Açık Lise Fizik 4 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Bir dalganın ilerleme hızı aşağıdaki niceliklerden hangisine bağlı değildir?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi taşıdığı enerjiye göre elektromanyetik dalgadır?
3.
Soru 3 )
Buna göre esnek bir yayın yayılma hızı aşağıdaki niceliklerden hangisine bağlı değildir?
4.
Soru 4 )
Derinliği değişmeyen bir dalga leğeninde konumu ve yönü şekildeki gibi olan KL doğrusal su dalgası doğrusal engele gönderiliyor.
Buna göre dalganın engelden yansıma durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olur? C) D) K L L K L K K L 2. OTURUM 29 5. Bir dalga leğeninde K noktasındaki kaynağın yaydığı su dalgalarının üstten görünümü şekildeki gibidir. K
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
5.
Soru 5 )
Bir dalga leğeninde K noktasındaki kaynağın yaydığı su dalgalarının üstten görünümü şekildeki gibidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
6.
Soru 6 )Günümüzde bazı çalışma alanları aşağıda verilmiştir.
I. tıp
II. denizcilik
III. müzik
Bu alanlardan hangilerinde yapılan alışmalarda ses dalgalarından yararlanılır?
7.
Soru 7 )Bir ses kaynağından yayılan ses dalgaları başka maddelerin titreşmesine sebep olabilir.
Aynı frekansta ses verebilen iki kaynaktan biri titreştiğinde diğeri de bundan etkilenerek titreşirse bu olaya ne ad verilir?
8.
Soru 8 )Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınması gereken önlemlerdendir?
9.
Soru 9 )Aydınlanma şiddetinin birimi aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Soru 10 )
Yarıçapları r, 2r ve 3r olan K, L ve M kürelerinin merkezlerine ışık şiddetleri özdeş olan I ışık kaynakları yerleştiriliyor.
Buna göre kürelerin yüzeyindeki ışık akıları θKL ve θM arasındaki ilişki nasıldır?
11.
Soru 11 )
Buna göre öğrenci tabloda hangi maddeyi yanlış işaretlemiştir?
12.
Soru 12 )Düz bir yansıtıcı yüzeye çarpan ışık ışınları ile ilgili;
I. Gelen ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir.
II. Gelen ışının yansıtıcı yüzey ile yaptığı açı, yansıyan ışının yansıtıcı yüzey ile yaptığı açıya eşittir.
III. Gelen ve yansıyan ışınların yüzeyin normali ile yaptıkları açılar eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
13.
Soru 13 )Uzunluğu 10 cm olan bir kalemin düzlem aynadaki görüntüsünün boyu kaç cm dir?
14.
Soru 14 )
Bir düzlem ayna şekildeki gibi eşit bölmelendirilmiş yüzey üzerine yerleştirilmiştir.
Buna göre G noktasından aynaya bakan birisi hangi noktaları görür?
15.
Soru 15 )
Birim kareler üzerine yerleştirilmiş çukur aynaya paralel ışınlar gönderildiğinde ışınlar şekildeki gibi yansıyor.
Buna göre aynanın merkezi kaç birimdir?
16.
Soru 16 )Sonsuzdaki bir cismin görüntüsü çukur aynanın neresinde oluşur?
17.
Soru 17 )
K saydam ortamından L saydam ortamına geçen tek renkli ışığın izlediği yol şekildeki gibidir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
18.
Soru 18 )
Hava ortamında bulunan K, L ve M kapları içinde havanın kırıcılık indisinden daha yoğun n, 1,5 n ve 2n kırıcılık indisine sahip sıvıların yükseklikleri h kadar olup şekildeki gibidir.
Kapların tabanında bulunan özdeş cisimlere sıvı yüzeyinden eşit uzaklıkta dik doğrultuda bakıldığında cisimlerin görünür derinlikleri hK, hL ve hM arasındaki ilişki nasıldır?
19.
Soru 19 )
Bir merceğin asal eksenine gönderilen ışığın izlediği yol şekildeki gibidir.
Buna göre; f odak uzaklığı
I. mercek yüzeyinin eğrilik yarıçapı
II. merceğin yapıldığı maddenin kırıcılık indisi
III. merceğin bulunduğu ortamın kırıcılık indisi
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
20.
Soru 20 )Yapılan bir deneyde beyaz bir perde üzerine kırmızı ve yeşil ışık aynı anda düşürülüyor.
Buna göre perde hangi renkte görülür?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Fizik 4 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Fizik 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Fizik 4 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Fizik 4 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Fizik 4 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Fizik 4 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Fizik 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Fizik 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Fizik 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Fizik 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Fizik 4 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Fizik 4 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Fizik 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Fizik 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Fizik 3 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Fizik 4 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020