Açık Lise Seçmeli Fizik 3 Test Çöz 2019 Yılı 3. Dönem

admin
8 Kasım 2019
1.
Soru 1 )Bazı hareket örnekleri aşağıda verilmiştir.
I. Ay’ın Dünya çevresindeki hareketi
II. Saatin akrep ve yelkovanın hareketi
III. Hareket halindeki otomobil lastiğinin hareketi
Bu hareketlerden hangileri çembersel hareket örneğidir?
2.
Soru 2 )Yarım dakikada sabit hızla 60 devir yapan CD çaların frekansı kaç s–1 dir?
3.
Soru 3 )
Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli şekildeki çubuk O noktasından geçen bir eksen etrafında düşey doğrultuda sabit büyüklükte açısal hızla döndürülmektedir.
Çubuk üzerindeki K, L ve M noktalarının açısal hızları sırasıyla , ω<KL ve ωM olduğuna göre aralarındaki ilişki nasıldır?
4.
Soru 4 )
İpin ucuna bağlı m kütleli bir cisim sürtünmenin ihmal edildiği bir yerde düşey düzlemde şekildeki gibi O noktası etrafında düzgün çembersel hareket yapmaktadır.
Buna göre ip K, L, M ve N noktalarından geçerken hangi noktalarda ipteki gerilme kuvvetleri eşit olur?
5.
Soru 5 )Araçların virajları V süratiyle güvenli dönebilmesi için k . m . g ≥ m . (v2 / r) eşitliğini sağlaması gerekir.
(k = sürtünme katsayısı, r = virajın yarıçapı)
Buna göre; V sürati
I. k sürtünme katsayısına
II. m aracın kütlesine
III. r virajın yarıçapına
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
6.
Soru 6 )
Dönerek öteleme hareketi yapan bisiklet tekerleği şekildeki gibidir.
Buna göre tekerlek üzerindeki K, L, M ve N noktalarından hangisinin yere göre anlık hızı diğerlerine göre en büyüktür?
7.
Soru 7 )Dönen bir cismin eylemsizlik momenti
I. Cismin kütlesine
II. Cismi oluşturan her parçacığın dönme eksenine olan dik uzaklığına
III. Cismin geometrik şekline
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
8.
Soru 8 )Sürtünmelerin önemsenmediği bir yerde dönerek ilerleyen bir cismin kinetik enerjisi 100 J’dür.
Bu cismin dönme kinetik enerjisi 60 J olduğuna göre öteleme kinetik enerjisi kaç J’dür?
9.
Soru 9 )Newton’un kütle çekim kuvvetine dayandırarak Fizik Biliminde bazı kanunlar aşağıda verilmiştir:
I. Yörüngeler Kanunu
II. Alanlar Kanunu
III. Periyotlar Kanunu
Buna göre Johannes Kepler, Gezegenlerin Güneş etrafındaki hareketini açıklarken hangi kanunlara dayandırarak açıklamıştır?
10.
Soru 10 )
Sürtünmenin ihmal edildiği bir ortamda ipe bağlı m kütlesi α kadar çekilip bırakıldığında şekildeki KL arasında basit harmonik hareket yapıyor.
Buna göre sarkacın denge konumu aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Soru 11 )
Sürtünmelerin önemsiz olduğu yatay düzlemdeki cisim şekildeki gibi yay sisteminde denge noktasından K noktasına kadar sıkıştırılıyor.
Cisim serbest bırakıldığında 3 saniyede tekrar K noktasına gelecek şekilde basit harmonik hareket yapmaktadır.
Buna göre cismin periyodu kaç saniyedir?
12.
Soru 12 )
Yay sabitleri üzerinde yazılı yaylar şekildeki gibi birbirlerine bağlanıyor.
Buna göre yayların eşdeğer yay sabiti kaç N/m dir?
13.
Soru 13 )
Sürtünmenin ihmal edildiği bir yerde L uzunluğundaki ipin ucuna m kütleli bir cisim takılarak şekildeki gibi cisme basit harmonik hareket yaptırılıyor.
Buna göre basit sarkacın periyodu
I. L uzunluğuna
II. g yerçekim ivmesine
III. m kütlesine
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
14.
Soru 14 )
15.
Soru 15 )
Derinliği sabit olan bir dalga leğeninde kaynağın ürettiği λ dalga boylu su dalgalarının yarık aralığı W olan engeller arasından şekildeki gibi geçmektedir.
Buna göre
I. λ > W
II. λ < W
III. λ = W
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
16.
Soru 16 )İki noktasal kaynağın oluşturduğu dairesel dalga leğeninde oluşan girişim deseninde çift tepe ve çift çukur noktalarının birleşmesiyle elde edilen girişim desenine ne ad verilir?
17.
Soru 17 )Işığın çift yarıkta girişimindeki
I. Işık kaynağının ışık şiddeti artırılırsa girişim desenin yerinde ve saçak genişliğinde değişiklik olmaz.
II. Işık kaynağı yarık düzlemine yaklaştırılırsa girişim desenin yerinde ve saçak genişliğinde değişiklik olmaz.
III. Farklı renk ışıklarının girişim desenindeki oluşturduğu saçak genişlikleri aynıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
18.
Soru 18 )Işığın tek yarıkta kırınımdaki
I. Saçak genişlikleri aynıdır.
II. Işık kaynağının ışık şiddeti artılırsa saçak parlaklığı artar.
III. Yarık düzlemi ile ekran arasında havadan daha yoğun saydam ortam bulunması saçak genişliğini azaltır.
yargılarından hangileri doğrudur?
19.
Soru 19 )Aşağıdakilerden hangisi elektromanyetik dalgaların özelliği değildir?
20.
Soru 20 )Elektromanyetik dalga spektrumuna göre en küçük dalga boyuna sahip dalga aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Lise Test Çöz 2019 testimizde 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen Açık Lise sınavı 2018 – 2019 yılı eğitim öğretim yılına ait 2. dönemine ait Seçmeli Fizik 3 sorularıdır. Kategorisinde 2017 yılı, 2018 yılı ve 2019 yılı Seçmeli Fizik 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. açık lise 1. dönem Seçmeli Fizik 3 sınav soru ve cevapları 2019 yılında çıkmış sorulardır. 6 – 7 Temmuz 2019 tarihinde yapılan sınav soruları 2018 ve 2019 yılı eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Fizik 3 test çöz etiketi ilede ulaşabileceğiniz testimizde Seçmeli Fizik 3 online sınavına ait 20 soru bulunuyor. Bu sorulardan en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Fizik 3 dersini geçmiş olursunuz.
Açık Lise Seçmeli Fizik 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Seçmeli Fizik 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Fizik 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Fizik 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde açık lise mobil test çöz olarak ta Seçmeli Fizik 3 dersinden 20 soru ile karşılaşıyorsunuz. Sorularda geçişleri ileri butonuna tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Her soruya cevap vermenizi bekliyoruz. Boş soru bırakmayınız Açık Lise sınavlarında yanlış soruların doğru sorular üzerinden yani puanınızı düşürmediği için boş bırakmayınız. Her bir dersin buna Seçmeli Fizik 3 derside yer alıyor en az 9 doğru cevap vermelisiniz. test çöz ve açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Fizik 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz. Seçmeli Fizik 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Seçmeli Fizik 2 başlıklı makalemizde 2. dönem sınav soruları açık lise, 2019 yılı soruları ve açık lise hakkında bilgiler verilmektedir.

Sitemiz aol çıkmış sorular sayfasında Seçmeli Fizik 3 dersine ait çıkmış soruları online test olarak çözüyorsunuz. Açık lise çıkmış sorular dan oluşan online testimizde yukarıda belirttiğimiz gibi 20 soru yer alıyor. aol çıkmış sorular 2019 Yılı ait soruları çözüyorsunuz.

Açık Lise 1. Dönem Kayıt Yenileme Son Gün
09 - EKİM - 2020