Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Dünyanın yedi harikasından biri olan “Tac Mahal” aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunmaktadır?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi “zarûrât-ı diniyye” ye uygun olmayan tutum ve davranışlardan biridir?
3.
Soru 3 )İslam dininde yapılması hoş karşılanmayan fakat kesin ve açık delillerle de yasaklanmayan davranışlara _________ denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin meşru ve helal kabul ettiği kazanç yollarından biridir?
5.
Soru 5 )“Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir…”
(Âl-i İmrân suresi, 180. ayet)
Bu ayet ile aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi teşvik edilmektedir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi insan hayatını korumaya yönelik bir durum değildir?
7.
Soru 7 )Kur’an, sünnet ve icma ile hükmü açıkça ortaya konulmamış, dinî bir meselenin hükmüne ulaşmak için elden gelen çabanın sarf edilmesine _________ , bu çabayı gösteren din bilginine de _________ denir.
Yapılan tanımlarda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
8.
Soru 8 )“Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. Biz, onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.”
(İsrâ suresi, 31-32. ayetler)
Bu ayetlerden İslam dininin korunmasını istediği temel ilkelerin hangisine ulaşılamaz?
9.
Soru 9 )İslam, tüm zamanlar ve şartlarda geçerli evrensel bir dindir. Dolayısıyla çağın getirdiği tüm sorunlara cevap verebilecek yapıya sahiptir. Bu konuda bireylere düşen görev öncelikle Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. Peygamber’in sünnetini okuyarak anlamaya çalışmaları ve birincil kaynakları esas almalarıdır. Daha sonra şüpheye düştükleri konuyu âlimlere ve kendi vicdanlarına sormaları en uygun olandır.
Bu metne en uygun konu başlığı aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi işverenin işçi ile ilgili görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?
11.
Soru 11 )Çok çeşitli tanrıların varlığına inanılır. Bunların sayısını hesaplamak imkânsızdır. Başlıca tanrıları; Brahma, Vişnu ve Şiva’dır.
Tanrı inancı hakkında bilgi verilen bu din aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Hinduizm’deki kast sistemi hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
13.
Soru 13 )• Hinduizm’in “ilahi bilgi” anlamına gelen metinleridir.
• İnsanlık tarihinin en eski dinî metinleri olarak kabul edilir.
• İlahiler, hastalıklar, iyileştirme, yağmur, maddi refaha yönelik büyülü sözlerden oluşur.
Hakkında bilgi verilen dinî metin aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Budizm’de acı ve ıstıraplardan kurtularak mutlak huzura ulaşmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Bu görseldeki zıtlıkların uyumunu ifade eden yin-yang sembolü aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?
16.
Soru 16 )Lao Tzu’nun iki kısımdan ve beş bin kelimeden ibaret bulunan kitabı bugüne kadar, bütün Taoizm düşüncesinin kaynağı olmuştur. Anlaşılması oldukça zordur. Çin’in büyük klasiklerinden biri olarak kabul edilmiştir.
Hakkında bilgi verilen bu kitap aşağıdakilerden hangisidir?
17.
Soru 17 )Budizm’in mabetleri için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Konfüçyanizm aşağıdaki ülkelerden hangisinin millî dinidir?
19.
Soru 19 )Sangha teşkilatı dünyanın en eski rahipler topluluğudur. Rahipler, manastırda bir köşeye çekilip insanlardan uzak yaşarlar. Budizm’de ruhban hayatı; fakirlik, bekârlık ve sessizliğe dayanır. Rahiplik teşkilatına giren saç ve sakalını keser, sarı elbiseler giyer, yetkili rahibin önünde üç defa “iman ikrarında” bulunur.
Bu metinden Budizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi “sekiz dilimli yol” arasında yer almaz?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020