Açık Lise Seçmeli Fizik 2 Test Çöz 2018 Yılı 2. Dönem

admin
9 Ekim 2019
1.
Soru 1 ) Coulomb’a göre noktasal iki elektrik yükü arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü F, yüklerin büyüklükleri (q1) ve (q2) ile doğru orantılı, aralarındaki uzaklık (d) ile ters orantılıdır. Bunun matematiksel modeli; Yukarıda verilmiştir.
2.
Soru 2 ) Buna göre pozitif yüklü kürenin O, A ve B noktalarındaki elektrik alan şiddetleri EO, EA ve EB arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
3.
Soru 3 )Elektrik yüklü cisimler, yüklerinin cinsine göre birbirlerini iter veya çekerler.
Buna göre aralarında belirli bir uzaklık bulunan q1 ve q2 noktasal elektrik yüklerinin birbirlerine uyguladıkları etkileşme kuvveti aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
q1 <-----> q2 <-----> Kuvvet (F)
4.
Soru 4 )Noktasal +q elektrik yükünün kendisinden d kadar uzaktaki noktada elektrik potansiyeli V = k . (q/d) bağıntısıyla bulunur. Birim SI’de volt’dur.
Buna göre 4q ve 2d uzaklıkta noktada elektriksel potansiyel kaç V dir?
(k: Coulomb sabitidir.)
5.
Soru 5 ) Bir sığacın levhaları arasındaki potansiyel farkının elektrik yüküne bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre V ve q bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi bulunabilir?
6.
Soru 6 ) Şekildeki C1 ve C2 sığaçları uçları ortak noktalar ile bir üretece bağlanmıştır.
Bu şekildeki bağlanmaya ne ad verilir?
7.
Soru 7 )Sığaçları 2C, 3C ve 6C olan üç tane sığaç seri bağlanıyor.
Buna göre sığaçların eş değer sığası kaç C olur?
8.
Soru 8 )Günlük hayatımızda vantilatör ve çamaşır makinesi gibi elektrikli ev aletlerinde kullanılan, elektrikenerjisini mekanik enerjiye dönüş türen araçlara ne ad verilir?
9.
Soru 9 )Gerilim ve akımı değiştirebilen trafolardan çok küçük olan transformatörler hangi akımla çalışır?
10.
Soru 10 )Transformatördeki primer ve sekonderin sarım sayıları ile giriş ve çıkış gerilimleri doğru orantılıdır.
Buna göre, primer sarım sayısı (Np) 500 ve sekonder sarım sayısı (Ns) 100 olan ideal bir transformatörün giriş gerilimi 220 Volt ise çıkış gerilimi kaç Volt’tur?
11.
Soru 11 ) Buna göre,
I. Akım şiddeti (i)
II. Bobindeki sarım sayısı (N)
III. Bobinin uzunluğu (,)
verilen fiziksel niceliklerinden hangileri tek başına artırılırsa manyetik alan azalır?
12.
Soru 12 ) Üzerinden şekildeki gibi i ve 3i şiddetinde akımlar geçen sonsuz uzunluktaki K ve L telleri paralel olarak yerleştirilmiştir.
Buna göre tellerin tam ortasındaki A noktasında K telinin oluşturdu ğu manyetik alan şiddeti B ise L telinin A noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti kaç B olur?
13.
Soru 13 )Düzgün bir manyetik alan içinde üzerinden akım geçen tellere uygun koşullar sağlanırsa bir kuvvet etki eder.
F = B . i .ℓ sin0 sini bağıntısı ile bulunur.
Bu kuvvete ne ad verilir?
14.
Soru 14 )Bir araba, yerin manyetik alan şiddetinin düşey bileşenin 5.10−3 T olduğu bir bölgedeki yatay yolda 100 m/s sabit hızla hareket etmektedir.
Bu arabanın 2 m uzunluğundaki çelik dingilinin uçları arasında olu şan indüksiyon Emk’sı kaç V’tur?
15.
Soru 15 ) Özdeş A, B ve C iletken çerçeveler manyetik alana aşağıda anlatıldığı gibi yerleştiriliyor.
A: Manyetik alan ile çerçeve yüzeyin  normali paralel
B: Manyetik alan ile çerçeve yüzeyin normali dik
C: Manyetik alan ile çerçeve yüzeyin  normali arasındaki açı 60°.
Buna göre A, B ve C çerçevelerinden geçen manyetik akılar (φA, φB ve φC) arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır?
(N: Yüzey normali)
16.
Soru 16 )Anlık değerinin zamana bağlı değişimi V = 5√2 nin 100 π t volt olan alternatif gerilim, 2 Ω’luk direncin uçlarına uygulanıyor.
Buna göre gerilimin frekansı kaç s−1’dir? (V = Vm sin2πft)
17.
Soru 17 ) Direnç, bobin ve sığaç şekildeki gibi alternatif akım kaynağına bağlanmıştır.
Buna göre şekildeki devreye ne ad verilir?
18.
Soru 18 )Günlük hayatta kullanılan transformatörler genellikle bir elektrik devresinde gerilimi düşürmek ve yükseltmek için kullanılır.
Buna göre aşağıdaki verilen örneklerin hangisinde transformatör kullanılmıştır?
19.
Soru 19 )Alternatif akım ile ilgili,
I. Alternatif akım uzak yerleşim yerlerine az enerji kaybıyla aktarılır.
II. Alternatif akım doğru akıma dönüştürülebilir.
III. Günümüzde alternatif akım elektrostatik boya teknolojisinde, elektroliz çalışmalarında kullanılmaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
20.
Soru 20 ) Düşey düzlemde elektrik yükünün büyüklüğü +q olan, m kütleli bir cisim şekildeki gibi V gerilimli üretece bağlanarak paralel levhalar arasında dengede kalmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Sürtünmeler önemsizdir)


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 17 – 18 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Fizik 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Fizik 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 2. dönem Seçmeli Fizik 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 17 – 18 Mart 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Fizik 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Fizik 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Fizik 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Fizik 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Fizik 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Fizik 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Fizik 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Fizik 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Fizik 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Fizik 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Fizik 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Fizik 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Fizik 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020