Açık Lise Felsefe 1 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
15 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan ürüne bilgi denir.
Verilen tanımda altı çizili sözcük aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?
2.
Soru 2 )Resim, müzik, heykel, edebiyat, sinema, tiyatro gibi alanları içinde barındıran bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )İnsanın deneme yanılma yoluyla ve günlük gözlemlerle bir takım genellemelere ulaştığı bilgi türüne gündelik bilgi denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi gündelik bilgi örneğidir?
4.
Soru 4 )Varlıkla ilgili problemler felsefede ontolojik problemler olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ontolojik problem değildir?
5.
Soru 5 )Felsefi bilgi, çevresindeki varlıklara ve yaşanan olaylara karşı ilgi duyan, soran, sorgulayan ve araştırma yapan insanlar sayesinde ortaya çıkar.
Verilen ifadede felsefi bilginin aşağıdaki hangi özelliğinden söz edilmektedir?
6.
Soru 6 )Felsefe, büyük siyasi oluşumların ve dönüşümlerin ortaya çıkışında etkili olmuştur. Rönesans, reform hareketleri, Fransız devrimi gibi büyük siyasi hareketlerin temelinde filozofların görüşleri vardır.
Bu ifadelerde felsefenin aşağıdaki alanlardan hangisi ile bağı vurgulanmaktadır?
7.
Soru 7 )Ebeler nasıl var olan bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı oluyorsa öğretmen de öğrencisine yeni bir şey öğretmez; ancak onun aklında var olan bilgileri gün ışığına çıkarır.
Sokrates’in bu ifadesinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi doğru bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu savunan Türk İslam filozofudur?
9.
Soru 9 )• Pragmatizm; yararcılık
• Empirizm; deneycilik
• Pozitivizm; olguculuk
Verilen kavramlar aşağıdaki ifadelerle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
10.
Soru 10 )“Dil dünyanın resmidir.” diyen Wittgenstein’a göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin temel kavramlarından değildir?
12.
Soru 12 )• Modern psikolojinin öncüsü olarak kabul edilmiştir.
• “Kanun fi’t Tıp” adlı eseri batıda tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur.
Verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
13.
Soru 13 )Şimdiye ait önermeler doğrudan doğrulanabilen önermelerdir. Geçmişe ve geleceğe ait önermeler ise dolaylı olarak doğrulanabilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dolaylı olarak doğrulanabilir bir önermedir?
14.
Soru 14 )Bilim olgusaldır; gözlenebilir olguları konu edinir ve olgular arasındaki nedensellik ilişkilerini açıklar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi gözlenebilir bir olgu değildir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin soruları arasında yer almaz?
16.
Soru 16 )• Bilimsel bilgi bilimsel yöntemin ürünüdür.
• Bilim nesnel gerçekliği konu edinir.
• Bilim eleştirel bir tavırla ilerler.
Verilenler bilimin aşağıdaki özellikleriyle eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
17.
Soru 17 )“Varlığın temeli maddedir.” ifadesi aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiş olabilir?
18.
Soru 18 )Herakleitos evrenin sürekli bir akış ve oluş halinde olduğunu söylemiştir. “İki kez yıkanamazsınız aynı ırmakta, üzerinde akan sular şimdi yeni sulardır.”
Buna göre Herakleitos varlık için aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgular?
19.
Soru 19 )Felsefede varlık, gerçek varlık ve düşünülen varlık olarak ikiye ayrılır. Düşünülen varlıkların zihnimizin dışında bir gerçeklikleri yoktur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi düşünülen varlıklar arasında yer almaz?
20.
Soru 20 )Platon varlık görüşünü idealar kuramıyla açıklamıştır. Bu kurama göre birbirinden farklı iki dünya vardır. Bunlar; nesneler dünyası ve idealar dünyasıdır. Nesneler dünyası sonlu, idealar dünyası sonsuz varlıkların olduğu dünyalardır.
Buna göre Platon varlığı aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Felsefe 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Felsefe 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Felsefe 1 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Felsefe 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Felsefe 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Felsefe 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Felsefe 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Felsefe 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Felsefe 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Felsefe 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Felsefe 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Felsefe 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Felsefe 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Felsefe 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Felsefe 4 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Felsefe 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020