Açık Lise Felsefe 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Ontoloji, varlığın ne olduğunu, anlamını, doğasını, yapısını, ilkelerini ve türlerini araştıran felsefe disiplinidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ontolojik bir ifadedir?
2.
Soru 2 )Metafizik, doğa ötesi sorunlarla ilgili akılsal açıklamalar yapan bir felsefe alanıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi metafizik bir ögedir?
3.
Soru 3 )Bayılırım şu düzenli dünyaya
Kışı, yazı, baharı, güzü, gecesi gündüzü sırayla
Ağaçların kökü içerde
İnsanların aklı başında
Beş parmak yerli yerinde
Baş, işaret, orta, yüzük ve serçe
Diyelim ki kalksa da serçe, orta parmağa doğru yürüse
Ne haddine...

Melih Cevdet Anday’ın verilen dizelerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
4.
Soru 4 )Herakleitos “ Her şey akar.” sözüyle aşağıdakilerden hangisini belirtmek istemiş olabilir?
5.
Soru 5 )Sözcük anlamı “kuşkuculuk” olan septisizme göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
6.
Soru 6 )“X” hastalığı için yapılan testler sonucunda A, B, C ilaçlarından eğer “A” ilacı hastalığı tedavi edecek sonuçlar verdiyse, “A” ilacı hastalığın tedavisi için doğrudur sonucu ortaya çıkacaktır.
Verilen örnek aşağıdaki doğru bilginin ölçütlerinden hangisine uygun olabilir?
7.
Soru 7 )“Bilimler hangi yöntemleri izlemelidir? Bilimin insan yaşamındaki yeri ve değeri nedir? Bilimsel düşüncenin işlevi nedir?” türünde sorular soran felsefe dalı aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Soru 8 )Doğadaki olguları ve bu olgular arasındaki neden-sonuç ilişkilerini araştıran bilimler doğa bilimi olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğa bilimi değildir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi bilim felsefesinin ele aldığı konular arasında yer alır?
10.
Soru 10 )Ahlakın yapısını, özünü ve doğasını felsefi açıdan inceleyen, temel değer ve ilkelerin neler olduğu üzerinde duran felsefe dalı ahlak felsefesidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesi sorusu değildir?
11.
Soru 11 )Platon’a göre insan, içinde yaşadığı koşullara göre ahlaki davranışlarda bulunamaz; çünkü bu dünyada mutlak ahlaki değerler yoktur. Mutlak ahlaki değerler idealar dünyasındadır.
Platon’un sözü edilen düşüncesine göre aşağıdakilerden hangisi ahlaki davranışın temelinde yer alıyor olabilir?
12.
Soru 12 )Bu düşünceye göre tek gerçek Tanrı’dır. Tanrı’ya yaklaşmanın yolu aşktır. Diğer varlıklar Tanrı’nın görünüşleri olduğundan Tanrı adına sevilir.
Sözü edilen görüş aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
13.
Soru 13 )Tanrı’larla ilgili olarak, onların ne var olduklarını ne de var olmadıklarını bilebilirim çünkü bu konuda bilgi için konunun karanlıklılığı ve insan yaşamının kısalığı gibi birçok engel vardır.
Protagoras’ın bu sözü Tanrı’nın varlığıyla ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisine uygundur?
14.
Soru 14 )“Ölüm insan için bir son mudur, bir değişim, dönüşüm müdür yoksa yeni bir başlangıç mıdır?” sorusu din felsefesinin aşağıdaki problemlerinden hangisiyle ilgilidir?
15.
Soru 15 )Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel kavramlarından biri değildir?
16.
Soru 16 )Söylediklerinizin hiçbirinde sizinle aynı görüşte değilim ancak onları söyleme hakkınızı ölünceye kadar savunacağım.
Voltaire bu sözüyle aşağıdaki temel haklardan hangisini vurgulamış olabilir?
17.
Soru 17 )Adam Smith’in “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” şeklinde dile getirdiği ekonomik özgürlük anlayışı aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
18.
Soru 18 )Bir sanat eseri geçmişten günümüze, bugünden geleceğe aktarılır.
Verilen ifadede sanat eserinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi felsefi metin okuma etkinliğiyle kazanılan yetilerden biri değildir?
20.
Soru 20 )Felsefede konu ve kavramlar ele alınırken çelişkili yargılara, kendi içinde tutarsız görüşlere yer verilemez. Aralarında sistemli bir bütünlük bulunmayan hiçbir bilgi, felsefi bilgi değildir.
Buna göre felsefi denemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Felsefe 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Felsefe 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Felsefe 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Felsefe 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Felsefe 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Felsefe 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Felsefe 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Felsefe 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Felsefe 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Felsefe 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Felsefe 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Felsefe 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Felsefe 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Felsefe 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Felsefe 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Felsefe 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020