Açık Lise Felsefe 1 Test Çöz 2018 Yılı 1. Dönem

admin
4 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Yunanca; “seviyorum”, “peşi sıra koşuyorum”, “arıyorum” anlamına gelen “philia” ile “bilgi”, “bilgelik” anlamına gelen “sophia” sözcüklerinin birleşiminden oluşan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )“Papatya öksürüğe iyi gelir.” örneği aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine aittir?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özelliklerinden değildir?
4.
Soru 4 )I. Bilim
II. Sanat
III. Din
Yukarıdakilerden hangileri felsefenin konusu olabilir?
5.
Soru 5 )Bilim ve felsefe ilişkisi düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
6.
Soru 6 )Bilgi ile nesnel gerçek arasındaki uygunluk aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi “empirizm”in açıklamasıdır?
8.
Soru 8 )Genel geçer doğru bilginin insan için olanaksız olduğunu dile getiren akım aşağıdakilerden hangisidir?
9.
Soru 9 )Asıl gerçek olan ideaların dünyasıdır. Asıl gerçeklik, idealar olduğundan doğru bilgi ideaların bilgisidir. İdealar dünyası ancak akılla kavranabilir.
Verilen ifade aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
10.
Soru 10 )I. Rasyonalizm = Akılcılık
II. Entüisyonizm = Deneycilik
III. Kritisizm = Eleştiricilik
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
11.
Soru 11 )Doğruluğun ölçütünü açık ve seçiklik olarak ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin sorularından değildir?
13.
Soru 13 )• Paradigmaya bağlı olarak çalışılan bu dönemde kuramlar etrafında toplanan bilim insanları; evren, toplum, insan, hastalık gibi problemleri çözerler.
• Bir süre sonra paradigma tarafından çözülemeyen bir takım problemler görülmeye başlanır.
Verilen özellikler Thomas Kuhn’a göre bilimin geçtiği aşağıdaki aşamalardan hangisine aittir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi bilimin varlığa yaklaşım biçimidir?
16.
Soru 16 )MÖ 624-546 yılları arasında Milet kentinde yaşamış olan Thales her şeyin sudan meydana geldiğini ve yine suya dönüşeceğini ileri sürmüştür.
Bu bilgiye göre Thales aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaktadır?
17.
Soru 17 )Görünenin arkasındaki asıl varlığı, ilk nedenleri ve ilk ilkeleri araştıran alan aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Husserl’e göre öze ulaşabilmek o varlığın var oluşu ile ilgili her tür bilgi, düşünce ve yargılar paranteze alınarak sağlanır.
Buna göre Husserl’in varlığın temelineyerleştirdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi varlık felsefesinin kavramlarından değildir?
20.
Soru 20 )Türk İslam düşünürü Farabi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 9 – 10 aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Felsefe 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Felsefe 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Felsefe 1 sınav soru ve cevapları 2017 yılında çıkmış sorulardır. 9 – 10 aralık 2017 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Felsefe 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Felsefe 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Felsefe 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Felsefe 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Felsefe 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Felsefe 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Felsefe 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Felsefe 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Felsefe 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Felsefe 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Felsefe 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Felsefe 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020