Açık Lise Fizik 1 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )I. Archimedes
II. Galileo Galilei
III.Aristo
Yukarıdaki bilim insanlarından hangileri fizik bilim tarihi içerisinde yer almıştır?
2.
Soru 2 )Isının madde içinde nasıl yayıldığını ve iletimini inceleyen fizik biliminin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Yalnızca sayı ve birimin yeterli olduğu büyüklüklere skaler büyüklükler denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi skaler bir büyüklüktür?
4.
Soru 4 )
Bir tahta parçası şekildeki yön ve doğrultuda F1= 6 N, F2= 3 N’luk kuvvetlerle çekilmektedir.
Buna göre tahta parçasına etki eden bileşke kuvvet kaç newton’dur?
(Sürtünme kuvveti önemsenmiyor)
5.
Soru 5 )Bazı çalışma alanları aşağıda verilmiştir.
I. Mühendislik, uzay teknolojileri
II. Tıp, meteoroloji
III.Savunma sanayi
Bu alanlardan hangileri bilim araştırma merkezlerinin çalışmaları içinde yer alır?
6.
Soru 6 )Aşağıdakilerden hangisi bir bilimsel araştırma ve yayımlarda uyulması gereken etik ilkeler arasında yer almaz?
7.
Soru 7 )“Bir cisimde bulunan madde miktarı” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
8.
Soru 8 )Kütlesi 4000 g olan taş parçasının kilogram cinsinden değeri kaçtır?
9.
Soru 9 )
2cm Kenar uzunlukları 2 cm, 30 cm ve 22 cm olarak verilen şekildeki kitabın hacmi kaç cm³ ’tür?
(V=a.b.c)
10.
Soru 10 )
Aynı maddeden yapılmış üç küpün kütle-hacim değerleri tabloda verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tabloya ait kütle-hacim grafiğidir?
11.
Soru 11 )Sabit bir sıcaklık ve basınç altında her maddenin öz kütlesi ile ilgili:
I. Bütün maddelerin öz kütleleri aynıdır.
II. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir.
III.Maddenin kütlesi ve hacmi değişse bile cinsi değişmediği sürece öz kütlesi değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
12.
Soru 12 )Aynı maddeden yapılmış kenar uzunlukları a, 2a, ve 3a olan küplerin dayanıklılığı sırasıyla D1, D2 ve D3’tür.
Buna göre D1, D2 ve D3 arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
13.
Soru 13 )I. Kağıt havlunun suyu emmesi
II. Bitkilerin kökleriyle aldıkları suyu yapraklara iletmesi
III.Yeşil marul yapraklarının boyalı su içine konulduğunda renginin değişmesi
İfadelerinden hangileri kılcallık olayına örnek verilir?
14.
Soru 14 )Sıcaklığı 20° C olan bir miktar suyun:
I. Sıcaklığını artırmak
II. Deterjan eklemek
III.Tuz eklemek
işlemlerinden hangilerini yapmak suyun yüzey gerilimini artırır?
15.
Soru 15 )
Aşağıdaki tabloda bazı cisimlerin hareket çeşitleri verilmiştir
Buna göre aşağıdakilerden hangi cismin hareketi, yanlış işaretlenmiştir?
16.
Soru 16 )
Yukarıdaki şekilde doğrusal ‒x yönünde hareket eden bir öğrenci M noktasından P noktasına geldiğinde kaç metre yer değiştirmiştir?
17.
Soru 17 )
Yukarıda bir araca ait hız-zaman grafiği verilmiştir.
(0-15.) saniye sonundaki yer değiştirmesi kaç metredir?
18.
Soru 18 )I. Elektromanyetik kuvvet
II. Güçlü nükleer kuvvet
III.Zayıf nükleer kuvvet
IV. Kütle çekim kuvveti
Yukarıdakilerden hangileri doğadaki temel kuvvetlerdendir?
19.
Soru 19 )
Sürtünmesiz bir düzlemde bulunan m kütleli cisim şekildeki gibi aynı doğrultuda ve zıt yönde iki kuvvet tarafından çekiliyor.
Buna göre cisim hangi yönde kaç newtonluk kuvvetle hareket eder?
20.
Soru 20 )Kütlesi 95 kg olan bir cismin ağırlığı kaç newton’dur?
(g=10 m/s² )


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Fizik 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Fizik 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Fizik 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Fizik 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Fizik 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fizik 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Fizik 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Fizik 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fizik 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fizik 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Fizik 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Fizik 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fizik 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Fizik 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Fizik 4 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Fizik 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020