Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

Açık Lise Test
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Güneydoğu Anadolu bölgesinde 1995 yılında başlayan arkeolojik kazılar, insanlık tarihinin baştan yazılmasını gerekli kılacak kadar büyük önem taşımaktadır. Bu kazılar sonucunda bulunan yapılar, tarım devriminden hatta çanak çömlek yapımının icadından bile daha eskidir. Bu kadar eskiye dayandıkları için de tarımın uygarlığa yol açtığı fikri altüst olmuştur.
Bu metinde bilimsel bilgi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
2.
Soru 2 )Aşağıdaki hadislerden hangisi İslam’ın ilme verdiği öneme örnek oluşturmaktadır?
3.
Soru 3 )Deniz seviyesinden yüksekte bulunan bir kıyıda, Güneş’in batışını ölçmüş ve bu ölçüme dayanarak dünyanın yarıçapını trigonometrik olarak hesaplamıştır.
Çalışmaları hakkında bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
4.
Soru 4 )İslam dünyasının ilk büyük medresesi hangi hükümdar zamanında ve nerede kurulmuştur?
5.
Soru 5 )“Küttâb” adı verilen mekteplerin işlevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
6.
Soru 6 )• İlk dönemlerde tercüme bürosu ve bir kütüphane olarak Bağdat’ta kurulmuştur.
• Fiziki ve fonksiyonel açıdan genişleyerek, pozitif ilimlerin araştırıldığı bir merkez hâline gelmiştir.
• 1258 yılında Hülâgû tarafından yakılıp yıkılmıştır.
Hakkında bilgi verilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Soru 7 )Türklerin İslam’ı kabul etmesinde aşağıdaki unsurlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi “ahi” kelimesinin anlamlarından biridir?
9.
Soru 9 )İmam-ı Âzam’ın doğduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )• Hadis ilminde otorite olarak kabul edilmiştir.
• Görüşleri sonucu ortaya çıkan mezhep “İmamiyye” olarak bilinir.
• Soyu baba tarafından Hz. Ali’ye, anne tarafından Hz. Ebu Bekir’e dayanmaktadır.
Bu bilgiler aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?
11.
Soru 11 )Kelam ilmine müstakil bir konu olarak bilgi kuramını kazandıran âlim aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Mevlevi tarikatının liderliğini yürüten şeyhlere ne ad verilir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bayram-ı Veli ile ilgili bir bilgi değildir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşüncenin tarikat dönemi âlimlerinden biridir?
15.
Soru 15 )“Kötülüğü emreden ve bundan zevk alan nefis” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.”
(Hucurât suresi, 10. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
17.
Soru 17 )• Vefat eden bir kişinin ardından razılık alma cemidir.
• Ölen kişinin yedisi veya kırkında kurban kesilip lokma dağıtılır.
• Borcu varsa ödenir, alacağı varsa alınarak yakınına teslim edilir.
Hakkında bilgi verilen cem ayini aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi Yesevilik düşüncesinin Anadolu’da yayılmasında etkili olan mutasavvıflardan biri değildir?
19.
Soru 19 )Alevi-Bektaşilikte şubat ayının 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruca ne ad verilir?
20.
Soru 20 )Cemde mürşidin ve cem erenlerinin abdest almalarını sağlamakla görevli kişiye ne ad verilmektedir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
4 -5 Temmuz 2020