Açık Lise Felsefe 3 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
28 Ekim 2019
1.
Soru 1 )“Düşünülebilen ve olabilen bir ve aynıdır.
Söylenebilen ya da düşünülebilen zorunlu olarak vardır,
Çünkü olması olanaklıdır.”
Parmenides’in verilen dizelerinden hareketle asıl varlığın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
2.
Soru 2 )• Bazı kaynaklara göre tarihin ilk filozofu ve bilim insanı olarak kabul edilir.
• Geometride kendi ismiyle geçen teoremi oluşturan kişidir.
• Evrenin ana maddesinin su olduğunu öne sürmüştür.
Verilen özellikler aşağıdaki Antik Anadolu filozoflarından hangisine aittir?
3.
Soru 3 )Her şey karşıtıyla vardır ve kaçınılmaz olarak karşıtına dönüşecektir. Yaşam ölüme, sıcak soğuğa… Karşıtların savaşı uyumlu birliğe ve ardından yeniden karşıtların savaşına dönecektir. Bu durum süreklidir yani her şey sürekli bir değişim içindedir.
Parçadan hareketle Herakleitos’a göre var olan her şey için temel olan nedir?
4.
Soru 4 )• Kimse bilerek kötülük yapmaz.
• İnsan, özü itibarıyla iyidir.
• Kötülük, onun bilgisizliğinden kaynaklanır.
Sokrates’in verilen düşüncelerine göre iyilik için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
5.
Soru 5 )Gorgias’ın “Hiçbir şey yoktur, olsa da bilemeyiz, bilsek de aktaramayız.” sözünden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
6.
Soru 6 )Aristoteles’e göre insanın erdemli olması, eylemlerin aşırılığı ya da eksikliğinden kaçınarak orta yolu bulmasıyla mümkündür.
Buna göre erdemli olmak aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
7.
Soru 7 )Aristoteles’e göre fail neden; maddenin biçim kazanmasını sağlayan hareket ettirici nedendir.
Bu bilgiye göre; “bir sanatçı tarafından bir demet çiçeğin içine konması için alçıdan yapılan vazo” örneğinde aşağıdakilerden hangisi fail nedendir?
8.
Soru 8 )Büyük ve üstün insan, erdemi; küçük insansa rahatını düşünür.
Konfüçyüs bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istiyor olabilir?
9.
Soru 9 )I. Din merkezli düşünce görülmüştür.
II. Din, akılla temellendirilmeye çalışılmıştır.
III.İnancın bilgiyi mümkün kıldığı düşüncesi egemendir.
Yukarıdakilerden hangileri Hristiyan felsefesinin genel özellikleri arasında yer alır?
10.
Soru 10 )“Tanrı’nın varlığının akılla kanıtlanması” çabaları Hristiyan felsefesinin aşağıdaki problemlerinden hangisiyle ilgilidir?
11.
Soru 11 )Tanrı insandadır, insan Tanrıdadır
(...) Eğer bende mevcut olmasaydın Tanrı’m, ben var olmazdım; hiçbir şey olurdum. Daha doğrusu her şey Sen’den, Sen’in aracılığınla ve Sen’in için var olur, Sen’de olmasaydım hiç olurdum.
Verilen düşüncelerinden hareketle Augustinus, insan varlığının nedenini aşağıdakilerden hangisine bağlar?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefesinin genel özelliklerinden biri değildir?
13.
Soru 13 )Âlemde her şey yoktan yaratılmıştır.
Bu nedenle yaratılan şeylerin bir yaratıcısı olması zorunludur.
İbn Rüşd’ün verilen ifadesi İslam felsefesinin aşağıdaki problemlerinden hangisine yönelik bir açıklamadır?
14.
Soru 14 )Modern düşünce, felsefenin bilimi ve bilimsel yöntemi temele aldığı düşünce sistemi olduğuna göre;
I. bilim, felsefenin kılavuzudur,
II. düşünce inanç merkezlidir,
III.doğa, deney ve akılla açıklanabilir
özelliklerinden hangileri modern düşünceye ait olabilir?
15.
Soru 15 )Cebriye kelamcılarına göre insan özgür değildir ve eylemlerinde mecburdur. Bütün davranışların eyleme dönüşmesini sağlayan tek şey, evreni ve içindekileri yaratan Allah’tır. İnsana bir şeyleri iradesiyle yaptı demek, güneşe kendi kendine doğdu ve battı demek gibidir.
Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
16.
Soru 16 )Skolastik felsefe, Hristiyan inancı öğretilerini akılla anlaşılır kılma çabasının sonucudur. Skolastik felsefede teoloji egemendir. Felsefi açıklamalar dinsel kabullerin doğrultusunda yapılmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi skolastik felsefenin özelliği olamaz?
17.
Soru 17 )“İnsanın merkeze alındığı ve aklının öne çıkarıldığı bakış açısı” aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi istenmeyen ütopya niteliğindedir?
19.
Soru 19 )Kopernik’in güneş merkezli evren sistemini savunduğu için, kilise tarafından engizisyon mahkemesinde yargılanan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
20.
Soru 20 )
Descartes’ın varlık anlayışıyla ilgili verilen şekilden hareketle aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Felsefe 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Felsefe 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Felsefe 3 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Felsefe 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Felsefe 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Felsefe 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Felsefe 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Felsefe 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Felsefe 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Felsefe 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Felsefe 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Felsefe 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Felsefe 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Felsefe 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Felsefe 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Felsefe 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020