Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Hayatın anlamı ve varoluş amacını kavrayan insanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?
2.
Soru 2 )“…Hüküm yalnızca O’nundur. Kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.”
(Kasas suresi, 70. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
3.
Soru 3 )Berzah ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
4.
Soru 4 )• Bilgisi sadece Allah’a aittir.
• İsrafil isimli meleğin sûra üflemesi ile başlayacaktır.
• Kur’an’da dünya hayatının sona ermesi olarak tanımlanır.
Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?
5.
Soru 5 )“O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu, kabirlerden çıkış günüdür.
(Kâf suresi, 42.ayet)
Bu ayette altı çizili bölüm ile aşağıdakilerden hangisine değinilmektedir?
6.
Soru 6 )“Allah; mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedî olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vadetti. Allah’ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır.
(Tevbe suresi, 72. ayet)
Bu ayetten cennet ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de cehennem için kullanılan kavramlardan biridir?
8.
Soru 8 )Teçhiz, vefat eden kişinin yıkanması ile başlayıp defin işleminin tamamlanmasına kadar yapılması gerekenleri ifade eder.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ölen kişinin teçhiz işlemleri içerisinde yer almaz?
9.
Soru 9 )• Farz-ı kifayedir.
• Rükûsu ve secdesi yoktur.
Hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.”
(Bakara suresi, 155. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
11.
Soru 11 )Yaşadığı dönemde çoğu kişi Hz. Peygamber’e eşyalarını emanet etmiştir. O, her ne pahasına olursa olsun aldığı emanetleri korumuştur. Bu konuda hassas davranan Hz. Peygamber, Medine’ye hicret etmeden önce kendisinde bulunan emanetleri sahiplerine iade etmesi için Hz. Ali’yi görevlendirmiştir.
Bu olayda Hz. Peygamber’in hangi özelliğine örnek gösterilebilir?
12.
Soru 12 )“…Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi…”
( Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayetten Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki hadislerden hangisi adalet ile ilgilidir?
14.
Soru 14 )“Peygamberlerin Allah’tan aldıkları vahiyleri insanların anlayabilmeleri için yapmış oldukları açıklamalar” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )“Ey örtünüp bürünen! Kalk ve insanları uyar.”
(Müddessir suresi, 1-2. ayetler)
Bu ayette Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisi ile görevlendirilmiştir?
16.
Soru 16 )Hz. Peygamber’in,
• Beş vakit namazın zamanı
• Hangi durumlarda orucun bozulmayacağı
• Kimlerin zekât vermesi gerektiği
gibi durumları bildirmesi aşağıdaki görevlerinden hangisi ile ilgilidir?
17.
Soru 17 )“İşte kitap; onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir.”
(Bakara suresi, 2. ayet)
Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in hangi özelliği ile ilgilidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi ihsan sahibi kişinin özelliklerinden değildir?
19.
Soru 19 )Kur’an-ı Kerim’de “göklerin ve yerin yegâne sahibi olan Allah’ın yolu” olarak bildirilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Allah yolunda cihada örnek değildir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020