Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )İslam inancına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
2.
Soru 2 )“O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.”
(Haşr suresi, 23. ayet)
Bu ayet aşağıdaki inanç ile ilgili felsefi yaklaşımlardan hangisini desteklemektedir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi deizmde kabul edilen konulardan biridir?
4.
Soru 4 )Aşağıdaki ayetlerin hangisinden deizmin yanlış olduğu sonucuna ulaşılmaktadır?
5.
Soru 5 )Auguste Comte tarafından kurulan; din ve metafiziği, insanlığın ilerlemesini engelleyen bilim öncesi düşünce tarzları olarak gören ve sadece modern bilimi temele alan dünya görüşüdür.
Hakkında bilgi verilen bu görüş aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )“Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgârları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır.”
(Bakara suresi, 164. ayet)
Bu ayetten İslam ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
7.
Soru 7 )Agnostisizm için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
8.
Soru 8 )“Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır hayır! Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar.”
(Tûr suresi, 35-36. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki akımlardan öncelikle hangisine yönelik bir eleştiri bulunmaktadır?
9.
Soru 9 )“Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler.”
(Yûnus suresi, 44. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisine yönelik bir cevap oluşturmaktadır?
10.
Soru 10 )Yahudilerin hem dinî hem de millî hayatlarının merkezi olan Mabed aşağıdakilerden hangisi zamanında inşa edilmiştir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikte tanrı için kullanılan isimlerden biridir?
12.
Soru 12 )Yahudilikteki peygamber anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi Yahudi kutsal kitabı olan Tanah’ın bölümlerinden biridir?
14.
Soru 14 )Yahudilikte kutsal kabul edilen ve “şabat” olarak isimlendirilen gün aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Kendilerinin Yahudi olduklarını söyleyen ancak diğer Yahudi grupları tarafından Yahudi olarak kabul edilmeyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlık için kullanılan ifadelerden biridir?
17.
Soru 17 )325 yılında İznik Konsili’nde bir araya gelen Hristiyanlar tarafından _________ görüşleri benimsenmiş ve Hz. İsa’nın tanrı olduğu fikri kabul edilmiştir.
Bu metinde bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıktaki teslis inancının unsurlarından biri değildir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıktaki ritüellerden biridir?
20.
Soru 20 )Aşağıdaki sakramentlerden hangisi Hristiyanlıktaki “Her doğan çocuk günahkâr olarak dünyaya gelir.” inanışı ile ilgilidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020