Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
2.
Soru 2 )“Kim bir hata yapar veya kasıtlı günah işler de onu bir suçsuzun üzerine atarsa büyük bir bühtan ve apaçık bir günah işlemiş olur.”
(Nisâ suresi, 112. ayet)
Bu ayet ile insanlar aşağıdakilerden hangisinden sakındırılmaktadır?
3.
Soru 3 )Aşağıdaki ayetlerden hangisi sünnetin İslam ahlakının kaynaklarından olduğuna örnek oluşturmaz?
4.
Soru 4 )Toplumun veya milletin geçmişten süregelen her türlü dil, duygu, düşünce, gelenek görenek, örf, âdet, yaşam ve sanat anlayışları İslam ahlakının oluşmasında ve sistemleşmesinde etkili olmuştur.
Bu cümlede İslam ahlakının oluşmasında etkili olan aşağıdaki unsurların hangisinden bahsedilmiştir?
5.
Soru 5 )“Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin. Bütün bu sayılanların kötü olanları, Rabb’inin katında sevimsiz şeylerdir.”
(İsrâ suresi, 35-38. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki ahlaki ilkelerden hangisine değinilmemiştir?
6.
Soru 6 )Haset ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?
7.
Soru 7 )Tecessüs, bir kimsenin özel durumunu merak edip öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında gizlice araştırma yapmaktır.
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek oluşturmaktadır?
8.
Soru 8 )İslam ümmeti, vasat bir ümmettir. Yani “orta yolu” izleyen, dengeli ve hayır yolları üzerinde olan bir ümmettir. Bu ümmetin mal konusundaki tutumu da dengeli ve ölçülü olmalıdır.
Buna göre;
I. Tutumluluk
II. Cömertlik
III. Cimrilik
IV. İsraf
tutumlarından hangilerinin İslam toplumunda bulunması gerekir?
9.
Soru 9 )Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi israf kapsamında değerlendirilemez?
11.
Soru 11 )Sıffin Savaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
12.
Soru 12 )Hz. Peygamber’in vefatından sonra halifenin kim olacağı konusunda anlaşmazlıklar çıkmış, farklı düşünen gruplar oluşmuştur. Her grup, kendi görüşünün doğru olduğunu ispatlamak için görüşlerini ayet ve hadislerle destekleme faaliyetine girişmişlerdir.
Bu durum, siyasi bir konu olan halifeliğin dinî bir yapıya büründürülmesine ve birçok farklı dinî anlayışın ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Bu durum İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum farklılıklarının aşağıdaki sebeplerinden hangisine örnektir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi Maturidiliğin temel görüşlerinden biri değildir?
14.
Soru 14 )İmamet konusunu İslam dininin esaslarından kabul eden ve Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali ve onun iki oğlu Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’i ve bunların torunlarını Allah’ın emri ve Hz. Peygamberin de tayiniyle imam kabul eden Şia’nın koludur.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Zeydiye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
16.
Soru 16 )Allah’ın kitabındakini alır kabul ederim. Onda bulamazsam Hz. Peygamber’in bilinen ve meşhur olan sünnetiyle amel ederim. Onda da bulamazsam sahabeden dilediğim kimsenin reyini alırım fakat iş İbrahim, Şa’bî, el-Hasan gibi âlimlere gelince bir ilim adamı olarak ben de onlar gibi içtihat ederim.
Ebu Hanife’nin bu sözlerinden onun metodu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebinin Maliki mezhebi ile ortak özelliklerinden biridir?
18.
Soru 18 )İslam düşünce tarihinde kendilerine özgü görüş ve inançlara sahip olan mezhep ve siyasi akıma ne ad verilir?
19.
Soru 19 )Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.