Açık Lise Seçmeli Fizik 2 Test Çöz 2019 Yılı 2. Dönem

admin
28 Ekim 2019
1.
Soru 1 )
Coulomb Yasası (resim) bağıntısı ile ifade edilir.
Buna göre: q1 = 2q , q2 = 4q ve yüklerin arasındaki uzaklık 2d ise coulomb kuvveti F kaç k.(q2/d2) olur?
(k = Coulomb sabiti)
2.
Soru 2 )
Kuru hava ortamında aralarındaki uzaklık 2 m olan yüklü üç parçacık şekildeki gibi bir doğru üzerinde sabitlenmiştir.
Buna göre, q2 yüküne etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç N olur?
(k = 9.109 N . m2/ C2 )
3.
Soru 3 )
Kütlesi m ve yükü q olan cisim şekildeki gibi yüklü düzgün elektrik alanı K, L levhaları arasında dengededir.
(E = Düzgün eletrik alanı)
Buna göre K, L ve q’ nün yük cinsi aşağıdakilerden hangisidir?
K <----> L <----> q
4.
Soru 4 )Bir elektrik yükünün etki alanı içerisinde bulunan pozitif birim yük başına düşen potansiyel enerjiye elektrik potansiyeli adı verilir.
V = k.(q/d) bağıntısı ile bulunur.
Buna göre, q = 4.10-9C yüklü bir cismin 2 m uzaklıktaki bir noktada elektrik potansiyeli kaç Volt’ dur?
(k = 9 . 109N . m2 / C2)
5.
Soru 5 )
Yüklü cisimler arasındaki potansiyel enerji (resim 1) bağıntısı ile bulunur.
Buna göre; Şekildeki q1 ve q2 yüklerinin meydana getirdiği sistemin potansiyel enerjisi kaç k q2/d dir?
(k = ortamın sabiti)
6.
Soru 6 )
Elektrik potansiyeli VA ve VB olan iki nokta arasında yüklü q cismini B’ den A’ ya getirmek için yapılan iş;
WBA = q(VA-VB) bağıntısı ile bulunur.
Buna göre şekildeki B noktasından A noktasına q = 2 coulomb yükü getirmek için yapılan iş kaç Joule olur?
7.
Soru 7 )Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan düzgün elektrik alanı E; levhaların yüzey alanı (A), levhalar arasındaki uzaklık (d) ve levhalara uygulanan potansiyel fark (V) olmak üzere aşağıdaki bağıntılardan hangisi ile bulunur?
8.
Soru 8 )
+q elektrik yüklü bir cismin sürtünmesiz yatay düzlemde v0 hızı ile hareket ederken şekildeki gibi düzgün elektrik alanına girmektedir.
Buna göre +q yüklü cismin izlediği yol hangisidir?
9.
Soru 9 )
Bir sığaçta (kondansatör) biriken yükün, sığacın levhaları arasındaki potansiyel farkına bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre grafiğin eğimi (tan α) hangi fiziksel niceliği verir?
10.
Soru 10 )
Bir sığacın (kondansatörün) sığası (resim) bağıntısı ile bulunduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir?
11.
Soru 11 )Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde oluşturduğu manyetik alan B = K.(2i/d) bağıntısı ile hesaplanmaktadır.
Buna göre üzerinden 5 A lik akım geçen sonsuz uzunluktaki bir telden 0,01 m dik uzaklıktaki manyetik alan kaç Tesla dır?
(K = 10-7 N/A2)
12.
Soru 12 )
Uzunluğu L olan n sarımlı akım makarasından ℓ akımı şekildeki gibi geçtiğinde makaranın merkez ekseninde B manyetik alanı oluşuyor.
Buna göre B manyetik alanı;
I. L uzunluğuna
II. n sarım sayısına
III. ℓ akımına
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
13.
Soru 13 )
(Resim 1)
Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele, manyetik alanda etki eden kuvvet (F) yönü sağ el kuralı ile bulunur.
Buna göre şekillerde verilen F kuvvetinin yönü hangilerinde doğru verilmiştir?
(Resim 2)
14.
Soru 14 )Düzgün manyetik alan içerisinde bulunan tel halkadan geçen manyetik akı φ = B . A . cos α bağıntısı ile bulunur. Buna göre, manyetik akı:
I. Ortamın manyetik alan şiddetine
II. Tel çerçevenin manyetik yüzey alanına
III. Tel çerçevenin manyetik alan içerisindeki duruş şekline niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
15.
Soru 15 )Düzgün manyetik alan içinde tel çerçevenin döndürülmesi sürekli bir emk’ nın oluşmasını sağlar.
Buna göre zamanla yönü şiddeti değişen ve bu yolla oluşan akıma ne ad verilir?
16.
Soru 16 )V = 220√2 sin100 π r olan gerilim kaynağında üretilen alternatif gerilimin etkin değeri kaç Volt tur?
17.
Soru 17 )Saf direnç, bobin ve sığaç kullanılarak elde edilen seri RLC devresinde rezonans durumundaki empedans (Z) eşitliği aşağıdakilerden hangisdir?
18.
Soru 18 )Bir alternatif akım kaynağına bağlanmış olan bobin (akım makarası) üzerinden geçen alternatif akımı geciktirmesi nedeniyle direnç oluşturur. Bu dirence indüktans denir.
XL = ω . L = 2π . fL ile bulunur. Buna göre SI (Uluslararası birim sisteminde) XL’ nin birimi aşağıdakilerden hangisidir?
19.
Soru 19 )Transformatör çalışırken sarımlardaki enerji kaybından dolayı sekonderdeki güç, primerdeki güçten daima küçüktür. Fakat pratikte verim % 100 kabul edilir.
Verimi % 100 olan bu Transformatörlere ne ad verilir?
20.
Soru 20 )Bir transformatör, demir çekirdek ve bunun üzerine sarılmış iki bobinden oluşur. Primer (birincil) bobin ve sekonder (ikincil) bobin (Np ve Ns) bulunmaktadır.
Buna göre;
I. Np = Ns ise giriş ve çıkış gerilimi eşittir. (Vp = Vs)
II. Np > Ns ise giriş gerilimi çıkış geriliminden büyüktür.(Vp > Vs)
III. Ns > Np ise giriş gerilimi çıkış geriliminden büyüktür. (Vp > Vs)
ifadelerinden hangileri doğrudur?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Fizik 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Fizik 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Fizik 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Nisan 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Fizik 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Fizik 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Fizik 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Fizik 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Fizik 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Fizik 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Fizik 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Fizik 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Fizik 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Fizik 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Fizik 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Fizik 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Fizik 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Sınavı
5 - 6 ARALIK 2020