Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Test Çöz 2019 Yılı 1. Dönem

admin
16 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Kur’an ve sünnet gibi delillerden dini hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip kimseye ne ad verilir?
2.
Soru 2 )Yapılması dinen hoş karşılanmayan fakat kesin ve açık delillerle de yasaklanmayan davranışlar için kullanılan dinî hüküm aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )İslam âlimlerine göre faydalı olanın belirlenmesinde öncelik insanın ölçü ve kıstasları değil dindir.
Aşağıdakilerin hangisi bunun sebeplerinden biri değildir?
4.
Soru 4 )• Çözüm önerileri fıtratı bozmamalıdır.
• Temel ahlaki değerleri ihlal etmemelidir.
• İnsan onur ve haysiyetini zedelememelidir.
• Neslin korunması ve Allah’ın koyduğu dengeyi korumak ana gaye olmalıdır.
Bu maddeler aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesinde ölçü olarak kabul edilmektedir?
5.
Soru 5 )İslam dininin haksız yollardan kazanç elde etmeyi yasaklaması aşağıdakilerden hangisini korumaya yöneliktir?
6.
Soru 6 )İyilik, gönlünün huzur bulduğu ve içine sinen şeydir; kötülük ise insanlar ona onay verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde kuşku bırakan şeydir.
Bu hadiste insanla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
7.
Soru 7 )İslam, çağın getirdiği sorunlara cevap verebilecek yapıdadır.
Buna göre İslam ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
8.
Soru 8 )Hz. Peygamber’in vefatından sonra herhangi bir asırda fıkıh âlimlerinin bir meselenin dini hükmü üzerinde ittifak etmeleridir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Aşağıdaki hadislerin hangisi işverenin işçiye karşı sorumluluğu ile ilgilidir?
10.
Soru 10 )Helal ve haramlarda temel ölçütler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
11.
Soru 11 )• Hastanın, kendi isteği ya da hukuki temsilcisinin izni ile yaşamına son verilmesidir.
• Ülkemizde hukuken yasak olan bu uygulama dinde haram kabul edilir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )“(Ey Muhammed!) De ki: Gelin, Rabb’inizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın.(I) Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin.(II) Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın.(III) Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.”(IV.)
(Mü’minûn suresi, 151. ayet)
Bu ayette altı çizili ifadelerin hangisinde dinin korunmasına vurgu yapılmaktadır?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’de kabul edilen tanrılardan biri değildir?
14.
Soru 14 )Mensupları tarafından “Sanatana Dharma” veya “Dharma” olarak adlandırılan din aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Budizm, Hindu dinsel geleneği içerisinde ortaya çıkmasına rağmen Hinduizm’e tepki olarak gelişmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi tepki duyulan konulardan biri değildir?
16.
Soru 16 )Buda’nın sözlerinden oluşan Budizm’in kutsal kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi Çin’in millî dinlerindendir?
18.
Soru 18 )Konfüçyüs’ün tanrıyı ifade etmek için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Taoizm’in kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Taoizm’deki Yin-Yang sembolü aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020