Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi 1876 Anayasası’nın özellikleri arasında yer almaz?
2.
Soru 2 )Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 1921 Anayasası döneminde gerçekleştirilmiştir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardan değildir?
4.
Soru 4 )Sosyal devlet çalışabilir durumdaki herkesin çalışabilmesi için iş yerleri açar, toplumdaki herkesin çalışabilmesi için gerekenleri yapar.
Verilen ifade sosyal devlet anlayışıyla ilgili aşağıdaki gerekliliklerden öncelikle hangisi ile ilgilidir?
5.
Soru 5 )I. İnsan Hakları Üst Kurulu
II. İnsan Hakları Danışma Kurulu
III. İnsan Hakları İl ve İlçe Kurulları
Yukarıdakilerden hangileri Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığınca oluşturulan komisyonlar arasında yer alır?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özellikleri arasında yer almaz?
7.
Soru 7 )Yerleşik bir topluluğun hukuksal ve siyasal açıdan örgütlenmesi sonucu oluşan, tüzel kişiliğe ve egemenliğe sahip soyut varlıktır.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi yasamanın idare üzerindeki denetim yollarından değildir?
9.
Soru 9 )1789’da ilan edilen belge aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Siyasi partilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
11.
Soru 11 )İnsan haklarının evrensel düzeyde korunması çabası ile 1919’da kurulanancak umulan faydayı sağ layamadığı gerekçesiyle 1946’da kapatılan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni aşağıdaki tarihlerden hangisinde kabul etmiştir?
13.
Soru 13 )• 20 Kasım 1989’da kabul edilip 2 Eylül 1990’da yürürlüğe girmiştir.
• 31 Aralık 1995 itibariyle 190 devlet onaylamıştır.
• Türkiye bu sözleşmeyi 23 Aralık 1994’te onaylamıştır.
Verilen bilgiler aşağıdaki uluslararası belgelerden hangisine aittir?
14.
Soru 14 )Avrupa Konseyi’nin üye ülkelerin dışişleri bakanlarından oluşan organı aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Avrupa Birliği’nin, üyelerinden ve Birliğe dâhil olmak isteyen ülkelerden sağlamasını istediği Kophenag Kriterleri aşağıdaki alanlardan öncelikle hangisi ile ilgilidir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı’nın organları arasında yer almaz?
17.
Soru 17 )Çevre kirlenmesinin önlenmesi için bütün dünyada faaliyet gösterenuluslararası sivil toplum örgü tü aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine denir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
19.
Soru 19 )“Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünden hareketle Atatürk’le ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
20.
Soru 20 )I. Milliyetçilik
II. Devletçilik
III. Reformculuk
Yukarıdakilerden hangileri Atatürk inkılabının dayandığı temel ilkeler arasında yer almaz?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Demokrasi ve İnsan Hakları 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Demokrasi ve İnsan Hakları 2 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Demokrasi ve İnsan Hakları 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Demokrasi ve İnsan Hakları 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Demokrasi ve İnsan Hakları 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Demokrasi ve İnsan Hakları 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Demokrasi ve İnsan Hakları 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Demokrasi ve İnsan Hakları 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Demokrasi ve İnsan Hakları 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Demokrasi ve İnsan Hakları 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020