Açık Lise Seçmeli Fizik 1 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )
K(2,3) vektörünün kartezyen koordinat sistemindeki yeri aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )
Şekilde verilen F1 = 10 N ve F2 = 8N’luk iki kuvvetin bileşkesi kaç newton’dur?
(cos37°= 0,8, sin37°= 0,6)
3.
Soru 3 )
Şekilde K ve L araçlarının sahip oldukları hız vektörleri verilmiştir.
Buna göre durmakta olan L aracının yanından geçen K aracındaki Ahmet, L aracının hızını hangi büyüklük ve yönde görür?
4.
Soru 4 )
Akıntı hızının 2 m/s olduğu bir nehirde suya göre hızı 3 m/s olan yüzücü K noktasından geçtiği anda suya göre hızı 4 m/s olan şekildeki motorda P noktasından geçiyor.
K ve P noktaları arası 140 m olduğuna göre yüzücü ve motor kaç saniye sonra karşılaşır?
5.
Soru 5 )
Sürtünme kuvvetinin 10 N olduğu bir yüzeyde şekildeki cisim 25 N’luk kuvvetle çekilmektedir.
Buna göre cisme etki eden net kuvvet kaç N’dur?
6.
Soru 6 )
Sürtünmesiz ortamda 1 kg ve 4 kg kütleli cisimler, ağırlığı önemsiz bir iple şekildeki gibi birbirine bağlanmıştır.
Buna göre cisimler serbest bırakıldığında ivmeleri kaç m/s² olur?
(g=10 m/s² )
7.
Soru 7 )
Sürtünmesi önemsiz sistemde m1 = 3 kg ve m2 = 1 kg kütleli cisimler ağırlığı önemsiz bir iple şekildeki gibi birbirine bağlanmıştır.
Buna göre m1 kütlesinin bağlı olduğu ipteki T gerilme kuvveti kaç newton’dur?
(g=10 m/s²)
8.
Soru 8 )
Aşağıdakilerden hangisi doğrusal bir yolda hareket eden ve düzgün yavaşlayan bir cisme ait hızzaman grafiğidir?
9.
Soru 9 )Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda yerden 20 m yükseklikten ilk hızsız olarak serbest bırakılan bir topun yere çarpma hızı kaç m/s’dir?
(g=10 m/s²)
10.
Soru 10 )Bir kayakçı kayak pistinde 20 m/s hıza ulaştıktan sonra atlama noktasından yatay atış yaparak atlıyor. Atladığı noktadan yatay olarak 120 m ilerideki bir noktaya iniş yapıyor.
Buna göre kayakçı atladıktan kaç saniye sonra yere inmiştir?
(Hava direnci ihmal ediliyor.)
11.
Soru 11 )200 m/s hızla uçan bir uçaktan bir cisim bırakılıyor. Bu cismin bırakıldığı noktadan yatay doğrultuda 1000 m ileriye düşüyor.
Buna göre cisim kaç metre yüksekten bırakılmıştır?
(Hava direnci ihmal ediliyor), (g=10 m/s²)
12.
Soru 12 )
Bir basketbol topu şekildeki gibi yatayla 53° açı yapacak biçimde 25 m/s ilk hızla atılıyor.
(resim 1)
Buna göre top için uçuş süresi kaç saniyedir? (Hava direnci ihmal ediliyor)
(resim 2)
13.
Soru 13 )
Sarmal bir yaya etki eden kuvvetin yayın uzama miktarına bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre grafiğin eğimi (tan α) aşağıdakilerden hangisine eşittir?
14.
Soru 14 )Düşey düzlemde yay sabiti 50 N/m olan yayın ucuna m kütleli cisim asılıyor ve yay 0,1 m uzayarak dengeleniyor. Buna göre yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisi kaç joule’dür?
(Ep = (1/2)kx²)
15.
Soru 15 )Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir yerde h yüksekliğindeki noktasal cismin yere göre kütle çekim potansiyel enerjisi 200 J’dür.
Cisim h yüksekliğinden serbest bırakılıp yere çarptığı andaki sahip olduğu kinetik enerji kaç J’dür?
16.
Soru 16 )Bir cismin kütlesi ile hızının çarpımına momentum denir.
Buna göre:
I. Momentum vektörel bir büyüklüktür.
II. Momentumun yönünü ve büyüklüğünü değiştirmek için kuvvete ihtiyaç vardır.
III. SI birim sisteminde momentumun birimi kg.m/s’dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
17.
Soru 17 )
K ve L cisimlerinin momentum-hız grafikleri şekildeki gibidir.
Buna göre cisimlerin kütleleri oranı mK / mL kaçtır?
18.
Soru 18 )
K noktası etrafında dönebilen 2 m uzunluğundaki çubuk şekildeki gibi dik olarak etki eden 30 N’luk kuvvetin etkisiyle döndürülmektedir.
Buna göre kuvvetin K noktasına göre oluşturduğu torkun büyüklüğü kaç N . m ’dir?
19.
Soru 19 )
Makaraların ağırlığı ve sürtünmelerin ihmal edildiği şekildeki palangada asılı olan 160 N’luk yük kaldırılmak isteniyor.
Buna göre F kuvveti en az kaç N olmalıdır?
20.
Soru 20 )Boyu 140 cm olan homojen düzgün bir çubuğun ucundan 40 cm’lik kısmı kesilip atılıyor.
Buna göre çubuğun ağırlık merkezi kesilmeden önceki ağırlık merkezine göre kaç cm yer değiştirir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Fizik 1 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Fizik 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Fizik 1 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Fizik 1 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Fizik 1 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Fizik 1 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Fizik 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Fizik 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Fizik 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Fizik 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Fizik 1 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Fizik 1 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Fizik 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Fizik 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Fizik 4 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Fizik 1 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020