Açık Lise Felsefe 2 Test Çöz 2019 Yılı 1. Dönem

admin
17 Ekim 2019
1.
Soru 1 )“An oluyor bir garip duyguya varıyorum
Ben bu sefil dünyada acep ne arıyorum”
Verilen dizelerde Necip Fazıl, aşağıdaki felsefi alanların hangisinde sorgulama yapıyor olabilir?
2.
Soru 2 )Varlıkla ilgili problemler felsefede ontolojik problemler olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ontolojik bir problemdir?
3.
Soru 3 )Metafizik, doğa ötesi sorunlarla ilgili akılsal açıklamalar yapan bir felsefe alanıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi metafiziğin konusu olamaz?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi varlığın mahiyetinin maddesel olduğunu savunmaktadır?
5.
Soru 5 )“Reşat Nuri’nin Çalıkuşu’nda Feride idealist bir öğretmendir. Gerçekte Feride yok. Öyleyse bu var olanlar ya gerçek olur veyahut sanal. Bu sanal olanları yani bütün hikâye ve roman kahramanları, mitolojileri insan reelden uydurmuştur.”
Metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
6.
Soru 6 )Jean Paul Sartre’a göre “kendinde varlık” maddi dünyadaki her şeydir; beden de dâhil olmak üzere bilinç dışında kalan her şeydir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kendinde varlık örneği değildir?
7.
Soru 7 )• Bilgilerimizin kaynağı deneydir.
• Bilgi fayda sağlıyorsa doğrudur.
• Doğru bilgiye olgular aracılığıyla ulaşılır.
Verilen ifadeler aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?
8.
Soru 8 )Herhangi bir önerme olgulara uyuyorsa doğrudur. Örneğin Ahmet’in boyu 1.80 dediğimizde söylediğimizin doğru olması için aynı sonuca ölçüm sonucunda da ulaşmamız gerekir.
Verilen bilgi aşağıdakilerden hangisine aittir?
9.
Soru 9 )I. Kuram
II. Sanat
III. Hipotez
Yukarıdakilerden hangileri bilim felsefesinin temel kavramlarındandır?
10.
Soru 10 )Kimi filozoflara göre ahlaki eylemin amacı mutluluk, kimisine göreyse ödev duygusudur.
Verilen ifade aşağıdaki ahlak felsefesi sorularından hangisine cevap niteliğindedir?
11.
Soru 11 )Aşağıdakilerden hangisi gönül terbiyesine dikkat çeken, maddenin ve dünyanın geçiciliğini işleyen tasavvuf düşüncesinin doğup yayılmasını sağlayan Anadolu bilgeleri arasında yer almaz?
12.
Soru 12 )Bu düşüncede Tanrı’nın varlığı inkâr edilmediği gibi yokluğu da inkâr edilmez ancak Tanrı ile ilgili bilgiye sahip olunamayacağından herhangi bir yargıda bulunmamanın doğru olduğu ileri sürülür.
Verilen ifade aşağıdaki görüşlerden hangisine uygundur?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi din felsefesi sorusu değildir?
14.
Soru 14 )• Bu otorite kaynağını gelenek ve yerleşik inançlardan alır.
• Geleneklerin hâkim olduğu, değişmeye kapalı ve gelişmenin çok yavaş olduğu durağan toplumlarda ve kurumlarda görülen bir otorite türüdür.
Verilen bilgiler aşağıdaki otorite türlerinden hangisiyle ilgilidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin ele aldığı kavramlardan değildir?
16.
Soru 16 )Mehmet Akif Ersoy, “İstiklal Marşı yeniden yazılsın” diyenlere karşı “Onu ben bile bir daha yazamam” demiştir.
Mehmet Akif Ersoy’un bu ifadesi sanat eserinin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?
17.
Soru 17 )B. Croce’ye göre sanat, özgür bir etkinliktir. Sanatçı bu özgürlük alanını kullanarak, yaratıcı hayal gücüyle doğada olmayan mükemmelliği yaratmaya çalışır.
Buna göre B. Croce için sanatın temelinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?
18.
Soru 18 )O hâlde karakter erdeminin orta olma olduğu ve ne şekilde orta olduğu: Biri aşırılık öteki eksiklik olan iki kötülüğün ortası olduğu ve etkilenimlerde ve eylemlerde ortayı hedef edinmekle böyle olduğu yeterince belirtilmiş oldu. Bu nedenle erdemli olmak güç iştir.
Aristoteles’in verilen metninde aşağıdaki felsefi kavramların hangisi yer almaktadır?
19.
Soru 19 )I. Alternatif açıklama biçimlerini geliştirme
II. Çözümleme ve sentez yeteneği kazanma
III. Bir metni eleştirebilme yetisini kazanma
Yukarıdakilerden hangileri felsefi metin okuma etkinliğiyle kazanılan yetiler arasındadır?
20.
Soru 20 )Felsefe, herhangi bir konunun “istenildiği gibi” açıklaması değil, belirli sorunların, belirli konuların “temellendirilmiş” çözüm ve açıklamasıdır.
Verilen ifade felsefi denemenin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Felsefe 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Felsefe 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Felsefe 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Felsefe 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Felsefe 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Felsefe 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Felsefe 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Felsefe 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Felsefe 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Felsefe 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Felsefe 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Felsefe 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Felsefe 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Felsefe 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Felsefe 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Felsefe 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020