Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi Allah inancına sahip insanlardan beklenen davranışlardan biri değildir?
2.
Soru 2 )Hz. Peygamber gençleri ilgi ve yeteneklerine göre kendilerini geliştirmeleri yönünde teşvik etmiş, cesaretlendirmiştir. Yeri geldiğinde başkomutanlık gibi önemli bir vazifeyi henüz 20 yaşındaki bir delikanlıya vermiştir. 25 yaşında bir genç olan Mus’ab’ı, Medine’ye öğretmen olarak göndermiştir. Yine gençlerin yabancı dil öğrenmelerini teşvik etmiş, gelen ayetleri yazıya geçiren vahiy kâtiplerini gençlerden seçmiştir.
Bu metinden Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
3.
Soru 3 )I. “Göklerde ve yerde olanlar her şeyi O’ndan isterler; O, her an yaratma hâlindedir.” (Rahmân suresi, 29. ayet)
II. “Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir...” (Hûd suresi, 6. ayet)
III. “Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O’dur. O’ndan başka ilâh yoktur…” (Âl-i İmrân suresi, 6. ayet)
Bu ayetler Allah’ın aşağıdaki isimlerinden hangileriyle doğrudan ilişkilidir?
I. <-----> II. <-----> III.
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın başkalarında bulunmayan, kendisine özgü sıfatlarındandır?
5.
Soru 5 )Aşağıdaki ayetlerin hangisinde duanın nasıl yapılması gerektiği açıkça ifade edilmektedir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin tümü için söylenemez?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi bir tövbe ifadesidir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın okunuşu ile ilgili kavramlardan biridir?
9.
Soru 9 )Eşler arasındaki tutum ve davranışlardan hangisi evliliği olumsuz etkiler?
10.
Soru 10 )Hz. Peygamber; kadın erkek, genç yaşlı, zengin fakir ayırmaksızın toplumun her kesminden insanlarla iletişim kurmuş, onlara İslam’ı tebliğ etmiştir. Ancak ilk Müslümanların çoğunluğunu gençler oluşturmuştur.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
11.
Soru 11 )• Hz. Peygamber’in amcası Ebu Talip’in oğludur.
• Hz. Peygamber’e ilk iman eden dört kişiden biridir.
• Hz. Peygamber’in damadıdır.
Bu bilgiler aşağıdaki sahabelerden hangisine aittir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin korumayı amaçladığı beş temel esastan biri değildir?
13.
Soru 13 )“O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu hâlde onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette teşvik edilen davranışlardan değildir?
14.
Soru 14 )İslam dinine göre evlilik için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gereklidir?
15.
Soru 15 )“Rabbim! Zindan, bana, bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum!”
Bu dua aşağıdaki peygamberlerden hangisine aittir?
16.
Soru 16 )Müslüman sanatkârlar, Hz. Peygamber’i resim veya heykel ile tasvir etmekten kaçınmışlardır. İslam dünyasında puta tapıcılığa yol açabileceği, tevhidi zedeleyeceği endişesi ile resim ve heykel sanatına da sıcak bakılmamıştır.
Bu durum İslam sanat ve kültüründe bulunan aşağıdaki prensiplerden hangisi ile ilişkilendirilir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın eserlerinden biri değildir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatının ünlü mutasavvıflarından biridir?
19.
Soru 19 )Minyatür ile ilgili eser veren sanatçıya ne ad verilir?
20.
Soru 20 )İslam, mal ve mülkün belirli kesimlerin elinde toplanmasını istemez çünkü bu sosyal adaletin ve dengenin bozulmasına neden olur.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sağlanmasına yönelik ibadetlerden biridir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020