Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Aşağıdakilerden hangisi bir Müslümanın cenaze ile ilgili sorumlulukları arasında yer almaz?
2.
Soru 2 )Kur’an-ı Kerim’de “diriliş günü, son gün, hesap günü, toplanma günü ve büyük olay” gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi “Kütübü sitte” olarak bilinen temel hadis eserlerinden biri değildir?
4.
Soru 4 )Aşağıdaki ayetlerden hangisindehayatın amacının ne olduğuna yö nelik bir açıklama bulunmaktadır?
5.
Soru 5 )• Abdulkadir Geylani’nin düşünceleri etrafında oluşmuştur.
• Asya’dan Balkanlara ve Orta Doğu’dan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada yayılmıştır.
• Fakir ve muhtaç kimselerin yardı mına koşmak en önemli görevlerden kabul edilir.
Hakkında bilgi verilen tasavvufi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Soru 6 )“Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.”
(Kâf suresi, 9-11. ayetler)
Bu ayette ahiretle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır?
7.
Soru 7 )Kur’an-ı Kerim’de kıyametin aşağıdaki yönlerinden hangisi ile ilgili bir bilgi verilmez?
8.
Soru 8 )Tövbe ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
9.
Soru 9 )Hz. Peygamber, ergenlik çağına yaklaşmış çocukların mescitte kısa mızraklarla harp oyunu oynadıklarını gördüğünde ses çıkarmamıştır. Dolayısı ile çocukların mescitte oynamalarını normal karşılamıştır.
Bu parçanın aşağıdaki sünnet çeşitlerinden hangisi için örnek oluşturmaktadır?
10.
Soru 10 )Hz. Muhammed’in (sav.) söz, fiil ve davranışlarında yerellik denildiği zaman; onun kendi dönemine ait bölgesel, kültürel ve ekonomik özellikler anlaşılmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sünnetin yerel boyutu ön plana çıkmaktadır?
11.
Soru 11 )Aşağıdaki ayetlerin hangisinde sünnetin önemine vurgu yapılmaktadır?
12.
Soru 12 )İslam’ın temel ilkelerine dayanarak nefsi arındırma, ahlakı güzelleştirme ve bu şekilde dini yaşayarak Allah’a ulaşma yoludur.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Hoca Ahmet Yesevi için kullanılmaktadır?
14.
Soru 14 )“Sema” aşağıdaki tasavvufi oluşumlardan hangisinin ayinlerindendir?
15.
Soru 15 )Alevi-Bektaşilikte, evli olan iki kişinin aileleri ile birlikte dede huzurunda kurban keserek yol kardeşi olmaya söz vermesine _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir?
16.
Soru 16 )Muharrem ayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
17.
Soru 17 )Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un fethinden sonra Hristiyan, Yahudi ve diğer din mensuplarının ibadethanelerini yıktırmamış ve ibadetlerine devam etmelerine müsaade etmiştir.
Bu durum İslam’ın önem verdiği aşağıdaki özelliklerden hangisine örnek oluşturmaktadır?
18.
Soru 18 )• İçten ve sessiz bir şekilde Allah’ı zikretmek önemlidir.
• “Sohbet” adı verilen ilim ve irfan meclislerinde bulunma prensibi bulunur.
• İmam Rabbani ve Mevlana Halid önemli temsilcilerindendir.
Hakkında bilgi verilen tasavvufi oluşum aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Pek çok ayette Allah’ın çok affedici ve bağışlayıcı olduğu ifadesi bulunmaktadır.
Bu durum Müslümanları aşağıdakilerden hangisine daha çok yönlendirmektedir?
20.
Soru 20 )Cenaze namazı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020