Açık Lise Felsefe 1 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
6 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Felsefe, insanın kendisi ve yaşamınanlamı üzerine soru sorma etkinli ğidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusudur?
2.
Soru 2 )Bilen öznenin bilinmek istenen nesneyeyönelmesiyle ortaya çıkan ürü ne bilgi denir.
Buna göre bilginin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
3.
Soru 3 )• Sanat nedir?
• Varlık var mıdır?
• Bilginin kaynağı nedir?
Verilen sorularla felsefenin alanları eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır?
4.
Soru 4 )Felsefi bilginin merak eden, soran, araştırma yapan ve sorgulayan bir tavrın ürünü olması felsefenin aşağıda verilen özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi bilginin ne olduğunu, hangi yollardan eldeedildiğini ve doğruluğunu araştı ran bilgi felsefesinin konuları arasında yer almaz?
6.
Soru 6 )Sofistlere göre bilginin kaynağı duyumlardır. Duyum ve algıysa kişiden kişiye değişir. Bu nedenle herkesin kabul edebileceği doğrular yoktur. Sofistlerin bu görüşlerinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi rasyonalizmin temel görüşüdür?
8.
Soru 8 )Kant’a göre doğru bilgiye ulaşmak yalnızca deneyle mümkün değildir. Deneyden gelen verileri düzene sokacak bir öğe daha gereklidir. Bu ise akıldır. Akıl deneyden gelen hammaddeyi biçimlendirerek bilgiye dönüştürür.Buna göre Kant doğru bilgiye ulaş mada aşağıdakilerden hangilerinin gerekli olduğunu savunmuştur?
9.
Soru 9 )Felsefenin görevinin olgular ve olgular arasındaki ilişkileri incelemek olduğunu söyleyen akım aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )Hume’a göre zihinde bulunan her şeyin temelinde dış dünyanın duyu verileriyle deneyimlenmesi vardır.
Buna göre Hume için bilginin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )Bilimin yapısını, doğasını, bilimselkuramla gerçeklik arasındaki iliş kiyi ve bilimde yöntem problemini inceleyen felsefe disiplini aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Klasik bilim anlayışına göre bilimin ürünü olan bilgi, onu ortaya koyan bilim insanının inançlarından, kanaatlerinden dünya görüşünden bağımsız bir bilgidir. Bilim insanı araştırmalarını bilimsel yöntemle tarafsız bir biçimde yapar.
Bu parçanında klasik bilim anlayışına göre bilimin hangi özelliği konu edilmiştir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından biri değildir?
14.
Soru 14 )Thomas Kuhn’un bilim felsefesindekullanmış olduğu kavram aşağıdakilerden hangisidir?
15.
Soru 15 )Bilim,
I. Bilim adamı topluluğunun bir etkinliğidir.
II. Dönemin değerlerinden ve inançlarından etkilenir.
III. Bilimsel çalışma sonucunda ortaya çıkan üründür.
Verilen bilgilerden hangileri etkinlik olarak bilim anlayışına ait değildir?
16.
Soru 16 )Felsefenin varlığı parçalamadan, bütün olarak ele alması aşağıdakiözelliklerinden hangisine dayandı rılabilir?
17.
Soru 17 )• Herakleitos’a göre evrende değiş meyen hiçbir şey yoktur. Her şey bir değişim ve oluş içindedir.
• Hegel’e göre gerçek varlık olanGeist durağan değil, değişen farklı laşan manevi bir varlıktır.
Bu iki filozofun varlığa yaklaşımlarındaki ortak yön aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Descartes’e göre varlık hem ruh hemde maddenin ürünüdür. Ruh tözü dü şünme, madde tözüyse yer kaplama özelliğine sahiptir.
Bu parçanından hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
19.
Soru 19 )Materyalizme göre varlığın temelinde aşağıdakilerden hangisi vardır?
20.
Soru 20 )“İki çeşit varlık vardır; mümkün varlık ve zorunlu varlık. Mümkün varlıklar, kendi başlarına var olamayan ve var olmak için Tanrı’ya ihtiyaç duyan varlıklardır. Zorunlu varlık ise bir ve gerçek olan Tanrı’dır.”
Bu görüşler aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Felsefe 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Felsefe 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Felsefe 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Felsefe 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Felsefe 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Felsefe 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Felsefe 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Felsefe 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Felsefe 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Felsefe 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Felsefe 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Felsefe 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Felsefe 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Felsefe 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Felsefe 4 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Felsefe 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020