Açık Lise Felsefe 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
6 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Toplumu düzenleyen ahlak kurallarıüzerine derinlemesine düşü nen felsefe alanı aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Bireyin bir baskı ve zorlama olmadan isteklerini gerçekleştirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
3.
Soru 3 )İnsan içten ve dıştan gelen nedenlerle belirlenmiş bir varlıktır. İnsanın iradesini belirleyen bu nedenler bireyin özgürce karar vermesini engellemektedir.
Bu açıklama ahlak felsefesinin aşağıdaki sorularından hangisine cevap niteliğindedir?
4.
Soru 4 )Ahlak yargıları toplum içinde bireyin neyi yapıp neyi yapmayacağını belirten kurallardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ahlak yargısıdır?
5.
Soru 5 )Sokrates’e göre bilgi bizi doğru davranışa, bilgisizlik ise yanlış davranışa yöneltir. Bilgi bizi erdemli ve mutlu kılar.
Buna göre Sokrates için ahlakın temelinde aşağıdakilerden hangisi vardır?
6.
Soru 6 )“Öyle bir davran ki davranışına ölçü olarak aldığın ilke, tüm insanlar için evrensel bir yasa olabilsin.” diyen Kant bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
7.
Soru 7 )Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel kavramlarından biri değildir?
8.
Soru 8 )“İktidar, Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisidir. Görevi de Tanrı’nın kendisine gösterdiği amacı gerçekleştirmektir.”
Bu parçanında siyaset felsefesinin hangi temel sorusuna cevap verilmiştir?
9.
Soru 9 )Platon’a göre devlet, hiçbir insanın kendi kendine yetememesi, ihtiyaçlarını gidermek için başkalarının yardımına muhtaç olması gibi doğal bir nedenden ortaya çıkmıştır.
Platon’a göre devletin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
10.
Soru 10 )Protagoras’a göre her şeyin ölçüsü insan olduğu için bütün insanların üzerinde anlaşabilecekleri tek bir ideal düzen oluşturulamaz.
Protagoras bu düşünceleriyle aşağıdakilerden hangisini savunmuştur?
11.
Soru 11 )Bu toplumda egemen güç teknolojidir. İnsanlar hastalanmaz, yaşlanmaz ve ölüm korkusu taşımazlar. Her şey önceden planlanmıştır. İnsanlar bu planlara uygun biçimde üretilmektedir.
Aldous Huxley’in sözü edilen toplum düzenini anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?
12.
Soru 12 )• 11. yüzyılda yaşamış ünlü Türk düşünürü ve şairidir.
• Birey, devlet ve yaşamı konu alan Kutadgu Bilig adlı eseriyle ün kazanmıştır.
• İdeal bir devletin akla, adalete, doğru ve adil yasalara dayanması gerektiğini söylemiştir.
Verilen bilgiler aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
13.
Soru 13 )İnsanın çevresiyle kurduğu ilişkiyiestetik bir biçimde sunması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
14.
Soru 14 )Bir müzik parçası onu besteleyen sanatçının zihninde bir kez oluşur ve istese de aynı parçayı ikinci kez yapamaz.
Bu örnekte sanat eserinin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi sanat felsefesinin sorularından biridir?
16.
Soru 16 )“Zevkler ve renkler tartışılmaz.” sözü aşağıdaki yargılardan hangisinin temel dayanağını oluşturur?
17.
Soru 17 )Bir doğa parçasına bakıp oraya ev yapmasına yarayacağı için beğenen kişi estetik bir tavır içinde değildir. Aynı yeri sadece güzellik duygusuyla beğenen kişinin tavrı ise estetik bir tavırdır.
Buna göre estetik tavrın belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )• Tanrı’ya, buyruklarına ve kutsal kitaplara olan inançtır.
• Tanrı tarafından seçilmiş ve Tanrı’nın buyruklarını insanlara ileten kişidir.
• Oruç ve namaz gibi inancın ifadesi olarak düzenli olarak yapılan eylemlerdir.
Verilen tanımlar aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
19.
Soru 19 )Din felsefesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi Tanrı’nın varlığını kabul eden görüşler arasında yer almaz?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Felsefe 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Felsefe 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Felsefe 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Felsefe 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Felsefe 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Felsefe 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Felsefe 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Felsefe 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Felsefe 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Felsefe 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Felsefe 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Felsefe 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Felsefe 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Felsefe 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Felsefe 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Felsefe 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020