Açık Lise Felsefe 2 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
28 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Varlık felsefesi diğer adıyla ontoloji, varlığın ne olduğunu, anlamını, doğasını, yapısını, ilkelerini ve türlerini araştıran felsefe disiplinidir.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi ontolojik bir sorudur?
2.
Soru 2 )“Varlık nedir?” sorusuna aşağıdakilerden hangisi materyalist (maddeci) bir cevap olarak verilmiştir?
3.
Soru 3 )Beş duyu ile algılanıp kavranılan varlıklar gerçek varlık olarak nitelenir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi gerçek varlık kategorisine yerleştirilemez?
4.
Soru 4 )Aristoteles’in “ insanlar doğal olarak bilmek ister” sözü felsefenin aşağıdaki alanlarından hangisiyle ilgilidir?
5.
Soru 5 )İnsan zihni başlangıçta boş bir levhadır, doğuştan gelen hiçbir bilgi yoktur. Başka bir deyişle zihinde daha önce duyulardan geçmemiş olan hiçbir şey bulunmaz; çocuk kaynamış suyun elini yakacağının bilgisine ancak kaynamış suyla bir şekilde temas ettikten sonra ulaşabilir.
Verilen parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi eleştirilmektedir?
6.
Soru 6 )Sözcük anlamı “faydacılık” olan pragmatizme göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
7.
Soru 7 )Yeni bilgi önceden oluşturulup doğruluğu kabul edilen diğer bilgilerle uyumlu ve onları destekler durumda ise doğru, değil ise yanlıştır.
Tanımı verilen doğru bilginin ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Herhangi bir önerme, gerçeklikle uygunluk içindeyse doğrudur.
Aşağıdakilerden hangisi verilen uygunluk tanımına örnek oluşturmaz?
9.
Soru 9 )I. Bilimsel yöntem
II. Mutluluk
III. Teori
Verilenlerden hangileri bilim felsefesinin temel kavramlarındandır?
10.
Soru 10 )Bilim insanı tüm çalışmaları bir probleme cevap bulmak için yapar. Örneğin “ Gelgit olayı neden olur?” sorusu bir bilimsel problem tespitidir.
Verilen örnek bilimsel yöntemin aşağıdaki aşamalarından hangisinde gerçekleştirilir?
11.
Soru 11 )Olgusal bilimler, doğadaki olguları ve bu olgular arasındaki neden-sonuç ilişkilerini araştıran doğa bilimleri ile insanı ve toplumu konu alan insan bilimleridir.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi olgusal bir bilimdir?
12.
Soru 12 )• Her şey önceden doğaüstü bir güç tarafından belirlenmiştir.
• İnsan özgür değildir ve yaptıklarından da sorumlu değildir.
Özellikleri verilen görüş aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi Anadolu bilgeleri, gönül terbiyesine dikkat çekmiş, maddenin ve dünyanın geçiciliğini işleyen ahlak ve düşünce sisteminin (tasavvufun) doğup yayılmasını sağlamışlardır. Onlara göre tek gerçek Tanrı’dır. Ahlaki eylemlerimizin belirleyicisi Tanrı ve yarattıklarına duyulan sevgidir.
Buna göre Anadolu bilgelerinin Tanrı’ya ulaşma yolu aşağıdakilerden hangisidir?
14.
Soru 14 )Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin soruları arasında yer almaz?
15.
Soru 15 )Aşağıdaki görüşlerden hangisi ideal bir toplum düzenini kabul etmez?
16.
Soru 16 )Sanat; renk, dil, din, ırk ayrımı yapmadan, tüm dünyanın paylaştığı ortak bir görsel dilin oluşmasını sağlar.
Verilen ifade sanat felsefesinin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?
17.
Soru 17 )Güzelliğin on para etmez
Bu bendeki aşk olmasa

Âşık Veysel’in verilen dizelerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
18.
Soru 18 )I. Estetik bakış açısını ve zevkin gelişmesini mümkün kılar.
II. Bireyin düşüncelerini dışavurum deneyimi kazanmasını sağlar.
III. Duyguları estetik değerlerle besleyerek insanın etik değerler kazanmasını daha kolay hale getirir.
Yukarıdakilerden hangileri sanat eğitiminin bireye kazandırdıkları arasında yer alır?
19.
Soru 19 )Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında;
Yekpare geniş bir anın
Parçalanmaz akışında.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dizelerinden hareketle varlık felsefesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
20.
Soru 20 )Felsefi bir makale okunduğunda, okuyucudan aşağıdakilerden hangisi beklenmez?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Felsefe 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Felsefe 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Felsefe 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Felsefe 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Felsefe 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Felsefe 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Felsefe 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Felsefe 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Felsefe 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Felsefe 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Felsefe 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Felsefe 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Felsefe 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Felsefe 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Felsefe 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Felsefe 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 2. Dönem Sınavı
25 -26 Temmuz 2020