Açık Lise Seçmeli Fizik 2 Test Çöz 2019 Yılı 1. Dönem

admin
17 Ekim 2019
1.
Soru 1 )
q1=2q, q2=q olan şekildeki pozitif yüklü kürelerin aralarındaki uzaklık d olduğunda küreler arasındaki itme kuvveti F’dir.
Buna göre küreler arasındaki uzaklık 2d olduğunda itme kuvveti kaç F olur?
2.
Soru 2 )Aşağıdakilerden hangisi elektrik alan çizgilerine ait bir özellik değildir?
3.
Soru 3 )
Kuru hava ortamında şekildeki yüklü iki parçacık aralarındaki uzaklık 0,3 m olacak şekilde bir doğru boyunca sıralanmıştır.
Buna göre yükler arasındaki çekme kuvveti kaç N’dur?
(k=9.109(Nm2/C2) yüzey sürtünmesizdir.)
4.
Soru 4 )Elektrik yüküne sahip iki cisim 10 cm uzaklıkta iken birbirlerine 2 N’luk kuvvet uygulanmaktadır.
Elektrik kuvvetinin uzaklıkla ters orantılı olduğu bilindiğine göre cisimler arası uzaklık 20 cm olsaydı birbirlerine uyguladıkları kuvvet kaç N olabilirdi?
5.
Soru 5 )Pozitif yüklü q ve 2q yüklerinin arasındaki uzaklık d kadar iken elektrik potansiyel enerjisi Ep=E kadardır.
Buna göre yükler arasındaki uzaklık 2d olduğunda Ep enerjisi kaç E olur?
6.
Soru 6 )
Yalıtkan bir düzlem üzerine şekildeki gibi 3.10-6 C luk elektrik yüklü cisim konulmuştur.
Buna göre cisimden 3 m uzaktaki K noktasında elektriksel potansiyel kaç volt olur?
(k=9.109 N.m2 /C2 )
7.
Soru 7 )
Elektrik yükleri q1 ve q2 olan iki noktasal yük şekildeki gibi yerleştiriliyor.
Buna göre q1 ve q2 yüklerin M noktasında oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel kaç (k.(q/d)) kadardır?
8.
Soru 8 )
Birbirine paralel iletken iki levha bir pilin ucuna şekildeki gibi bağlanıyor.
Levhalar arasında oluşan elektrik alan çizgileri aşağıdakilerden hangisinde doğru çizilmiştir?
9.
Soru 9 )
Elektrik yüklü iletken levhalar birbirlerine paralel olacak şekilde bir pilin uçlarına bağlanıyor.
Buna göre K, L ve M noktalarındaki elektrik alanları EK, EL ve EM büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
10.
Soru 10 )
Şekildeki elektrik yüklü, paralel ve iletken levhalar arasındaki elektrik alana dik olarak giren +q elektrik yüklü parçacık şekildeki 1, 2, 3, 4 yollarından hangisini takip edebilir?
11.
Soru 11 )Paralel plakalı bir sığacın sığası ile ilgili;
I. Levhaların yüzey alanı ile doğru orantılıdır.
II. Levhalar arası uzaklık ile ters orantılıdır.
III. Levhalar arasındaki yalıtkan maddelerin cinsine bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
12.
Soru 12 )
Bir sığaç üretece bağlandığında sığaçta biriken yükün sığacın levhaları arasında oluşan potansiyel farka bağlı grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre sığacın sığası kaç F’dır?
13.
Soru 13 )İletken bir tel üzerinden akım geçirildiğinde telin çevresinde bir manyetik alan oluşur.
Bu manyetik alanın herhangi bir noktasındaki büyüklüğü (şiddeti);
I. telden geçen akıma,
II. telden olan uzaklığa,
III. telin rengine
verilenlerden hangilerine bağlıdır?
14.
Soru 14 )
Sayfa düzleminde bulunan iletken telden şekildeki gibi j elektrik akımı geçiyor.
Buna göre K noktasında oluşan manyetik alanın yönü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
(⊗ sayfa düzlemi içe doğru, ⊙ sayfa düzlemi dışa doğru)
15.
Soru 15 )
Üzerinden j akım geçen ℓ uzunluğundaki bir tel şekildeki gibi düzgün B manyetik alanı içine bırakılıyor.
Buna göre tele etki eden manyetik kuvvet;
I. B manyetik alana,
II. ℓ uzunluğuna,
III. j akımına
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
16.
Soru 16 )Alternatif ve doğru akımla ilgili bazı özellikler aşağıda verilmiştir.
I. Akımın sabit bir yönü yoktur sürekli yön değiştirir.
II. Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın gibi eşyaları çalıştırır.
III. Akımın sabit bir yönü vardır.
Bu özelliklerden hangileri alternatif akıma aittir?
17.
Soru 17 )Bir alternatif gerilim kaynağında üretilen gerilim zamanla V=210.sin100πt denklemine göre değişmektedir.
V = Vmax .sinωt denklemine göre oluşan emk’nin maksimum değeri kaç volttur?
18.
Soru 18 )
Alternatif akımda rezonans devresi için genellikle omik (saf) direnç (R), bobin (L) ve sığaç (C) kullanılarak şekildeki devre kuruluyor.
Buna göre devrede rezonans durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
19.
Soru 19 )Bazı ev aletleri aşağıda verilmiştir.
I. Radyo
II. Televizyon
III. Kapı zili
Bu aletlerden hangilerinde transformatör kullanılmış olabilir?
20.
Soru 20 )Bir transformatör primerine 2 volt gerilim uygulandığında sekonder gerilimi 4 volt olarak ölçülüyor.
Buna göre,
I. Primerin sarım sayısı sekonderin sarım sayısından küçüktür.
II. Primerin sarım sayısı sekonderin sarım sayısından büyüktür.
III. Bu transformatör yükseltici transformatördür.
yargılarından hangileri doğrudur?


Açık Lise Test Çöz 2018 testimizde 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 1. dönemine ait Seçmeli Fizik 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Fizik 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Fizik 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 8 – 9 Aralık 2018 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Fizik 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Fizik 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Fizik 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Fizik 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Fizik 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Fizik 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Fizik 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Fizik 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Fizik 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Fizik 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Fizik 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Fizik 1 başlıklı makalemizde 1. dönem sınav soruları açık lise, 2018 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Fizik 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020