Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Test Çöz 2019 Yılı 1. Dönem

Açık Lise Test
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )İslam medeniyetinde bilimsel süreci başlatan ilmî çalışmalar öncelikle vahiyle oluşmaya başlamıştır. Sünnetin de ilmi, bilgiyi ve öğrenmeyi teşvik etmesi, Müslümanların başta dinî ilimler olmak üzere faydalı olan her türlü bilgiye yönelmelerine vesile olmuştur.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
2.
Soru 2 )İslam dünyası, aşağıdaki ilimlerden hangisini tercüme faaliyetleri ile tanımıştır?
3.
Soru 3 )• Bağdat’ta Emevi Halifesi Me’mun tarafından kurulmuştur.
• İlk zamanlar kütüphane, akademi ve tercüme bürosu görevini yapmıştır.
Hakkında bilgi verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )• Aritmetik
• Geometri
• Hendese
• Optik ve ışık
Farabi, ilimleri tasnif ederken yukarıda verilenleri hangi sınıf içerisinde değerlendirmiştir?
5.
Soru 5 )• Kur’an-ı Kerim okuma ilmi uzmanlık derecesinde öğretilirdi.
• Kıraat eğitimi yapılan ve hâfız yetiştirilen bölümdür.
Hakkında bilgi verilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir?
6.
Soru 6 )İslam coğrafyasında kurulan aşağıdaki medreselerden hangisi kendisinden sonrakilere örneklik teşkil etmiştir?
7.
Soru 7 )Osmanlılar zamanında “dâru’ssıhha, bîmârhane ve tımarhane” kavramları aşağıdakilerden hangisini ifade etmek için kullanılmıştır?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında tefsir alanında yaptığı çalışmalarıyla bilinen müfessirlerden biridir?
9.
Soru 9 )• Belhî
• Piri Reis
• Seydi Ali Reis
Bu âlimler İslam dünyasında aşağıdaki ilimlerden hangisi alanında yaptıkları çalışmalarıyla bilinir?
10.
Soru 10 )Türklerin Müslümanlar ile ilk tanışmaları aşağıdaki bölgelerden hangisinde başlamıştır?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerin hangisinden sonra İslam, Türkler arasında hızla yayılmaya başlamıştır?
12.
Soru 12 )• On iki imama inanmak inanç konuları arasında yer alır.
• On iki imamın söz ve fiilleri de sünnet olarak kabul edilir.
• Günümüzde, İran, Irak, Suriye ve Lübnan’da yaygındır.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )“Kitabu’t-Tevhid ve Te’vîlât’ül-Kur’an” adlı eserler aşağıdaki mezhep imamlarından hangisine aittir?
14.
Soru 14 )• Belhi ve Rumi lakaplarıyla da bilinir.
• Divan-ı Kebir, Mesnevi, Fîhi Mâfîh gibi eserleri vardır.
• Anadolu’nun İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetlerdendir.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )“Züht, fakr ve halvet” kavramları aşağıdaki ilimlerden hangisinin konusudur?
16.
Soru 16 )Samimiyet, içtenlik, tutum ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetmek, sözün öze uymasıdır.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşüncenin “Tarikat dönemi” şahsiyetlerinden biri değildir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bektaş-ı Veli’nin Makâlât’ını oluşturan dört kapıdan biri değildir?
19.
Soru 19 )İslam bilim tarihinde öncelikle dinin iki ana kaynağı olan Kur’an ve sünnetin anlaşılması ve yorumlanmasına odaklanılmış ilmî faaliyetin oluştuğu görülmektedir.
Buna göre İslam dünyasında aşağıdaki ilimlerden hangisine öncelik verildiği söylenir?
20.
Soru 20 )Allah sonsuz ilim ve kudreti ile yarattığı kâinatta kusursuz bir sistem kurmuştur. Her varlık, bu sistemin işleyişi içerisinde mevcudiyetini sürdürür.
Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklamasıdır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
4 -5 Temmuz 2020