Açık Lise Seçmeli Fizik 2 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )
Elektrik yüklü üç parçacık şekildeki gibi bir doğru boyunca sıralanmıştır.
Buna göre, q2 yüklü parçacık dengede ise d1 ile d2 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
2.
Soru 2 )Elektrik yüklü bir cisim kendisini çevreleyen alanda elektriksel bir etki meydana getirir. Bu alana yükün elektriksel alanı denir. E = k(q/d2) bağıntısı ile hesaplanır.
Buna göre, q yükünün d kadar uzaktaki elektrik alanı E ise aynı ortamda uzaklık 2d olunca elektrik alan kaç E olur?(k: Coulomb sabiti)
3.
Soru 3 )
Sürtünmesiz yatay ve yalıtkan düzlemde karelere bölünmüş sistem üzerindeki q1 ve q3 yüklerinin q2 yüküne uyguladıkları bileşke F elektriksel kuvveti şekildeki gibidir.
Buna göre, q1, q2 ve q3 yüklerinin cinsleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
q1 <----> q2 <----> q3
4.
Soru 4 )Elektrik yüklü bir cismin elektrik alanı içerisinde birim yük başına düşen potansiyel enerjiye, elektrik potansiyeli denir. V = k(q/d) bağıntısı ile hesaplanır.
q yükünün 2d uzaklıktaki elektrik potansiyeli V ise aynı ortamda q yükünün d kadar uzaklıktaki elektrik potansiyeli kaç V dir?
5.
Soru 5 )
Buna göre, şekildeki gibi 2 C’luk yükü A noktasından B noktasına taşımak için yapılan iş kaç Joule’dür?
6.
Soru 6 )Yatay ve yalıtkan düzlemde q1 = q ve q2= 4q olan elektrik yükleri aralarındaki uzaklık 30 cm dir.
Buna göre, yükler arasında elektrik alanın sıfır olduğu nokta q1 yükünden kaç cm uzakta olur?
7.
Soru 7 )
Sürtünmesiz düşey düzlemde, düzgün elektrik alanında K ve L yüklü iletken levhalar arasındaki yükü q ve kütlesi m olan cisim şekildeki gibi dengededir.
Buna göre, K, L ve q’nun yük cinsleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
K <----> L <----> q
8.
Soru 8 )
Şekilde verilen iletken ve paralel levhalar 6 Voltluk bir üretece bağlanmıştır.
Levhalar arasındaki uzaklık d = 0,6 m olduğuna göre; A, B ve C noktalarında elektrik alan şiddeti (EA ,EB ve EC ) kaç N/C dur?
EA <-----> EB <-----> EC
9.
Soru 9 )
Sığaça üreteç bağlanıp elektrik yüklenmeye başlandığında sığaçta biriken yükün sığacın levhaları arasındaki potansiyel farkına bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre grafiğin eğimi(tana) ile aşağıdaki fiziksel niceliklerinden hangisi bulunur?
10.
Soru 10 )
Üzerinden 2A ve 4A akımlar geçen K ve L telleri sonsuz uzunluktadır.
K telinden geçen elektrik akımının x noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddetinin büyüklüğü B ise şekildeki gibi L telinin x noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddetinin büyüklüğü kaç B dir?
11.
Soru 11 )
Buna göre şekildeki gibi yarıçapı r= 0,1 m üzerinden 5 amper akım geçen iletken telin O noktasında oluşturduğu manyetik alan şiddeti kaç Tesla’dır?
(π= 3 ve K= 10-7 N/A2 )
12.
Soru 12 )
Buna göre tele etkiyen kuvvet kaç N’dur? (sin30° = 1/2)
13.
Soru 13 )Manyetik akı (θ) : Şiddeti B olan manyetik alan içerisine konulmuş çerçeveden geçen manyetik alan çizgi sayısının bir ölçüsüdür ve birimi weber’dir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi manyetik akı büyüklüğüne bağlı değildir?
14.
Soru 14 )
Yükü q olan bir parçacık manyetik alan içerisinde hareket ederken bir kuvvet etki eder. Bu kuvvetin büyüklüğü FF = B. q . V . sinα bağıntısıyla bulunur.
Yukarıdaki şekilde q yüklü parçacık K, L, M ve N manyetik alan içerisinde V hızı ile hareket ediyor.
Buna göre hangisinde parçacığa manyetik kuvvet (F= 0) etki etmez?
(⊕: Sayfa düzleminden içeriye doğrudur)
15.
Soru 15 )
Uzunluğu 0,5 m olan KL iletken çubuk sayfa düzleminden içeriye doğru yönü B=0,4 Tesla olan manyetik alan içinde, alan çizgilerine dik şekildeki gibi 2 m/s hızla hareket ediyor.
Buna göre iletken çubukta oluşan indüksiyon emk kaç volttur?
(⊕: Sayfa düzleminden içeriye doğrudur)
16.
Soru 16 )
17.
Soru 17 )Günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan ve bir iletkenden geçen yönü ve büyüklüğü zamana göre değişen akım aşağıdakilerden hangisidir?
18.
Soru 18 )Bir transformatörün giriş gerilimi Vp = V, primer sarım sayısı np, sekonder sarım sayısı ns ve çıkış gerilimi Vs = V olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi tek başına yapılınca çıkış gerilimi Vs artar?
19.
Soru 19 )
Sayfa düzlemine dik dışarı doğru yönlendirilmiş B manyetik alan içine V hızı ile giren iletken çerçeve K, L, M ve N konumlarından geçerek aynı V hızla çıkıyor.
Buna göre K, L, M ve N konumlarından hangisinde tel üzerindeki indüksiyon akım I yönünde olur?
20.
Soru 20 )
Direncin uçlarına alternatif akım bağlandığında direnç üzerindeki gerilimin zamana bağlı grafiği şekildeki gibi oluyor. R= 10Ω olan direnç üzerinden geçen akımla gerilim aynı fazdadır.
Buna göre direnç (R = 10Ω) üzerinden geçen akım hangi zamanda maksimum değeri alır?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Fizik 2 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Fizik 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Fizik 2 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Fizik 2 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Fizik 2 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Fizik 2 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Fizik 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Fizik 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Fizik 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Fizik 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Fizik 2 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Fizik 2 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Fizik 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Fizik 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Fizik 1 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Fizik 2 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020