Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
6 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi evrensel değerlere örnek oluşturmaz?
2.
Soru 2 )Değerler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzdaİslam dininin etkisi ile olu şan örf ve âdetlere örnektir?
4.
Soru 4 )“Utanmadıktan sonra dilediğini yap.”
Bu hadiste aşağıdaki değer türlerinden hangisi vurgulanmıştır?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin tavsiye ettiği ahlaki tutum ve davranışlardan biri değildir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesinden başlayıp günümüzde de devam eden örf ve âdetlerdendir?
7.
Soru 7 )“Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde, yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır, getirir. Çünkü Allah, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.”
(Lokman suresi, 16. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
8.
Soru 8 )Dalgalandığın yerde ne korku ne keder,
Gölgende bana da, bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar,
Yurda ay-yıldızın ışığı yeter.

Bu şiirde Milletimizi birleştiren aşağıdaki ortak değerlerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin korunmasını istediği “beş temel ilke” arasında yer almaz?
10.
Soru 10 )“Ey İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz nasıl mübarek bir şehir ise; canları nız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur....”
Hz. Peygamber bu konuşmasını nerede yapmıştır?
11.
Soru 11 )“Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin...”
(Kehf suresi, 29. ayet)
Bu ayette aşağıdaki konuların hangisi vurgulanmıştır?
12.
Soru 12 )Laiklik ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dinini benimsemesinde etkili olan sebeplerden biri değildir?
14.
Soru 14 )“Fıkh-ı Ekber” ve “elÂlim ve’l Müteallim” adlı eserler aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?
15.
Soru 15 )• 874 yılında Basra’da doğmuştur.
• Ehli sünnet ekolünün iki önemli temsilcisinden biridir.
• Önceleri Mutezile mezhebinin tesirinde kalmış sonraları bu görüşleri terketmiştir.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Üyelerinin uyması gereken kuralların yazılı olduğu “Fütüvvetnâme” adlı belge aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
17.
Soru 17 )• Mevlana, halkı aydınlatma faaliyetlerinde bulunurken onunla karşılaşmıştır.
• Mevlana’nın hayatında bir dönüm noktası olmuştur.
• Mevlana’nın kendisinden çok etkilendiği bu zât, onun mürşidi olmuştur.
Hakkında bilgi verilen mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdaki âlimlerden hangisi tefsir alanında çalışmalar yapmıştır?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi ünlü Müslüman Türk denizci ve coğrafyacısıdır?
20.
Soru 20 )• Türklere has bir sanattır.
• Nakşî, Levnî ve Nigarî en ünlü sanatçılarıdır.
• Sulu boya veya altın yaldız kullanı larak kağıt ya da deri üzerine resim yapma sanatıdır.
Hakkında bilgi verilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

[Toplam: 0 Average: 0]


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
21 22 Mart 2020