Açık Lise Fizik 4 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
28 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Bir hareketlinin ileri geri ya da bir yandan diğer yana düzenli olarak tekrarlanan yer değiştirmesine dalga hareketi adı verilir.
Buna göre;
I. Kanat çırpan sivrisineğin kanatlarının hareketi
II. Bir sazın teline vurulduğunda telin titreşim hareketi
III. Rüzgârlı bir havada bir buğday tarlasındaki buğdayların hareketi
verilen örneklerden hangileri dalga hareketidir?
2.
Soru 2 )
Bir dalga hareketinde dalga tepesinin denge konumuna olan uzaklığına genlik adı verilir.
Buna göre; verilen atmalardan hangisinin genlik büyüklüğü en fazladır?
3.
Soru 3 )Bir dalganın ilerleme hızı (v) : dalga boyu (λ) ile frekansın (f) çarpımı ile bulunur.
Buna göre, dalga boyu 0,5 m ve frekansı 2 Hz olan dalganın hızı kaç m/s dir?
4.
Soru 4 )Dalgalar, taşıdıkları enerji ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mekanik dalgadır?
5.
Soru 5 )Esnek bir yay üzerinde oluşturulan atmanın ilerleme hızı (resim) bağıntısı ile hesaplanır.
Buna göre 54 N’ luk kuvvetle gerilen bir yayda yayın birim uzunluk başına düşen kütlesi 6 kg/m olduğunda yayda oluşturulan atmanın hızı kaç m/s olur?
(F = yayı geren kuvvet ve n = yayın birim uzunluk başına düşen kütlesi)
6.
Soru 6 )Esnek bir ortamdaki yay ve su dalgalarının hızı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
7.
Soru 7 )
Şekildeki gibi bir ucu sabitlenmiş diğer ucu serbest olan yay üzerinde zıt yönlerde ilerleyen özdeş atmalar saniyede bir bölme yol alıyor.
Bölmeler eşit olduğuna göre 5 saniye sonunda atmaların görünümü nasıl olur?
8.
Soru 8 )
Su derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde oluşturulan doğrusal dalganın yansıması şekilde gösterilmiştir.
Buna göre yansıma açısı (^r) kaç derecedir?
9.
Soru 9 )Derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde oluşturulan dalgalar hareketli olduğundan fiziksel özelliklerini ölçmek için stroboskop adı verilen bir araç kullanılır.
Buna göre stroboskop aşağıdaki hangi niceliği ölçmek için kullanılır?
10.
Soru 10 )Depremin şiddetini, büyüklüğünü ve fay hattının kırılması sırasında ortaya çıkan enerjinin düzeyini ölçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
11.
Soru 11 )Ses dalgalarının 17 metreden daha uzak bir yüzeye çarpıp yansıyarak tekrar duyulmasına ne ad verilir?
12.
Soru 12 )Ses dalgalarının frekansı;
I. havanın sıcaklığına,
II. ses kaynağının frekansına,
III. ses dalgasının bulunduğu ortama
verilenlerden hangilerine bağlıdır?
13.
Soru 13 )Yüzey alanı A olan bir yüzeyde meydana gelen aydınlanma şiddeti (E) ile ışık akısı (θ) arasında E = θ / A bağıntısı vardır.
Buna göre; ışık akışı θ = 50 lm olan ışık kaynağının önüne dik olarak yerleştirilen yüzey alanı A = 2 m2 olan yüzeydeki aydınlanma şiddeti kaç lüks
(lx)’ tür?
14.
Soru 14 )
Şekildeki küresel ışık kaynağı, küresel saydam olmayan cisimlerden büyüktür.
Buna göre;
şekildeki şematik gösterimdeki olay aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
15.
Soru 15 )
Yansıma kanununa göre; gelen ışının yüzey normali ile yaptığı açı (α), yansıyan ışının yüzey normali ile yaptığı açıya (β) eşittir.
Buna göre şekildeki yansıma açısı (β) kaç derecedir?
16.
Soru 16 )Bir düzlem boy aynasının karşısına geçip kendimize baktığımızda görüntümüzü görürüz.
Gördüğümüz görüntümüzün özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
17.
Soru 17 )
Bir tümsek aynaya şekildeki gibi I ışık ışını gönderiliyor;
Buna göre ışık ışını tümsek aynadan yansıdıktan sonra K, L, N ve P yollarından hangisini izleyebilir?
(M=Tümsek aynanın merkezi, F= Tümsek aynanın odak noktası)
18.
Soru 18 )
Tabloda bazı saydam maddelerin mutlak kırıcılık indisleri verilmiştir.
Buna göre hava ortamında aynı 50°’ lik gelme açısıyla ayrı ayrı gönderilen ışık ışını tablodaki hangi madde de en fazla kırılır?
19.
Soru 19 )
Tam yansımalı prizmada I ışık ışınının izlediği yol şekildeki gibi K noktasından itibaren kesikli çizgilerle I, II, III ve IV yolları şeklinde verilmiştir.
Buna göre I ışık ışını K noktasından sonra hangi yolu izler?
20.
Soru 20 )Bir cisim üzerine beyaz ışık düşürüldüğünde yansıyan hiçbir ışık olmuyorsa bu cisim hangi renktedir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Fizik 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Fizik 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Fizik 4 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Fizik 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Fizik 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fizik 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Fizik 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Fizik 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fizik 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fizik 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Fizik 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Fizik 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fizik 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Fizik 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Fizik 3 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Fizik 4 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020