Açık Lise Fizik 4 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
9 Ekim 2019
1.
Soru 1 )I. Oyun parkındaki salıncakta bir çocuğun salınması
II. Yaylı bir müzik aletinin tellerinin titreşmesi
III. Sarkaçlı bir saatin sarkacının hareketi
İfadelerinden hangileri titreşim hareketine örnek verilir?
2.
Soru 2 )Periyodik dalgalar üreten bir kayna ğın birim zamanda oluşturduğu dalga sayısına frekans denir.
Buna göre 2 s’de 10 dalga üreten kaynağın frekansı kaç s–1 ’dir?
3.
Soru 3 )Sarmal bir yayda oluşturulan dalgaların yayılma hızını artırmak için,
I. Yayı geren kuvvetin büyüklüğünü azaltmak
II. Yayı geren kuvvetin büyüklüğünü arttırmak
III. Daha hafif yay kullanmak
ifadelerinden hangileri yapılmalı dır?
4.
Soru 4 )I. Ses dalgaları
II. Su dalgaları
III. Deprem dalgaları
Dalga çeşitlerinden hangileri mekanik dalgalara örnek verilir?
5.
Soru 5 )Su yüzeyindeki dalgaların yansımasında gelme açısı yansıma açısına eşittir.
Buna göre bir dalga leğeninde su yüzeyinde oluşturulan periyodik doğrusal dalgalar düzlem engele 45°lik gelme açısı ile gönderilirse yansıma açısı kaç derecedir?
6.
Soru 6 ) Bir dalga leğeninde dalga üretecinin oluşturduğu dalgalarda şekildeki gibi K ve L noktalarında dalga tepeleri arası uzaklık 12 cm’dir.
Buna göre dalga boyu kaç cm’dir?
7.
Soru 7 )Ses dalgaları ile ilgili;
I. Maddesel ortamlarda yayılır.
II. Enerji taşır.
III. Boşlukta yayılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
8.
Soru 8 )Kayalardan oluşan yer kabuğu esnek bir ortamdır. Kırılan yer kabuğunun yarattığı titreşimler bu esnek ortamda her yöne yayılır.
Bu yayılma aşağıdaki hangi dalga türü ile ifade edilir?
9.
Soru 9 )Aşağıdakilerden hangisi boşlukta yayılır?
10.
Soru 10 ) Şekildeki düzlem engele i açısı ile gelen doğrusal su dalgası nasıl yansır? (N: Yüzeyin normali)
11.
Soru 11 ) Güç miktarları üzerinde yazılı ampullerin hangisinin ışık şiddeti en fazladır?
12.
Soru 12 ) Bir ışık kaynağından birim zamanda çıkan ışık ışınlarının miktarına ışık akısı denir. 4r, 3r ve 2r yarıçaplı K, L ve M kürelerinin merkezlerinde özdeş ışık şiddeti I olan kaynaklar bulunmaktadır.
Buna göre kürelerin iç yüzeylerindeki ışık akıları φK, φL ve φM arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
13.
Soru 13 )Üzerine düşen ışığı geçirmeyen cisimlere saydam olmayan cisimler denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi saydam olmayan cisimlerdendir?
14.
Soru 14 ) Düz aynada boyu 2 cm olan KL cisminin görüntüsü şekildeki gibidir. <φKKL cisminin görüntüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
15.
Soru 15 ) Çukur aynalarda asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde yansır.
Buna göre aşağıdaki çizimlerden hangisi doğru çizilmiştir?
(M:Merkez noktası, F:Odak noktası) B) Asal eksen M F
16.
Soru 16 ) Düzlem yüzey Gelen ışın N 30° Şekildeki düzlem yüzeyle 30° açı yaparak gelen ışın kaç derecelik yansıma açısı ile yansır?
(N: Yüzeyin normali)
17.
Soru 17 )Işığın kırılması ile ilgili;
I. Işığın bir ortamdan diğer ortama geçerken doğrultu ve yön değiştirmesi olayıdır.
II. Gelen ışın kırılan ışın normal aynı düzlemdedir.
III. Gelme açısının sinüsüyle kırılma açısının sinüsü arasındaki oran sabittir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
18.
Soru 18 ) Tabloda bazı ortamların kırıcılık indisleri verilmiştir.
Buna göre ışık hangi ortamda çok kırılır?
19.
Soru 19 )Bir merceğin görüntüyü yaklaştırma ya da ışığı kırma derecesine yakınsama denir ve Y ile gösterilir. Yakınsama = (1 / Odak uzaklığı (m) ) oranı ile hesaplanır.
Buna göre odak uzaklığı 0,5 m olan merceğin yakınsaması kaç m–1 dir?
20.
Soru 20 )Aşağıdakilerden hangisi optik aletlere örnek verilemez?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Fizik 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Fizik 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Fizik 4 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Fizik 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Fizik 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fizik 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Fizik 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Fizik 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fizik 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fizik 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Fizik 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Fizik 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fizik 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Fizik 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Fizik 3 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Fizik 4 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020