Açık Lise Seçmeli Fizik 2 Test Çöz 2018 Yılı 3. Dönem

admin
15 Ekim 2019
1.
Soru 1 )Noktasal iki elektrik yük ile ilgili;
I. Elektrik kuvveti yüklerin miktarlarıyla doğru orantılıdır.
II. Elektrik kuvveti yükler arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.
III. Aynı cins yükler birbirini iter, farklı cins yükler birbirini çeker.
yargılarından hangileri elektrik kuvvetine ait özelliklerdir?
2.
Soru 2 )Elektrik alan içine konulmuş bir yüke etkiyen kuvvet elektrik alan çizgileri kavramı ile açıklanır.
Buna göre aşağıdaki hangi yükün çevresindeki elektrik alan çizgilerinin sayısı en fazladır?
3.
Soru 3 )
İçi boş şekildeki pozitif yüklü iletken kürenin K, L ve M noktalarından hangilerinde elektrik alan sıfırdır?
(r: Kürenin yarıçapı)
4.
Soru 4 )
5.
Soru 5 )
Şekildeki r yarıçaplı elektrik yüklü iletken kürenin merkezinde (O), yüzeyinde (K) ve dışındaki (L) noktasındaki elektrik potansiyeli (VO, VK ve VL) nin büyüklük ilişkisi nedir?
6.
Soru 6 )
Şekildeki +q yükünün
A noktasındaki potansiyeli VA = 5V
B noktasındaki potansiyeli VB = 20V
Buna göre 2C’luk bir yükün A’dan B’ye taşınmasında yapılan iş kaç Joule’dür?
(W = ±qVAB)
7.
Soru 7 )Elektrik yükünü ve elektriksel potansiyel enerjiyi depolayan sistemlere sığaç (kondansatör) denir.
Buna göre;
I. radyo
II. televizyon
III. bilgisayar
araçlarının hangilerinde kondansatör kullanılır?
8.
Soru 8 )1 farad (F) = 1 coulomb (C)/Volt (V) olduğuna göre 2F kaç C/V’dir?
9.
Soru 9 )
Şekildeki paralel levhalar arasına bırakılan +q yüküne etki eden elektriksel kuvvet (Fe) ile elektrik alanın (E) yönü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
10.
Soru 10 )
Buna göre şekildeki devrede eş değer sığa kaç C’dir?
11.
Soru 11 )
Bir kondansatörün sığası C = q/v = ’dir. Sığası 2μF olan şekildeki kondansatör düzeneğinde potansiyel farkı 20 volttur.
Buna göre kondansatörde depolanan yük kaç coulomb’dur?
(1μF = 10−6F)
12.
Soru 12 )
Bir kondansatörde depolanan yük ile uçları arasındaki potansiyel farkına ait ilişki aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Buna göre;
I. Grafiğin altındaki alan kondansatörde depolanan enerjiyi verir.
II. Grafikteki verilerden yola çıkılarak kondansatörün sığası bulunur.
III. Grafikteki potansiyel farkı değeri ile kondansatörün kütlesi hesaplanır.
yargılarından hangileri doğrudur?
13.
Soru 13 )Üzerinden i akımı geçen sonsuz uzunluktaki düz bir telin d uzaklığında oluşturduğu manyetik alan . B = k . ( (2.i) / d ) ’dir.
Buna göre aynı telden geçen akım 3i olduğunda meydana gelen manyetik alan kaç B olur?
14.
Soru 14 )Uzunlukları aynı ve üzerinden geçen akım şiddetleri eşit olan K, L ve M elektromıknatıslarının sarım sayısı sırasıyla 4n, 3n ve 2n’dir.
Buna göre elektromıknatısların , uzaklığında oluşturdukları manyetik alan şiddetlerinin (BK, BL ve BM) büyüklük ilişkisi nedir?
( B = K.( 4πin / l )
15.
Soru 15 )
r yarıçaplı şekildeki halkadan 2A’lık akım geçmektedir.
Buna göre halkanın O noktasındaki manyetik alan kaç K / r dir?
( B = K . (2πi / r)
(π = 3 alınacak)
16.
Soru 16 )Kondansatörler kullanıldıkları yere ve ihtiyaç duyulan kapasiteye göre farklı şekillerde üretilmektedir.
Buna göre;
I. paralel levhalı
II. silindirik
III. küresel
hangileri farklı şekillerde üretilen kondansatörlere örnektir?
17.
Soru 17 )Elektrik motorları elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürür. Elektrik motorlarının birçok kullanım alanları vardır.
Buna göre;
I. çamaşır makinesinin kazanının dönmesi
II. kumandalı arabaların tekerleklerinin dönmesi
III. serinlemek amaçlı kullanılan vantilatörün pervanelerinin dönmesi
ifadelerinden hangileri elektrik motorunun kullanım alanları içindedir?
18.
Soru 18 )10 Ω’luk bir direncin uçları arasındaki alternatif gerilimin etkin değeri 30V ise direncin üzerinden geçen akımın etkin değeri kaç A’dır? (Ve = Ie.R)
19.
Soru 19 )
Yüzey alanı A = 2 m2 olan bir çerçeve şekildeki gibi manyetik alan şiddeti B = 0,5T olan ortamda bulunmaktadır.
Buna göre çerçeveden geçen manyetik akı kaç wb’dir?
(cos0° = 1, Manyetik akı = B.A. cosθ)
20.
Soru 20 )Zamanla yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.
Buna göre;
I. Alternatif akım jeneratör adı verilen araçlarla üretilebilir.
II. Evlerde prize takılarak kullanılan buzdolabı, çamaşır makinesi, klima gibi cihazlar alternatif akımla çalışır.
III. Alternatif akımı doğru akıma çevirmek için regüle (doğrultmaç) devrelerinden yararlanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılına ait 3. dönemine ait Seçmeli Fizik 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Fizik 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 3. dönem Seçmeli Fizik 2 sınav soru ve cevapları 2018 yılında çıkmış sorulardır. 7 – 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2017 ve 2018 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Fizik 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Fizik 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Fizik 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Fizik 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Fizik 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Fizik 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Fizik 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Fizik 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Fizik 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Fizik 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Fizik 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Fizik 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Fizik 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2018 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020