Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

Açık Lise Test
28 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Allah, sonsuz ilim ve kudreti ile yarattığı kâinatta kusursuz bir sistem kurmuştur. Her varlık, bu sistemin işleyişi içerisinde mevcudiyetini sürdürür.
Allah’ın, kader kavramı çerçevesinde koyduğu ve yönettiği bu sisteme ne ad verilir?
2.
Soru 2 )Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım.
Bu hadisten ilim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?
3.
Soru 3 )İslam tarihinde mekteplerde görevli öğretmenlere maaş bağlanması hangi halife zamanında başlamıştır?
4.
Soru 4 )Daru’l-kurra’da aşağıdaki ilimlerden hangisi uzmanlık derecesinde öğretilmekteydi?
5.
Soru 5 )Osmanlılarda “âmin alayı, bed’i besmele cemiyeti, mektep cemiyeti, dua cemiyeti” gibi törenler aşağıdakilerden hangisi için yapılmaktaydı?
6.
Soru 6 )İslam tarihinde 707 yılında ilk hastaneyi kuran Emevi halifesi aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi Müslüman bilim adamlarından biri değildir?
8.
Soru 8 )Kur’an-ı Kerim ayetlerinin açıklanması, yorumlanması ve ayetler arasındaki bağlantıların incelenmesi konularında uzmanlaşan âlimlere ne ad verilir?
9.
Soru 9 )“Kütüb-i Sitte” adıyla bilinen külliyat hangi ilim alanında ortaya çıkmış eserlerden oluşmuştur?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin meşhur âlimlerinden biridir?
11.
Soru 11 )• Güneş yılını 365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye olarak ölçmüştür.
• Bilim dünyasına katkılarından dolayı günümüzde Ay’ın bir bölgesine onun adı verilmiştir.
• Ayrıca hazırladığı ayarlı astronomik tablolar, Avrupa astronomisinde büyük etkiler bırakmıştır.
Hakkında bilgi verilen astronomi âlimi aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aziz Sancar hangi alanda yaptığı çalışmalarla Nobel ödülünü almıştır?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’nın eserlerinden biri değildir?
14.
Soru 14 )Aşağıdaki terimlerden hangisi diğerlerinden farklı bir alana aittir?
15.
Soru 15 )Bir tarikata girmek, intisap etmek ve o tarikatın gereklerini yerine getirerek manevi bakımdan yol almaktır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşüncenin “tarikat dönemi” şahsiyetlerinden biridir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi tasavvufun ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir?
18.
Soru 18 )Tasavvuf iyi huydur, iyi huyların ne kadar çok olursa tasavvufta o kadar ilerlemiş olursun.
Bu cümlede tasavvuf ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
19.
Soru 19 )• Cem erkânının başkanlığını yapar.
• Cenaze, musahiplik, nikâh, ad koyma ve sünnet törenlerini yönetir.
• Hz. Ali ve Hacı Bektaş Veli’yi temsil eder.
Alevilik-Bektaşilikte bu hizmetleri yerine getiren kişiye ne ad verilir?
20.
Soru 20 )• İnsanın güzelliği sözlerinin doğruluğunda, olgunluğu dürüstlüğündedir.
• İlim ile gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
• Bir olalım, iri olalım, diri olalım.
• Eline, beline, diline sahip ol.
Bu sözler aşağıdaki mutasavvıflardan hangisine aittir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
4 -5 Temmuz 2020