Açık Lise Fıkıh 1 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )İslam dininin temel amaçlarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )• Abdest, gusül, namaz, kurban gibi konuları içerir.
• Alım-satım, kira, tazminat gibi konuları kapsar.
• Miras ve vasiyet gibi konuları inceler.
Bu bilgilerde fıkıh ilminin aşağıdaki ana konularından hangisine yer verilmemiştir?
3.
Soru 3 )Fıkıh ilminin gayesi Kur’an ve sünneti doğru anlamak, hayata aktarmaktır. Bu sebeple başta dinî ilimler olmak üzere diğer ilimlerle de bir iletişim kurması zorunluluk arz etmektedir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
4.
Soru 4 )“Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da, istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir.”
(Bakara suresi, 173. ayet)
Bu ayet fıkıh ilminin aşağıdaki temel ilkelerinden hangisi ile ilişkilidir?
5.
Soru 5 )Daha önce konmuş bir hükmün yeni hüküm ile ortadan kaldırılmasına ne ad verilir?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi İmam Şafiî’nin eserlerinden biri değildir?
7.
Soru 7 )İçtihatta bulunacak bir kişi, Kur’an ve sünneti, dinin genel amaçlarını, fıkıh ilmini ve tarihini, toplumun değişen hayat şartlarını, örf ve adetlerini bilmelidir.
Buna göre içtihat ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?
8.
Soru 8 )Hüküm çıkarma yetkisi ve becerisi olmadığı için müctehidin görüşlerine göre hareket eden kişiye ne ad verilir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi fıkıh mezheplerinin ortaya çıkmasında etkili olan sebeplerden biri değildir?
10.
Soru 10 )“İnsanlara bir yarar sağlayan veya onlardan bir zararı uzaklaştıran ancak geçerli olup olmadığına dair delil bulunmayan ilkeler” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?
11.
Soru 11 )Fıkıh mezheplerinin yeni gelişmeler karşısında farklı çözümler üretmesi İslam’ın daha rahat yaşanmasını sağlamıştır.
Bu durum fıkıh mezheplerinin aşağıdaki özelliklerinden daha çok hangisi ile ilgilidir?
12.
Soru 12 )Aşağıdakilerden hangisi İmam Âzam Ebu Hanife’ye ait bir eserdir?
13.
Soru 13 )Aşağıdakilerden hangisi sübutu ve delaleti kat’i olan delillerdendir?
14.
Soru 14 )İnsanların bir takım haklara sahip olup onlardan yararlanabilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?
15.
Soru 15 )Temyiz dönemi, yedi yaşından buluğ çağına kadar olan dönemi kapsar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi temyiz dönemindeki kişiler için söylenemez?
16.
Soru 16 )Dinen hüküm koyucunun bir şeyi başka bir şey için şart, sebep ve mâni kılmasına vad’î hüküm denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi vad’î hükme örnek değildir?
17.
Soru 17 )Allah ve Resulü’nün, hoş görmediği ve zarar veren fiiller için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Geçici hallere bağlı olmaksızın başta konan asli hükümlere azimet denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi azimete örnek oluşturmaktadır?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi fıkhi hükümlerin asli delillerinden biridir?
20.
Soru 20 )I. Zeydîlik
II. Malikîlik
III.Caferîlik
IV.Hanbelîlik
Bu mezheplerden hangileri Şia ekolü içerisinde yer almaktadır?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Fıkıh 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Fıkıh 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Fıkıh 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Fıkıh 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Fıkıh 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fıkıh 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Fıkıh 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Fıkıh 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fıkıh 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fıkıh 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Fıkıh 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Fıkıh 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fıkıh 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Fıkıh 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Fıkıh 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Fıkıh 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020