Açık Lise Fizik 1 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
28 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Atomun yapısındaki proton ve elektronların sahip oldukları elektrik yükleri ve etkileşimleri, oluşturdukları elektrik alan ve elektriksel kuvveti incelemektedir.
Yukarıda anlatılan fiziğin hangi alt alanıdır?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi uluslararası birim sisteminde kullanılmaz?
3.
Soru 3 )Fizik biliminde kullanılan aşağıdaki büyüklüklerden hangisi temel büyüklüktür?
4.
Soru 4 )
Fizikte kullanılan bazı büyüklükler skaler ve vektörel büyüklük olarak yukarıdaki tabloda karışık verilmiştir.
Buna göre hangi iki büyüklük yer değiştirirse tablo doğru verilmiş olur?
5.
Soru 5 )Aşağıdaki araştırma merkezlerinden hangisi ülkemiz dışındadır?
6.
Soru 6 )Kütlesi 420 gram olan bir kitap kaç kg dır?
(1 kg = 1000 g)
7.
Soru 7 )Dereceli silindir içindeki su seviyesi 200 cm³ tür. Suya taş parçası atıldığında silindir içindeki su seviyesi 230 cm³ seviyesine çıkıyor.
Buna göre taşın hacmi kaç cm³ tür?
8.
Soru 8 )Kütlesi 4 g olan bir taşın hacmi 2 cm³ tür.
Kütle = özkütle x hacim olduğuna göre, taşın özktülesi kaç g/cm³ tür?
9.
Soru 9 )Özkütlesi 1 g/cm³ olan su ile özkütlesi 1,27 g/cm³ olan sirke karıştırılıyor.
Buna göre karışımın özkütlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
10.
Soru 10 )Bir kenarı a olan bir küpün dayanıklığı 1 dir.
Buna göre kenarı 2a olan küpün dayanıklığı kaçtır?
11.
Soru 11 )Bazı eylemler aşağıda verilmiştir.
I. Yağmur damlasının yaprağa yapışması
II. Yağmur damlasının cama yapışması
III.Musluktan damlayan suyun küresel olarak aşağıya düşmesi
Bu eylemlerden hangileri adezyon kuvveti etkisiyle gerçekleşmiştir?
12.
Soru 12 )Bazı fiziksel olaylar aşağıda verilmiştir.
I. Suyu ısıtmak
II. Suya deterjan eklemek
III.Suya tuz eklemek
Bu olaydalardan hangileri yüzey gerilimini etkiler?
13.
Soru 13 )Aşağıdaki hareket örneklerinden hangisi hem öteleme hemde dönme hareketine örnektir?
14.
Soru 14 )
Bir oyuncak araba şekildeki K noktasından L noktasına varıp hiç durmadan tekrar K noktasına 50 saniyede ulaşıyor.
K ve L arası 100 m olduğuna göre arabanın sürati kaç m/s dir?
(Yol = sürat X zaman)
15.
Soru 15 )
Düzgün doğrusal hareket eden bir arabaya ait konum zaman değerleri tabloda verilmiştir.
Buna göre arabanın 8. saniyedeki konumu kaç m olur?
16.
Soru 16 )Aşağıdakilerden hangisi temas gerektiren kuvvet etkisiyle gerçekleşmiştir?
17.
Soru 17 )Gezegenlerin Güneş etrafında dönmesi, Ay’ın veya yapay uyduların Dünya etrafında dengeli bir şekilde ve yörüngelerinde dolanmaları hangi kuvvet etkisindedir?
18.
Soru 18 )Sürtünmenin ihmal edildiği bir yerde 5 kg kütleli cisme 10 N’ luk bir kuvvet uygulanıyor.
Buna göre cismin kazanacağı ivme kaç m/s² dir?
(Kuvvet = Kütle X ivme)
19.
Soru 19 )Çekiçle çiviye 10 N’ luk dik bir kuvvetle vuruluyor.
Buna göre çivinin çekice uyguladığı tepki kuvveti büyüklük olarak kaç N’ dur?
20.
Soru 20 )Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü ile ilgili
I. Sürtünen yüzeylerin alanına bağlıdır.
II. Sürtünen yüzeye etki eden toplam dik kuvvete bağlıdır.
III.Sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Fizik 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Fizik 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Fizik 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Fizik 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Fizik 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fizik 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Fizik 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Fizik 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fizik 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fizik 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Fizik 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Fizik 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fizik 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Fizik 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Fizik 4 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Fizik 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020