Açık Lise Felsefe 4 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Descartes, kendisinden asla şüphe duyulmayacak ve başka bilgilere de temel olabilecek açık seçik bir bilgi arayışını “Düşünüyorum, o hâlde varım.” önermesiyle tamamlamıştır. Çünkü filozof, kesin bilginin kaynağını bu ifadesinde bulmuştur.
Parçadan hareketle Descartes’a göre kesin bilginin kaynağı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
2.
Soru 2 )18-19. yüzyıl felsefesinin en iyi tanımlarından birini o dönemde yaşamış ve aydınlanmacı filozof olarak nitelendirilen Immanuel Kant yapar. Kant, “Aydınlanma Nedir?” başlıklı yazısında aydınlanmayı, insanın kendi suçu nedeniyle düşmüş olduğu ergin olmayış durumundan kurtulma olarak tanımlar. Kant, ergin olmayış benzetmesiyle insanın aklını kendi başına kullanamayışını işaret eder ve bunun insanın suçu olduğunu vurgular. Kant, bu dönemin sloganı olarak da “Aklını kullanma cesaretini göster!” demiştir.
Parçadan hareketle 18-19. yy. felsefesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
3.
Soru 3 )“Ahlakı, akılla anlama ve yorumlama çabaları” 18-19. yy. felsefesinde öne çıkan aşağıdaki problemlerden hangisinin alanına girmektedir?
4.
Soru 4 )Bilginin a priori (deneyimden bağımsız) olarak oluştuğunu iddia eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?
5.
Soru 5 )Aşağıdakilerden hangisi 18. yy.- 19. yy. felsefesinde öne çıkan “varlığın oluşu” problemiyle ilgilidir?
6.
Soru 6 )Bu dönemin felsefi eserleri problem merkezli ve akla yöneliktir. Daha çok burjuva sınıfına hitap etmektedir. Edebî eserler ise halkın duygularına değinmesi, dönemin atmosferini gözler önüne sermesi ve felsefi tartışmaları bu çizgi üzerinden işlemesi açısından önemlidir. Edebî eserler, felsefenin halk arasında yayılmasında, halkın aydınlanmasında ve düşünsel zenginliğin artmasında etkili olmuştur.
Verilen bilgiye göre düşünsel zenginliğin artmasında aşağıdaki alanlardan hangisi felsefeye katkı sağlamıştır?
7.
Soru 7 )Aşağıdaki felsefi içerikli edebi eser ve yazar eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?
8.
Soru 8 )Montesquiue, devletlerde yasama, yürütme ve yargı güçlerinin bulunduğunu ve özgürlüğü kısıtlamamak için bunların birbirlerini denetlemeleri gerektiğini belirtmiştir.
Montesquiue’nun sözünü ettiği durum aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
9.
Soru 9 )• 1789 yılında ilan edilen bildirgede yönetimde meydana gelen bozulmaların toplumları olumsuz etkilediğinden söz edilmiştir.
• Yapılması gerekenin insan haklarının neler olduğunun hatırlatılması gerektiği fikrinden hareketle 17 maddelik bir bildirge metni hazırlanmıştır.
• Bildirgenin ilk maddesinde insanların özgür ve eşit doğdukları ve bir arada yaşadıkları vurgulanmıştır.
Verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?
10.
Soru 10 )Kendinde ve başkalarında insanlığı bir araç olarak görecek şekilde değil de onu bir amaç edinecek şekilde davran.
Immanuel Kant’ın verilen ahlaki ilkesinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
11.
Soru 11 )20. yüzyıl felsefesinin önemli akımlarından biri de hermeneutiktir. Hermeneutik, insanın söz ve eylemlerinin oluşturduğu ürün ve yapıların anlamına yönelik yorumlamadır. Hermeneutik, tek Tanrılı dinlerde özellikle kutsal metinlerin yorumlanması veya peygamberin söz ve davranışlarının anlaşılması şeklinde ortaya çıkmış ve zamanla tüm metinlerde uygulanır olmuştur.
Verilen parçada aşağıdaki problemlerden hangisi ele alınmıştır?
12.
Soru 12 )Varoluşçu filozof Kierkegaard’a göre insanın temel sorunu bilgi ve bilmek değil, varoluşun kendisidir. Varoluş, hiçbir zaman hazır değildir; oluş içinde olan insan, sürekli yeni kararlar alıp seçimler yaparak kendini yeniden sentezler. İnsanın seçim yapabilmesi özgür oluşundandır. Özgürlük ise seçimlerin sonuçlarının sorumluluğunu almayı gerektirir.
Verilen parçada aşağıdaki varoluşçu kavramların hangisinden söz edilmemiştir?
13.
Soru 13 )20. yüzyıl sonlarına doğru üniversite dışında çalışan filozof neredeyse kalmamıştır. Felsefedeki bu uzmanlaşma süreci, felsefenin ne olduğu problemine teorik açıdan yaklaşılmasına neden olmuş ve felsefe, yöntem kazanma eğilimine girmiştir.
Parçadan hareketle 20. yy. felsefesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
14.
Soru 14 )Söz konusu katmanda insanlar ve hayvanlar bulunur. Tümden bilinçli olmasa da bilinçli ve ruhsal yaşantılardır. Bu katman, tinsel katmana kaynaklık sağlar. Bu katmanla psikoloji bilimi ilgilenir.
Verilen özellikler Hartmann’ın aşağıdaki dört varlık katmanından hangisine aittir?
15.
Soru 15 )“İnsan zihni doğuştan boş bir levhadır ve bilgiler deneyim yoluyla sonradan edinilir.” diyen Locke’a göre bilginin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi 20. yy. felsefesiyle ilgili doğru bir bilgi değildir?
17.
Soru 17 )• Türk-İslam dünyası bilim faaliyetleriyle ilgili çalışmaları dolayısıyla dünya felsefe literatüründe yerini almıştır.
• Harvard Üniversitesinde “Arap ve İslam Bilimi” adlı doktora teziyle bilim tarihi alanında ilk doktora derecesini alan kişi olmuştur.
• “Copernicus” adlı eserinden dolayı kendisine Polonya Konsolosluğu tarafından Kopernik Madalyası takdim edilmiştir.
Bilgileri verilen Türk felsefeci aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Mantıkçı pozitivistlere göre, doğrulanabilir önerme, olgusal olarak üzerinde deney yapılmaya uygun önermedir ve bu yönüyle anlamlı önermedir. Metafiziksel önermelerde buna imkân yoktur, onun için anlamsızdır.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi metafizik bir önermedir?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi 20. yy’da Türkiye’deki felsefe çalışmalarına katkıda bulunan felsefeciler arasında yer almaz?
20.
Soru 20 )Sartre’ın “Ne olursa olsun, insanın yapacağı bir gelecek vardır; el değmemiş bir yarın onu bekler.” sözü aşağıdakilerden hangisiyle çelişmektedir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Felsefe 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Felsefe 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Felsefe 4 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Felsefe 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Felsefe 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Felsefe 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Felsefe 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Felsefe 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Felsefe 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Felsefe 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Felsefe 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Felsefe 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Felsefe 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Felsefe 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Felsefe 3 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Felsefe 4 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020