Açık Lise Felsefe 3 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Herakleitos “Aynı ırmağa iki kez giremezsin.” diyerek aşağıdakilerden hangisini anlatmak istiyor olabilir?
2.
Soru 2 )Kendisini ziyarete gelen Makedonya Kralı Büyük İskender’in “Benden bir isteğin var mı?” sözüne karşılık “Gölge etme başka ihsan istemez.” sözüyle düşüncelerini açıkça ortaya koyan ve rıhtımda bir küfenin içinde yaşayan bir filozoftur Sinoplu Diogenes.
Diogenes’le ilgili verilen örnekten hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
3.
Soru 3 )Aşağıdakilerden hangisi varlığın tek bir maddeden meydana gelmediğini savunur?
4.
Soru 4 )Aşağıdakilerden hangisi “Evrenin ilk nedeni nedir?” sorusuna verilmiş maddeci bir cevap değildir?
5.
Soru 5 )Sokrates’e göre bilgi, ahlaklı ve erdemli olmayı getirir. Kişinin bilgisizliği ise ahlaktan yoksun davranışlar göstermesine neden olur. Ona göre kimse bilerek kötülük yapmaz.
Parçadan hareketle Sokrates’e göre aşağıdakilerden hangisi kötülük yapmanın nedenidir?
6.
Soru 6 )Aristoteles’e göre maddi neden; bir şeyin hangi maddeden yapıldığını gösteren ve değişimden bağımsız olan nedendir.
Buna göre; “bir sanatçı tarafından bir demet çiçeğin içine konması için alçıdan yapılan vazo” örneğinde aşağıdakilerden hangisi maddi nedendir?
7.
Soru 7 )MÖ 300 civarlarında kurulan Stoa felsefe okulu bünyesinde, Marcus Aurelius gibi bir imparator filozof ile Epiktetos gibi bir köle filozof birlikte bulunur.
Bu bilgide Stoa okuluyla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
8.
Soru 8 )Augustinus, Tanrı’nın her zaman iyiyi emrettiğini ama insana irade vermek suretiyle iyiyi veya kötüyü seçme özgürlüğünü de tanıdığını belirtir.
Augustinus’un bu ifadesi Hristiyan felsefesinin aşağıdaki problemlerinden hangisiyle ilgilidir?
9.
Soru 9 )Maturidi kelamcılarına göre Allah, insanları İslam inancına davet etmiştir. Bazı kişiler, inancı bozacak nitelikte hurafeler uydurmuştur. Allah’ın varlığına yönelik delil sunma biçimlerinden biri de akılla yapılandır ve bu hurafelerin kaldırılmasında akla başvurmak önemlidir.
Parçada Maturidilere göre inanç için aşağıdakilerden hangisinin önemi ele alınmıştır?
10.
Soru 10 )Aşağıdakilerden hangisi İslam düşünürlerinden biri değildir?
11.
Soru 11 )İslam düşünürlerinin Antik Yunan felsefesi üzerine düşünme ürünleri oluşturması, Batı’nın tekrar Antik Yunan felsefesinden etkilenmesine neden olmuş ve bu durum, zamanla Batı’da Rönesans’ın oluşmasına zemin hazırlamıştır.
Parçadan hareketle İslam felsefesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
12.
Soru 12 )İnsan eğer iradesine dayalı olarak seçimler yapıyor ve bu seçimlerine bağlı olarak davranışlarda bulunuyorsa özgürdür. Özgürce seçtiği ve yerine getirdiği davranışlardan ötürü de sorumludur. İnsanın seçme özgürlüğünün olmadığı yerde davranışlarından sorumlu olması da beklenemez.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk konusunda diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin Erdemli Şehir’inin yöneticisinde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
14.
Soru 14 )Aklınla elde ettiğin bilgilere karşı duyduğun bu güvenin daha önce duyu organlarınla elde ettiğin bilgilere karşı duyduğun o güven gibi olmadığından nasıl emin olabilirsin?(…) Öyleyse akıl hakemi ortaya çıkarak duyu organlarının verdiği bilgilerin yanlışlığına nasıl hükmettiyse akıl idrakinin ötesinde başka bir hakem doğabilir ve onun sağladığı bilgilerin yanlış olduğuna hükmedebilir.
Gazali’nin verilen düşüncelerinde aşağıdakilerden hangisi eleştirilmektedir?
15.
Soru 15 )Devleti canlı organizma gibi doğan, büyüyen, ölen bir varlık olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Modern düşünce, felsefenin bilimi ve bilimsel yöntemi temele alan düşünce sistemidir. Birey ve bireyin düşüncesi tüm yönleriyle öne çıkarılmıştır. Aklın bilimsel yöntemi kendine kılavuz etmesi beklenmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi modern düşünceye ait bir özellik olamaz?
17.
Soru 17 )“İnsan hakları” , “adalet” gibi kavramlar 15-17. yy. düşüncesinde öne çıkan aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilidir?
18.
Soru 18 )Aşağıdaki yazar - ütopya eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
19.
Soru 19 )Francis Bacon’a göre doğru düşüncenin önünde bazı idoller vardır. Onlardan biri de bazı düşüncelerin otorite olarak kabul edilmesinden kaynaklanan tiyatro idolleridir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tiyatro idolüne uygun bir örnektir?
20.
Soru 20 )• “Yer Çekim Yasası”nı keşfetmiştir.
• 27 yaşında Cambridge Üniversitesi’nde profesör olmuş ve bilime katkısı nedeniyle kraliyet adına şövalye ilan edilmiştir.
• “Prensipler” ve “Optik” adlı eserleri kaleme almıştır.
Bilgileri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Felsefe 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Felsefe 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Felsefe 3 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Felsefe 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Felsefe 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Felsefe 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Felsefe 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Felsefe 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Felsefe 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Felsefe 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Felsefe 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Felsefe 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Felsefe 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Felsefe 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Felsefe 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Felsefe 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020