Açık Lise Felsefe 1 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Bilgiyi seven ve bilgelik arayışı içinde bilginin peşinde koşan kişiler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
2.
Soru 2 )İbn-i Sina’ya göre felsefenin amacı; “Bir insanın nesnelerin hakikatlerini kavrayabileceği kadar kavramasıdır.”
Bu düşünceden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
3.
Soru 3 )Özne olarak insanın nesne olarak var olanla karşılaşması sonucu ortaya çıkardığı ürün aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
4.
Soru 4 )İleri sürülen düşüncelerin derinlemesine sorgulanarak, doğru ve yanlış yanlarının belli ölçütlere göre değerlendirilmesi demektir.
Verilen tanım felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisine aittir?
5.
Soru 5 )Her felsefe sorusunda amaç, bir kavramın ya da kavram öbeğinin açıklanmasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusudur?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi felsefenin işlevlerinden biri değildir?
7.
Soru 7 )Felsefede düşüncelerin birbirini geliştirecek, zenginleştirecek şekilde sürekli çoğalması aşağıdaki özelliklerinden hangisini ifade eder?
8.
Soru 8 )Jean Jacques Rousseau ve Voltaire’in Fransız demokrasisinin doğuşunda önemli katkıları olmuştur.
Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi felsefe yapmak için gerekli yetilerden biri değildir?
10.
Soru 10 )Her türden eleştiri ya da tartışmaya kapalı olmak, öne sürülen ilkeleri, öğretileri eleştirmeden, sorgulamadan olduğu gibi benimsemek aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?
11.
Soru 11 )Felsefi düşünmede akıl yürütürken bazı kuralları kullanarak bir fikirden başka fikirlere ulaşırız.
Verilen ifadede felsefeyle aşağıdaki alanların hangisi arasındaki bağlantıdan söz edilmiştir?
12.
Soru 12 )1. Önerme: Birinci atın yelesi var.
2. Önerme: İkinci atın yelesi var.
3. Önerme: Üçüncü atın yelesi var.

100. Önerme: Yüzüncü atın yelesi var.
Sonuç: Öyleyse tüm atların yelesi var.
Verilen örnekle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?
13.
Soru 13 )Eğer birisi “Denizde bir gemi var.” derse ve o anda denize bakıp geminin var olduğunu görürsek doğru söylediğini düşünürüz.
Verilen ifade aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
14.
Soru 14 )Tutarlılık; mantıklı bir bütünün parçaları arasındaki karşılıklı bağlantının veya uyumun olması, düşüncelerin kendi içinde çelişki içermemesidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tutarlılık örneğidir?
15.
Soru 15 )Doğru veya yanlış değeri alabilen cümleler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi felsefi temellendirmeyle ilgili doğru bir bilgidir?
17.
Soru 17 )Aşağıdakilerden hangisi felsefi tartışmanın amaçları arasında yer almaz?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi felsefi sorularla ilgili doğru bir bilgi değildir?
19.
Soru 19 )Felsefi sorularla aranılan, kavramların anlamını aydınlatmak ve bunlardan ne anlaşıldığını ortaya koymaktır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi “teknoloji” konusunda sorulabilecek felsefi bir sorudur?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi kavramları doğru kullanmamız sonucunda yaşanacak durumlar arasında yer almaz?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Felsefe 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Felsefe 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Felsefe 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Felsefe 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Felsefe 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Felsefe 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Felsefe 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Felsefe 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Felsefe 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Felsefe 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Felsefe 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Felsefe 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Felsefe 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Felsefe 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Felsefe 4 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Felsefe 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020