Açık Lise Fizik 4 Test Çöz 2019 Yılı 1. Dönem

admin
17 Ekim 2019
1.
Soru 1 )
Su üzerinde oluşturulan periyodik dalganın bir andaki görüntüsü şekildeki gibi çiziliyor.
İki dalga tepesi yada iki dalga çukuru arasındaki uzaklık dalga boyunu ifade ettiğine göre çizimi yapılan dalganın dalga boyu kaç birimdir?
2.
Soru 2 )Frekansı 1 s-1 olan dalganın periyodu kaç saniyedir?
3.
Soru 3 )Esnek bir yay üzerinde oluşturulan atmanın ilerleme hızı;
I. yayı geren kuvvete,
II.yayın birim uzunluk başına düşen kütlesine,
III. yayın rengine
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
4.
Soru 4 )
Yay üzerinde oluşturulan atma şekildeki gibi sabit uca gönderiliyor.
Buna göre K ve L noktalarının titreşim yönleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
K <-----> L
5.
Soru 5 )Su dalgaları için;
I. Enine ve boyuna yayılırlar.
II. Mekanik dalgalardır.
III. Elektromanyetik dalgalardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
6.
Soru 6 )
Bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgalarının üstten görünümü şekildeki gibidir.
Buna göre,
I. Dalga boyu yayıldığı ortama bağlıdır.
II. Kaynaktan uzaklaşırken derinlik azalmaktadır.
III. Kaynaktan uzaklaşan dalgaların dalga boyu azalmaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
7.
Soru 7 )Ses dalgası ile ilgili,
I. Mekanik dalgadır.
II. Enerji taşırlar.
III. Yayıldıkları ortamın moleküllerinin titreşimi ile aktarılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
8.
Soru 8 )Sesin ince yada kalın olduğu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
9.
Soru 9 )İnsanların büyük bir bölümü tarafından fark edilemeyecek kadar hafif şiddette depremler meydana gelmektedir.
Bu tür depremler hangi aygıt ile saptanabilir?
10.
Soru 10 )Depremle ilgili bazı önlemler aşağıda verilmiştir.
I. Elektrik sigortaları ve gaz vanaları otomatik hâle getirilmeli
II. Bazı cihazlar duvara sıkıca bağlanmalı
III. Asansör kullanılmamalı
Bu önlemlerden hangileri depremden önce yapılmalıdır?
11.
Soru 11 )Tümsek aynanın önüne ölçülebilir uzaklıkta bir cisim bırakılıyor.
Buna göre bu cismin görüntüsü aynanın neresinde olur?
12.
Soru 12 )
Bir çukur aynaya şekildeki gibi I ışık ışını gönderiliyor.
Işık ışını aynadan yansıdıktan sonra 1, 2, 3 ve 4 yollarından hangisini izleyebilir?
(M : Ayna merkezi, F : Odak noktası)
13.
Soru 13 )
Bir çukur aynaya, asal eksene paralel ışık demeti gönderildiğinde çukur aynadan yansıyan ışık demeti şekildeki gibi K noktasında toplanacak şekilde geçiyor.
Buna göre K noktası aynanın neresidir?
14.
Soru 14 )
Ayna ile aynı düzlemde bulunan bir gözlemci şekildeki gibi O noktasından aynaya bakıyor.
Birim kareler eşit bölmelendirildiğine göre gözlemci hangi noktaları aynada görür?
15.
Soru 15 )Ahmet bir düzlem aynaya 100 cm uzaklıktan bakmaktadır.
Ahmet aynadaki görüntüsünü kendisinden kaç cm uzakta görür?
16.
Soru 16 )Sarı ışık hangi ışık renklerinin birleşmesiyle (üst üste gelmesiyle) oluşur?
17.
Soru 17 )
Merkezleri aynı doğrultu üzerinde olan küresel ışık kaynağı ile saydam olmayan küresel cisim şekildeki gibidir.
Buna göre ekran üzerinde oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
18.
Soru 18 )Aşağıdakilerden hangisi saydam maddelere örnektir?
19.
Soru 19 )Yansıma ile ilgili;
I. Gelen ışın ile yansıyan ışın aynı düzlemdedir.
II. Gelme ve yansıma açıları birbirine eşittir.
III. Yansımalar düzgün yansıma veya dağınık yansıma şeklinde olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
20.
Soru 20 )Havuz içindeki metal paraya hava ortamında baktığımızda paranın bize olan uzaklığından daha yakında görürüz.
Bunun nedeni,
I. gözlemci ile paranın farklı saydam ortamlarda olması,
II. ışığın kırılması,
III. ışığın renklere ayırılması
ifadelerinden hangileri ile açıklanır?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Fizik 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Fizik 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Fizik 4 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Fizik 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Fizik 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fizik 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Fizik 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Fizik 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fizik 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fizik 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Fizik 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Fizik 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fizik 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Fizik 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Fizik 3 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Fizik 4 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020