarındandır. Bugün demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleşmesi önündeki en büyük engellerden biri de insan hakları eğitimiyle ilgili sorunlardır.
Verilen parçada demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan hangisi ele alınmıştır?
16.
Soru 16 )Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın “Hür Seçimler Bürosu” aşağıdaki işlevlerin öncelikle hangisinden sorumludur?
17.
Soru 17 )Birleşmiş Milletler Örgütü İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni aşağıdaki yıllardan hangisinde kabul etti?
18.
Soru 18 )• Merkezi Cenevre’de bulunur.
• Dünyanın bütün ülkelerinde hukukun üstünlüğünün sağlanması için çalışır.
Özellikleri verilen uluslararası sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılabının özelliklerinden biri değildir?
20.
Soru 20 )Atatürk’ün “Millet açıkça bilmelidir, medeniyet öyle kuvvetli bir ateştir ki, ona kayıtsız olanları yakar, mahveder. İçinde bulunduğumuz medeniyet ailesinde layık olduğumuz yeri bulacak ve onu koruyacak ve yükselteceğiz.” sözleri aşağıdaki ilkelerinden öncelikle hangisinin önemine dikkat çekmektedir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Demokrasi ve İnsan Hakları 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Demokrasi ve İnsan Hakları 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Demokrasi ve İnsan Hakları 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Demokrasi ve İnsan Hakları 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Demokrasi ve İnsan Hakları 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Demokrasi ve İnsan Hakları 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Demokrasi ve İnsan Hakları 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Demokrasi ve İnsan Hakları 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020